آخرین اخبار http://www.gsinet.ir/ آخرین اخبار اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق FA خانه http://www.gsinet.ir/Images/gui/RssLogo.gif http://www.gsinet.ir/ اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق Copyright اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق, 636758339333107397 20 Intech بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی از فعالیت های فنی و اجرایی اداره کل منطقه شمال شرق مهندس میرزایی، معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی و هیئت همراه، روز دوشنبه 97/7/23 از فعالیت های اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق و پروژه پارک موزه علوم زمین بازدید و در جلسه مشترکی با دکتر طاهری، مدیر کل و معاونین، مباحث مختلف علوم زمین در منطقه شمال شرق مورد بررسی قرار گرفت. http://www.gsinet.ir/News/بازدید-معاون-هماهنگی-امور-اقتصادی-و-منابع-انسانی-استانداری-خراسان-رضوی-از-فعالیت-های-فنی-و-اجرایی-اد-1997.aspx 2018-10-16 http://www.gsinet.ir/News/بازدید-معاون-هماهنگی-امور-اقتصادی-و-منابع-انسانی-استانداری-خراسان-رضوی-از-فعالیت-های-فنی-و-اجرایی-اد-1997.aspx آغاز مرحله دوم اکتشاف به روش ژئوفیزیک هوایی در خراسان شمالی http://www.gsinet.ir/News/آغاز-مرحله-دوم-اکتشاف-به-روش-ژئوفیزیک-هوایی-در-خراسان-شمالی-1998.aspx 2018-10-16 http://www.gsinet.ir/News/آغاز-مرحله-دوم-اکتشاف-به-روش-ژئوفیزیک-هوایی-در-خراسان-شمالی-1998.aspx همکاری اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق و دفتر همکاری های علمی و امور نخبگان منطقه شمال شرق جلسه مشترک دفتر همکاری های علمی و امور نخبگان شهید فهمیده شمال شرق کشور (وزارت دفاع و پشتیابنی نیروهای مسلح) از واحدهای زیر مجموعه موسسه تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق برگزار شد. http://www.gsinet.ir/News/همکاری-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منطقه-شمال-شرق-و-دفتر-همکاری-های-علمی-و-امور-نخبگان-منطق-1999.aspx 2018-10-16 http://www.gsinet.ir/News/همکاری-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منطقه-شمال-شرق-و-دفتر-همکاری-های-علمی-و-امور-نخبگان-منطق-1999.aspx همکاری سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در زمینه منابع آب کارستی ارتفاعات هزار مسجد افزایش می یابد در جلسه مشترک مدیران و کارشناسان سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی و مجری فنی پروژه های آب کارستی در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در زمینه های همکاری بیشتر در خصوص منابع آب کارستی در منطقه شمال شرق کشور مورد بررسی و تفاهم قرار گرفت. http://www.gsinet.ir/News/همکاری-سازمان-آب-منطقه-ای-خراسان-رضوی-و-سازمان-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-کشور-در-زمینه-منابع-آب-کا-2000.aspx 2018-10-16 http://www.gsinet.ir/News/همکاری-سازمان-آب-منطقه-ای-خراسان-رضوی-و-سازمان-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-کشور-در-زمینه-منابع-آب-کا-2000.aspx برگزار می شود: دوره آموزشی مقدماتی Arc GIS http://www.gsinet.ir/News/برگزار-می-شود-دوره-آموزشی-مقدماتی-Arc-GIS-1955.aspx 2018-10-09 http://www.gsinet.ir/News/برگزار-می-شود-دوره-آموزشی-مقدماتی-Arc-GIS-1955.aspx فصلنامه خورشید مشرق، دستمایه ای از تلاش کارکنان پیک خبری اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق (مشهد مقدس) که درقالب فصلنامه خورشید مشرق منتشر می شود در هفدهمین شماره موضوعات خبری، علمی و فرهنگی این اداره کل را بطور خلاصه در معرض علاقمندان گذاشته است. http://www.gsinet.ir/News/فصلنامه-خورشید-مشرق،-دستمایه-ای-از-تلاش-کارکنان-1954.aspx 2018-10-07 http://www.gsinet.ir/News/فصلنامه-خورشید-مشرق،-دستمایه-ای-از-تلاش-کارکنان-1954.aspx برگزاری موفق پیش رویداد استارت آپی علوم زمین در قالب دومین کارگاه مقدماتی دومین کارگاه آموزشی رویداد استارت آپی علوم زمین بعنوان دومین پیش رویداد استارت آپی در تاریخ 97/7/11 در محل سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور مشهد و با حضور تعدادی از دانشجویان و دانش آموختگان رشته های علوم زمین، اساتید دانشگاه های مشهد و شرکت های معدنی، همچنین تیم های صاحب ایده در حوزه علوم زمین به همت اداره کل زمین شناسی منطقه شمال شرق و گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور مشهد برگزار شد. http://www.gsinet.ir/News/برگزاری-موفق-پیش-رویداد-استارت-آپی-علوم-زمین-در-قالب-دومین-کارگاه-مقدماتی-1953.aspx 2018-10-06 http://www.gsinet.ir/News/برگزاری-موفق-پیش-رویداد-استارت-آپی-علوم-زمین-در-قالب-دومین-کارگاه-مقدماتی-1953.aspx اهدای اطلس زمین شناسی اکتشافی شهرستان های استان خراسان شمالی به سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اطلس زمین شناسی اکتشافی شهرستان های استان خراسان شمالی طی جلسه ای توسط آقای مهندس حسین زاده، نماینده اداره کل زمین شناسی منطقه شمال شرق، تحویل سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی گردید. http://www.gsinet.ir/News/اهدای-اطلس-زمین-شناسی-اکتشافی-شهرستان-های-استان-خراسان-شمالی-به-سرپرست-سازمان-مدیریت-و-برنامه-ریزی-ا-1952.aspx 2018-09-22 http://www.gsinet.ir/News/اهدای-اطلس-زمین-شناسی-اکتشافی-شهرستان-های-استان-خراسان-شمالی-به-سرپرست-سازمان-مدیریت-و-برنامه-ریزی-ا-1952.aspx رونمایی از اطلس زمین شناسی و اکتشافی خراسان شمالی در چهارمین جلسه شورای معادن استان چهارمین جلسه شورای معادن استان خراسان شمالی با حضور دکتر خباز، اعضای شورا و مهندس حسین زاده نماینده اداره کل زمین شناسی منطقه شمال شرق تشکیل گردید. http://www.gsinet.ir/News/رونمایی-از-اطلس-زمین-شناسی-و-اکتشافی-خراسان-شمالی-در-چهارمین-جلسه-شورای-معادن-استان-1951.aspx 2018-09-15 http://www.gsinet.ir/News/رونمایی-از-اطلس-زمین-شناسی-و-اکتشافی-خراسان-شمالی-در-چهارمین-جلسه-شورای-معادن-استان-1951.aspx بازدید دکتر شیران خراسانی نماینده محترم مجلس از اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق دکتر شیران خراسانی، نماینده محترم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، از فعالیت ها و عملکرد اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق بازدید کرد. http://www.gsinet.ir/News/بازدید-دکتر-شیران-خراسانی-نماینده-محترم-مجلس-از-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منطقه-شمال-شرق-1950.aspx 2018-09-11 http://www.gsinet.ir/News/بازدید-دکتر-شیران-خراسانی-نماینده-محترم-مجلس-از-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منطقه-شمال-شرق-1950.aspx در برنامه رهیافت صدا و سیمای خراسان رضوی، موانع و فرصت های سرمایه گذاری در بخش معدن بررسی شد موانع و فرصت های سرمایه گذاری در بخش معدن استان در میزگرد برنامه رهیافت صدا و سیمای خراسان رضوی بررسی شد. http://www.gsinet.ir/News/در-برنامه-رهیافت-صدا-و-سیمای-خراسان-رضوی،-موانع-و-فرصت-های-سرمایه-گذاری-در-بخش-معدن-بررسی-شد-1947.aspx 2018-09-01 http://www.gsinet.ir/News/در-برنامه-رهیافت-صدا-و-سیمای-خراسان-رضوی،-موانع-و-فرصت-های-سرمایه-گذاری-در-بخش-معدن-بررسی-شد-1947.aspx همکاری بین موزه ی بزرگ خراسان و موزه علوم زمین گسترش می یابد به گزارش واحد ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، در جلسه مشترک رئیس موزه بزرگ خراسان و مدیر پژوهشگاه میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی و همراهان با مدیر کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق که در محل این اداره کل برگزار شد، بر لزوم همکاری های بیشتر بین موزه بزرگ خراسان و موزه علوم زمین اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق تاکید گردید. http://www.gsinet.ir/News/همکاری-بین-موزه-ی-بزرگ-خراسان-و-موزه-علوم-زمین-گسترش-می-یابد-1948.aspx 2018-09-01 http://www.gsinet.ir/News/همکاری-بین-موزه-ی-بزرگ-خراسان-و-موزه-علوم-زمین-گسترش-می-یابد-1948.aspx برگزار می شود: دوره آموزشی مبانی پروژه های ژئوفیزیک http://www.gsinet.ir/News/برگزار-می-شود-دوره-آموزشی-مبانی-پروژه-های-ژئوفیزیک-1946.aspx 2018-08-29 http://www.gsinet.ir/News/برگزار-می-شود-دوره-آموزشی-مبانی-پروژه-های-ژئوفیزیک-1946.aspx در سومین جلسه شورای معادن خراسان شمالی از نقشه زمین شناسی یکپارچه استان رونمایی شد در سومین جلسه شورای معادن استان خراسان شمالی با حضور دکتر خباز، استاندار خراسان شمالی، دکتر طاهری، مدیرکل زمین شناسی منطقه شمال شرق و مهندس حسین زاده، نماینده این اداره کل، از نقشه زمین شناسی یکپارچه استان خراسان شمالی رونمایی گردید. http://www.gsinet.ir/News/در-سومین-جلسه-شورای-معادن-خراسان-شمالی-از-نقشه-زمین-شناسی-یکپارچه-استان-رونمایی-شد-1945.aspx 2018-08-13 http://www.gsinet.ir/News/در-سومین-جلسه-شورای-معادن-خراسان-شمالی-از-نقشه-زمین-شناسی-یکپارچه-استان-رونمایی-شد-1945.aspx اکتشافات تکمیلی در محدوده های تجرود کاشمر و راه چمن جغتای آغاز شد با شروع برداشت های فنی در مناطق تجرود کاشمر و راه چمن جغتای مرحله اکتشافات تکمیلی در این محدوده ها آغاز گردید. http://www.gsinet.ir/News/اکتشافات-تکمیلی-در-محدوده-های-تجرود-کاشمر-و-راه-چمن-جغتای-آغاز-شد-1944.aspx 2018-08-12 http://www.gsinet.ir/News/اکتشافات-تکمیلی-در-محدوده-های-تجرود-کاشمر-و-راه-چمن-جغتای-آغاز-شد-1944.aspx برگزار می شود: کارگاه آموزشی فسیل شناسی (آمونوئیده ها) http://www.gsinet.ir/News/برگزار-می-شود-کارگاه-آموزشی-فسیل-شناسی-(آمونوئیده-ها)-1941.aspx 2018-08-11 http://www.gsinet.ir/News/برگزار-می-شود-کارگاه-آموزشی-فسیل-شناسی-(آمونوئیده-ها)-1941.aspx برگزار می شود: آشنایی با رادیولرها و روش های استخراج و مطالعه آنها http://www.gsinet.ir/News/برگزار-می-شود-آشنایی-با-رادیولرها-و-روش-های-استخراج-و-مطالعه-آنها-1942.aspx 2018-08-11 http://www.gsinet.ir/News/برگزار-می-شود-آشنایی-با-رادیولرها-و-روش-های-استخراج-و-مطالعه-آنها-1942.aspx شانزدهمین شماره از فصلنامه خبری، علمی، فرهنگی خورشید مشرق انتشار یافت http://www.gsinet.ir/News/شانزدهمین-شماره-از-فصلنامه-خبری،-علمی،-فرهنگی-خورشید-مشرق-انتشار-یافت-1940.aspx 2018-07-15 http://www.gsinet.ir/News/شانزدهمین-شماره-از-فصلنامه-خبری،-علمی،-فرهنگی-خورشید-مشرق-انتشار-یافت-1940.aspx برگزاری موفق کارگاه "علوم زمین، کارآفرینی و تولید ثروت" توسط اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق و دانشگاه فردوسی مشهد نخستین کارگاه از مجموعه کارگاه های مقدماتی رویداد استارت آپی علوم زمین، صبح امروز دوشنبه 97/4/11 در محل تالار سعادت دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. این کارگاه به همت اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق و گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد با حضور اساتید، پژوهشگران، نمایندگان صنعت و معدن و فارغ التحصیلان و دانشجویان مرتبط با حوزه علوم زمین برگزار گردید. http://www.gsinet.ir/News/برگزاری-موفق-کارگاه-علوم-زمین،-کارآفرینی-و-تولید-ثروت-توسط-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافا-1913.aspx 2018-07-02 http://www.gsinet.ir/News/برگزاری-موفق-کارگاه-علوم-زمین،-کارآفرینی-و-تولید-ثروت-توسط-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافا-1913.aspx در آینده نزدیک اکتشاف آب های کارستی در خراسان رضوی با آخرین فناوری روز دنیا به روش ژئوفیزیک هوایی انجام می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، خانم دکتر راضیه لک معاون وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور عنوان کرد :اکتشاف مواد معدنی پنهان و شناسایی آب های کارستی (آب های زیرزمینی در سنگ های آهکی) به کمک ژئوفیزیک هوایی با روش الکترومغناطیس برای نخستین بار در کشور به عنوان طرح ملی و با استفاده از آخرین فناوری های روز دنیا در این زمینه انجام خواهد شد. http://www.gsinet.ir/News/در-آینده-نزدیک-اکتشاف-آب-های-کارستی-در-خراسان-رضوی-با-آخرین-فناوری-روز-دنیا-به-روش-ژئوفیزیک-هوایی-ان-1912.aspx 2018-06-30 http://www.gsinet.ir/News/در-آینده-نزدیک-اکتشاف-آب-های-کارستی-در-خراسان-رضوی-با-آخرین-فناوری-روز-دنیا-به-روش-ژئوفیزیک-هوایی-ان-1912.aspx موفقیت موزه علوم زمین مشهد برای پنجمین سال پیاپی انتخاب موزه برتر، با هدف معرفی فعالیت های موزه داران و ایجاد شناخت و همکاری بین موزه های سراسر ایران، هر سال در هفته میراث فرهنگی، همراه با بزرگداشت موزه دارانی که دیگر همراه ما نیستند و گرامی داشت روز جهانی موزه در ایران برگزار می شود. http://www.gsinet.ir/News/موفقیت-موزه-علوم-زمین-مشهد-برای-پنجمین-سال-پیاپی-1911.aspx 2018-06-09 http://www.gsinet.ir/News/موفقیت-موزه-علوم-زمین-مشهد-برای-پنجمین-سال-پیاپی-1911.aspx اولین کارگاه از مجموعه آموزشی و اطلاع رسانی رویداد استارت آپی علوم زمین در دانشگاه فردوسی مشهد http://www.gsinet.ir/News/اولین-کارگاه-از-مجموعه-آموزشی-و-اطلاع-رسانی-رویداد-استارت-آپی-علوم-زمین-در-دانشگاه-فردوسی-مشهد-1910.aspx 2018-06-03 http://www.gsinet.ir/News/اولین-کارگاه-از-مجموعه-آموزشی-و-اطلاع-رسانی-رویداد-استارت-آپی-علوم-زمین-در-دانشگاه-فردوسی-مشهد-1910.aspx برگزار گردید: نمایشگاه کتب خریداری شده از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نمایشگاهی از کتب خریداری شده از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، روزهای شنبه و یکشنبه 97/3/5 لغایت 97/3/6 در محل کتابخانه دایر شد. http://www.gsinet.ir/News/برگزار-گردید-نمایشگاه-کتب-خریداری-شده-از-سی-و-یکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-1907.aspx 2018-05-23 http://www.gsinet.ir/News/برگزار-گردید-نمایشگاه-کتب-خریداری-شده-از-سی-و-یکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-1907.aspx ایکوم (کمیته ملی موزه های ایران) برای پنجمین سال پیاپی موزه علوم زمین مشهد را بعنوان موزه برتر این بار در زمینه آموزش معرفی کرد. اخبار تکمیلی بزودی منتشر خواهد شد. http://www.gsinet.ir/News/ایکوم-(کمیته-ملی-موزه-های-ایران)-برای-پنجمین-سال-پیاپی-موزه-علوم-زمین-مشهد-را-بعنوان-موزه-برتر-این-ب-1906.aspx 2018-05-22 http://www.gsinet.ir/News/ایکوم-(کمیته-ملی-موزه-های-ایران)-برای-پنجمین-سال-پیاپی-موزه-علوم-زمین-مشهد-را-بعنوان-موزه-برتر-این-ب-1906.aspx بازدید دکتر کرباسیان معاون وزیر و رئیس محترم هیئت عامل سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از اداره کل منطقه شمال شرق دکتر کرباسیان و تعدادی از مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران که در یک سفر دو روزه به خراسان رضوی سفر کرده است عصر روز چهارشنبه 97/2/26 از پروژه پارک موزه علوم زمین و مرکز جامع مستندات علوم زمین در اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق بازدید کرد. http://www.gsinet.ir/News/بازدید-دکتر-کرباسیان-معاون-وزیر-و-رئیس-محترم-هیئت-عامل-سازمان-توسعه-نوسازی-معادن-و-صنایع-معدنی-ایران-1905.aspx 2018-05-16 http://www.gsinet.ir/News/بازدید-دکتر-کرباسیان-معاون-وزیر-و-رئیس-محترم-هیئت-عامل-سازمان-توسعه-نوسازی-معادن-و-صنایع-معدنی-ایران-1905.aspx رئیس جدید اداره ژئوماتیکس اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق منصوب شد. با ابلاغ دکترطاهری مدیر کل منطقه شمال شرق، ریاست اداره ژئوماتیکس این اداره کل بر عهده خانم دکتر ریحانه احمدی روحانی قرار گرفت. http://www.gsinet.ir/News/رئیس-جدید-اداره-ژئوماتیکس-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منطقه-شمال-شرق-منصوب-شد-1894.aspx 2018-05-15 http://www.gsinet.ir/News/رئیس-جدید-اداره-ژئوماتیکس-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منطقه-شمال-شرق-منصوب-شد-1894.aspx سخنرانی مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق به مناسبت هفته آموزش در دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت هفته آموزش از تعدادی چهره های موفق در عرصه مطالعات علوم پایه برای سخنرانی در جمع دانشجویان دعوت به عمل آورد. این دعوت به منظور آشنایی دانشجویان با الگوهای موفق در عرصه های کار و تلاش و یافتن چشم انداز و الگوهایی شفاف تر در بازار کار انجام گرفت. http://www.gsinet.ir/News/سخنرانی-مدیرکل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منطقه-شمال-شرق-به-مناسبت-هفته-آموزش-در-دانشگاه-فردوسی-مشه-1891.aspx 2018-05-08 http://www.gsinet.ir/News/سخنرانی-مدیرکل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منطقه-شمال-شرق-به-مناسبت-هفته-آموزش-در-دانشگاه-فردوسی-مشه-1891.aspx برگزاری دوره ی آموزش مبانی عکاسی در اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق http://www.gsinet.ir/News/برگزاری-دوره-ی-آموزش-مبانی-عکاسی-در-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منطقه-شمال-شرق-1892.aspx 2018-05-08 http://www.gsinet.ir/News/برگزاری-دوره-ی-آموزش-مبانی-عکاسی-در-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منطقه-شمال-شرق-1892.aspx نخستین نشست عمومی سالیانه اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق در سال 97 برگزار شد. به گزارش واحد ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، نخستین نشست عمومی سالیانه اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق به همت کارگروه مناسبت ها، نظم اداری و نشست های صمیمی در تاریخ شنبه 15/2/97 در محل آمفی تئاتر و با حضور کارشناسان و کارکنان این اداره کل برگزار گردید. http://www.gsinet.ir/News/نخستین-نشست-عمومی-سالیانه-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منطقه-شمال-شرق-در-سال-97-برگزار-شد-1889.aspx 2018-05-07 http://www.gsinet.ir/News/نخستین-نشست-عمومی-سالیانه-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منطقه-شمال-شرق-در-سال-97-برگزار-شد-1889.aspx حمایت مقام عالی وزارت از توسعه زیرساخت اکتشاف در شمال شرق با تامین تجهیزات مورد نیاز http://www.gsinet.ir/News/حمایت-مقام-عالی-وزارت-از-توسعه-زیرساخت-اکتشاف-در-شمال-شرق-با-تامین-تجهیزات-مورد-نیاز-1890.aspx 2018-05-07 http://www.gsinet.ir/News/حمایت-مقام-عالی-وزارت-از-توسعه-زیرساخت-اکتشاف-در-شمال-شرق-با-تامین-تجهیزات-مورد-نیاز-1890.aspx پانزدهمین شماره از فصلنامه خبری، علمی، فرهنگی خورشید مشرق انتشار یافت فصلنامه خورشید مشرق (پیک خبری اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق)، دربردارنده ی مجموعه ای از پیام های علمی، فرهنگی و اطلاع رسانی است. نظر به تنوع و گوناگونی مطالب، مطالعه ی این نشریه داخلی به طور پیوسته توصیه نمی شود. این مجموعه دستمایه ای از مطالب مختلف است تا هر از گاهی با مراجعه به بخش های متنوع، از آن حسب مورد از هر قسمت بهره برداری لازم صورت پذیرد. http://www.gsinet.ir/News/پانزدهمین-شماره-از-فصلنامه-خبری،-علمی،-فرهنگی-خورشید-مشرق-انتشار-یافت-1887.aspx 2018-05-06 http://www.gsinet.ir/News/پانزدهمین-شماره-از-فصلنامه-خبری،-علمی،-فرهنگی-خورشید-مشرق-انتشار-یافت-1887.aspx برگزار می شود: کارگاه آموزشی مبانی عکاسی توسط آقای مهندس مجتبی طاهری، 19-17 اردیبهشت ماه 97، ساعت 11، مهلت ثبت نام: 97/2/16 http://www.gsinet.ir/News/برگزار-می-شود-کارگاه-آموزشی-مبانی-عکاسی-1857.aspx 2018-05-01 http://www.gsinet.ir/News/برگزار-می-شود-کارگاه-آموزشی-مبانی-عکاسی-1857.aspx دیدار معاون استاندار خراسان شمالی و هیئت همراه با خانم دکتر لک، معاون وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور معاون استاندار استان خراسان شمالی به همراه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و معاون امور معدنی این استان، مهمان رئیس و مدیران سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بودند تا درجریان روند پیشرفت پروژه های سازمان زمین شناسی در خراسان شمالی به ویژه ژئوفیزیک هوایی و اکتشاف مواد معدنی قرارگیرند. http://www.gsinet.ir/News/دیدار-معاون-استاندار-خراسان-شمالی-و-هیئت-همراه-با-خانم-دکتر-لک،-معاون-وزیر-و-رئیس-سازمان-زمین-شناسی-1856.aspx 2018-04-17 http://www.gsinet.ir/News/دیدار-معاون-استاندار-خراسان-شمالی-و-هیئت-همراه-با-خانم-دکتر-لک،-معاون-وزیر-و-رئیس-سازمان-زمین-شناسی-1856.aspx دیدار نوروزی مدیر کل و معاونین اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، در دیدار نوروزی دکتر طاهری و معاونین و تعدادی از روسای ادارات این اداره کل با خانم مهندس علیرضایی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، دکتر طاهری به تشریح فعالیت های سال گذشته این اداره کل پرداخت و بخشی از برنامه های فرارو در سال 1397 این اداره کل را مطرح کرد. http://www.gsinet.ir/News/دیدار-نوروزی-مدیر-کل-و-معاونین-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منطقه-شمال-شرق-با-رئیس-سازمان-صن-1838.aspx 2018-04-11 http://www.gsinet.ir/News/دیدار-نوروزی-مدیر-کل-و-معاونین-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منطقه-شمال-شرق-با-رئیس-سازمان-صن-1838.aspx تشکیل شورای معادن استان خراسان شمالی با حضور مدیر کل منطقه شمال شرق و سرپرست نمایندگی خراسان شمالی دومین جلسه شورای معادن استان خراسان شمالی در محل سالن جلسات استانداری با حضور استاندار و سایر اعضای شورا همچنین جناب آقای دکتر قوامی نماینده محترم شهرستان اسفراین در مجلس شورای اسلامی و مدیر کل و تیم فنی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق برگزار گردید. http://www.gsinet.ir/News/تشکیل-شورای-معادن-استان-خراسان-شمالی-با-حضور-مدیر-کل-منطقه-شمال-شرق-و-سرپرست-نمایندگی-خراسان-شمالی-1835.aspx 2018-03-17 http://www.gsinet.ir/News/تشکیل-شورای-معادن-استان-خراسان-شمالی-با-حضور-مدیر-کل-منطقه-شمال-شرق-و-سرپرست-نمایندگی-خراسان-شمالی-1835.aspx تهیه نقشه مقدماتی 1:25000 اسپاخو به اتمام رسید. در راستای تکمیل نقشه های زمین شناسی استان در مقیاس های مختلف، نقشه مقدماتی 1:25000 اسپاخو به اتمام رسید. http://www.gsinet.ir/News/تهیه-نقشه-مقدماتی-1-25000-اسپاخو-به-اتمام-رسید-1834.aspx 2018-03-10 http://www.gsinet.ir/News/تهیه-نقشه-مقدماتی-1-25000-اسپاخو-به-اتمام-رسید-1834.aspx سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان تشکل های معدنی استان خراسان رضوی با خانم دکتر لک معاون وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور دیدار کردند. http://www.gsinet.ir/News/سرپرست-معاونت-هماهنگی-امور-اقتصادی-استانداری-خراسان-رضوی،-رئیس-سازمان-صنعت،-معدن-و-تجارت-و-نمایندگان-1833.aspx 2018-03-08 http://www.gsinet.ir/News/سرپرست-معاونت-هماهنگی-امور-اقتصادی-استانداری-خراسان-رضوی،-رئیس-سازمان-صنعت،-معدن-و-تجارت-و-نمایندگان-1833.aspx خانم دکتر لک معاون محترم وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و هیئت همراه از اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق و فعالیت های فنی و اجرایی این اداره کل بازدید کردند. در سفر خانم دکتر لک معاون محترم وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به مشهد، فعالیت های فنی و اجرایی این اداره کل، همچنین پروژه پارک موزه علوم زمین مشهد مورد بازدید قرار گرفت. http://www.gsinet.ir/News/خانم-دکتر-لک-معاون-محترم-وزیر-و-رئیس-سازمان-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-کشور-و-هیئت-همراه-از-اداره-ک-1831.aspx 2018-03-06 http://www.gsinet.ir/News/خانم-دکتر-لک-معاون-محترم-وزیر-و-رئیس-سازمان-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-کشور-و-هیئت-همراه-از-اداره-ک-1831.aspx معاون وزیر میهمان ویژه روز درختکاری در اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق 15 اسفند سال 96 روز درختکاری در اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق که همه ساله با غرس تعدادی نهال در محوطه این اداره کل گرامی داشته می شود امسال میهمان ویژه ای داشت. http://www.gsinet.ir/News/معاون-وزیر-میهمان-ویژه-روز-درختکاری-در-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منطقه-شمال-شرق-1832.aspx 2018-03-06 http://www.gsinet.ir/News/معاون-وزیر-میهمان-ویژه-روز-درختکاری-در-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منطقه-شمال-شرق-1832.aspx دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد در دانشگاه فردوسی مشهد برگزاری شد. دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد با محوریت فرونشست دشت مشهد به میزبانی گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. http://www.gsinet.ir/News/دومین-همایش-زمین-شناسی-مهندسی-و-محیط-زیست-شهر-مشهد-در-دانشگاه-فردوسی-مشهد-برگزاری-شد-1830.aspx 2018-02-28 http://www.gsinet.ir/News/دومین-همایش-زمین-شناسی-مهندسی-و-محیط-زیست-شهر-مشهد-در-دانشگاه-فردوسی-مشهد-برگزاری-شد-1830.aspx بازدید رئیس سازمان زمین شناسی جمهوری تاجیکستان از فعالیت های فنی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق آقای فیض الله زاده رئیس سازمان زمین شناسی جمهوری تاجیکستان که باتفاق معاون خود جهت شرکت در سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره بین المللی علوم زمین به ایران سفر کرده از فعالیت های فنی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق بازدید کرد. http://www.gsinet.ir/News/بازدید-رئیس-سازمان-زمین-شناسی-جمهوری-تاجیکستان-از-فعالیت-های-فنی-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدن-1828.aspx 2018-02-25 http://www.gsinet.ir/News/بازدید-رئیس-سازمان-زمین-شناسی-جمهوری-تاجیکستان-از-فعالیت-های-فنی-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدن-1828.aspx بازدید معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی از پروژه پارک موزه علوم زمین معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی و کارشناس حوزه میراث فرهنگی و موزه های این سازمان از پروژه پارک موزه علوم زمین مشهد بازدید کردند. http://www.gsinet.ir/News/بازدید-معاون-هماهنگی-برنامه-و-بودجه-سازمان-مدیریت-و-برنامه-ریزی-خراسان-رضوی-از-پروژه-پارک-موزه-علوم-1829.aspx 2018-02-25 http://www.gsinet.ir/News/بازدید-معاون-هماهنگی-برنامه-و-بودجه-سازمان-مدیریت-و-برنامه-ریزی-خراسان-رضوی-از-پروژه-پارک-موزه-علوم-1829.aspx فعالیت های زمین شناسی و اکتشافی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق در استان خراسان جنوبی شدت می گیرد در جلسه مشترک رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی همچنین معاونت استانداری و فرماندار ویژه شهرستان طبس با مدیر کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، فعالیت های زمین شناسی و اکتشافی این اداره کل در استان خراسان جنوبی تشریح شد. http://www.gsinet.ir/News/فعالیت-های-زمین-شناسی-و-اکتشافی-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-شمال-شرق-در-استان-خراسان-جنوبی-1827.aspx 2018-02-19 http://www.gsinet.ir/News/فعالیت-های-زمین-شناسی-و-اکتشافی-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-شمال-شرق-در-استان-خراسان-جنوبی-1827.aspx اولین کنگره بین المللی و سومین همایش انجمن کواترنری ایران برگزار شد به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، اولین کنگره بین المللی و سومین همایش انجمن کواترنری ایران به همت مرکز پژوهش های کاربردی علوم زمین البرز و با همکاری دانشگاه تهران در محل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 24 و 25 بهمن ماه برگزار گردید. http://www.gsinet.ir/News/اولین-کنگره-بین-المللی-و-سومین-همایش-انجمن-کواترنری-ایران-برگزار-شد-1826.aspx 2018-02-15 http://www.gsinet.ir/News/اولین-کنگره-بین-المللی-و-سومین-همایش-انجمن-کواترنری-ایران-برگزار-شد-1826.aspx 7.3 میلیون تن کانسنگ طلای اکتشاف شده در منطقه شمال شرق کشور جهت سرمایه گذاری به بخش خصوصی واگذار شد. 7/3 میلیون تن ذخایر کانسنگ طلا که توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی در منطقه شمال شرق کشور اکتشاف شده بود جهت سرمایه گذاری به بخش خصوصی واگذار شده است. http://www.gsinet.ir/News/7-3-میلیون-تن-کانسنگ-طلای-اکتشاف-شده-در-منطقه-شمال-شرق-کشور-جهت-سرمایه-گذاری-به-بخش-خصوصی-واگذار-شد-1825.aspx 2018-02-10 http://www.gsinet.ir/News/7-3-میلیون-تن-کانسنگ-طلای-اکتشاف-شده-در-منطقه-شمال-شرق-کشور-جهت-سرمایه-گذاری-به-بخش-خصوصی-واگذار-شد-1825.aspx کمیاب ترین نمونه شهاب سنگ بیابان های لوت ایران به موزه علوم زمین مشهد اهدا شد. حجت کمالی که به عنوان مرد شهاب سنگی ایران معروف گردیده و دارنده مجوز تأسیس تنها موزه شهاب سنگی ایران نیز می باشد، کمیاب ترین نمونه شهاب سنگ بیابان های لوت ایران را به موزه علوم زمین مشهد اهدا کرد. http://www.gsinet.ir/News/کمیاب-ترین-نمونه-شهاب-سنگ-بیابان-های-لوت-ایران-به-موزه-علوم-زمین-مشهد-اهدا-شد-1824.aspx 2018-02-04 http://www.gsinet.ir/News/کمیاب-ترین-نمونه-شهاب-سنگ-بیابان-های-لوت-ایران-به-موزه-علوم-زمین-مشهد-اهدا-شد-1824.aspx بازدید معاون اکتشافات معدنی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از اداره کل منطقه شمال شرق http://www.gsinet.ir/News/بازدید-معاون-اکتشافات-معدنی-سازمان-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-کشور-از-اداره-کل-منطقه-شمال-شرق-1822.aspx 2018-02-03 http://www.gsinet.ir/News/بازدید-معاون-اکتشافات-معدنی-سازمان-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-کشور-از-اداره-کل-منطقه-شمال-شرق-1822.aspx سمینار تخصصی آشنایی با شهاب سنگ ها در اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق برگزار شد. http://www.gsinet.ir/News/سمینار-تخصصی-آشنایی-با-شهاب-سنگ-ها-در-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منطقه-شمال-شرق-برگزار-شد-1823.aspx 2018-02-03 http://www.gsinet.ir/News/سمینار-تخصصی-آشنایی-با-شهاب-سنگ-ها-در-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منطقه-شمال-شرق-برگزار-شد-1823.aspx چهاردهمین شماره خورشید مشرق (پیک خبری اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق) منتشر شد http://www.gsinet.ir/News/چهاردهمین-شماره-خورشید-مشرق-(پیک-خبری-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منطقه-شمال-شرق)-منتشر-شد-1814.aspx 2018-01-24 http://www.gsinet.ir/News/چهاردهمین-شماره-خورشید-مشرق-(پیک-خبری-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منطقه-شمال-شرق)-منتشر-شد-1814.aspx کارشناسان آزمایشگاه های شیمی این اداره کل در دوره آموزشی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد شرکت کردند http://www.gsinet.ir/News/کارشناسان-آزمایشگاه-های-شیمی-این-اداره-کل-در-دوره-آموزشی-پژوهشکده-علوم-و-صنایع-غذایی-مشهد-شرکت-کردند-1790.aspx 2018-01-20 http://www.gsinet.ir/News/کارشناسان-آزمایشگاه-های-شیمی-این-اداره-کل-در-دوره-آموزشی-پژوهشکده-علوم-و-صنایع-غذایی-مشهد-شرکت-کردند-1790.aspx