فرم درخواست آزمایش

 
مشخصات فردی
* نام:
* نام خانوادگی:
* کدملی:
ایمیل:
نام شرکت:
تلفن:
دورنگار:
تلفن همراه:
* کد پستی:
آدرس:
منطقه جغرافیایی برداشت نمونه:
وزن نمونه ( گرم ):
تعداد نمونه
* تعداد نمونه خشک:
تعداد نمونه آبدار:
نوع نمونه
سنگ:
خاک:
رسوب:
آب:
محلول:
سنگ معدن:
کنستانتره:
آیا نمونه طبیعی است یا تغییراتی بر آن اعمال شده است ؟ (چه نوع تغییری):

درخواست آنالیز

آماده سازی:


خردایش:
نرمایش:


مجموعه اکسید های اصلی (واحد اندازه گیری درصد):


اکسید های اصلی (ده عنصری):
اکسید های اصلی (تک عنصری):
TiO2:
SO3:
FeO:


جذب اتمی (واحد اندازه گیری درصد یا PPM)


مس:
روی:
سرب:
نقره:
نیکل:
کبالت:
کادمیوم:
کروم:


Flame Photometer ( واحد اندازه گیری درصد یا PPm ) :


سدیم:
پتاسیوم:
لیتیوم:


نمونه های معدنی عیار بالا (واحد اندازه گیری درصد ) :


کرومیت:
منگنز:
آهن:
مس:
سرب:
روی:
سیلیس:
سایر موارد:


روش ارسال نمونه:


loader
کد امنیتی را وارد کنید: