آخرین اخبار http://www.gsinet.ir/ آخرین اخبار اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق FA خانه http://www.gsinet.ir/Images/gui/RssLogo.gif http://www.gsinet.ir/ اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق Copyright اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق, 636364195302945404 20 Intech عرض تسلیت به خانواده معزز همکار عزیزمان پروین نداف http://www.gsinet.ir/News/عرض-تسلیت-به-خانواده-معزز-همکار-عزیزمان-پروین-نداف-1664.aspx 2017-07-19 http://www.gsinet.ir/News/عرض-تسلیت-به-خانواده-معزز-همکار-عزیزمان-پروین-نداف-1664.aspx دوازدهمین شماره پیک خبری اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق (مشهد) منتشر شد در سومین سال انتشار پیک خبری اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق (مشهد)، دوازدهمین شماره از این پیک خبری منتشر گردید. http://www.gsinet.ir/News/دوازدهمین-شماره-پیک-خبری-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منطقه-شمال-شرق-(مشهد)-منتشر-شد-1662.aspx 2017-07-15 http://www.gsinet.ir/News/دوازدهمین-شماره-پیک-خبری-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منطقه-شمال-شرق-(مشهد)-منتشر-شد-1662.aspx ارائه گزارش فعالیت های فنی و اجرایی منطقه شمال شرق در حضور مهندس مقدوری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی http://www.gsinet.ir/News/ارائه-گزارش-فعالیت-های-فنی-و-اجرایی-منطقه-شمال-شرق-در-حضور-مهندس-مقدوری-معاون-هماهنگی-امور-عمرانی-اس-1580.aspx 2017-07-08 http://www.gsinet.ir/News/ارائه-گزارش-فعالیت-های-فنی-و-اجرایی-منطقه-شمال-شرق-در-حضور-مهندس-مقدوری-معاون-هماهنگی-امور-عمرانی-اس-1580.aspx تخصیص 45 میلیارد ریال اعتبار طرح های مربوط به تعهدات سفر مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی در راستای اکتشافات معادن به صورت اسناد خزانه اسلامی http://www.gsinet.ir/News/تخصیص-45-میلیارد-ریال-اعتبار-طرح-های-مربوط-به-تعهدات-سفر-مقام-معظم-رهبری-به-استان-خراسان-شمالی-در-را-1579.aspx 2017-07-08 http://www.gsinet.ir/News/تخصیص-45-میلیارد-ریال-اعتبار-طرح-های-مربوط-به-تعهدات-سفر-مقام-معظم-رهبری-به-استان-خراسان-شمالی-در-را-1579.aspx نخستین کنگره ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار در سال مشهد 2017جهت برگزاری بصورت بین المللی مجوز گرفت نخستین کنگره ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار به پیشنهاد اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق و موافقت رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در روزهای 12 و 13 مهرماه سال جاری برگزار می گردد. http://www.gsinet.ir/News/نخستین-کنگره-ژوراسیک-ایران-و-کشورهای-همجوار-در-سال-مشهد-2017جهت-برگزاری-بصورت-بین-المللی-مجوز-گرفت-1546.aspx 2017-07-08 http://www.gsinet.ir/News/نخستین-کنگره-ژوراسیک-ایران-و-کشورهای-همجوار-در-سال-مشهد-2017جهت-برگزاری-بصورت-بین-المللی-مجوز-گرفت-1546.aspx موزه علوم زمین مشهد برای چهارمین سال پیاپی، به عنوان موزه برتر انتخاب شد. http://www.gsinet.ir/News/موزه-علوم-زمین-مشهد-برای-چهارمین-سال-پیاپی،-به-عنوان-موزه-برتر-انتخاب-شد-1521.aspx 2017-07-08 http://www.gsinet.ir/News/موزه-علوم-زمین-مشهد-برای-چهارمین-سال-پیاپی،-به-عنوان-موزه-برتر-انتخاب-شد-1521.aspx همکاری نمایندگی های وزارت خارجه در کشورهای همجوار جهت اطلاع رسانی و تسهیل شرکت کنندگان در نخستین کنگره بین المللی ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار http://www.gsinet.ir/News/همکاری-نمایندگی-های-وزارت-خارجه-در-کشورهای-همجوار-جهت-اطلاع-رسانی-و-تسهیل-شرکت-کنندگان-در-نخستین-کن-1500.aspx 2017-07-08 http://www.gsinet.ir/News/همکاری-نمایندگی-های-وزارت-خارجه-در-کشورهای-همجوار-جهت-اطلاع-رسانی-و-تسهیل-شرکت-کنندگان-در-نخستین-کن-1500.aspx جلسه هم اندیشی با اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در خصوص برگزاری نخستین کنگره بین المللی ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار برگزار شد. http://www.gsinet.ir/News/جلسه-هم-اندیشی-با-اعضای-هیئت-علمی-دانشگاه-ها-در-خصوص-برگزاری-نخستین-کنگره-بین-المللی-ژوراسیک-ایران-و-1470.aspx 2017-07-08 http://www.gsinet.ir/News/جلسه-هم-اندیشی-با-اعضای-هیئت-علمی-دانشگاه-ها-در-خصوص-برگزاری-نخستین-کنگره-بین-المللی-ژوراسیک-ایران-و-1470.aspx نمایشگاه کتب خریداری شده از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار می شود http://www.gsinet.ir/News/نمایشگاه-کتب-خریداری-شده-از-سی-امین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-برگزار-می-شود-1467.aspx 2017-07-08 http://www.gsinet.ir/News/نمایشگاه-کتب-خریداری-شده-از-سی-امین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-برگزار-می-شود-1467.aspx آغاز عملیات اجرایی تجهیز و تکمیل پروژه پارک موزه علوم زمین مشهد با تامین اعتبارات پروژه های مصوب سفر هیات محترم وزیران به خراسان رضوی، عملیات اجرایی محوطه سازی و اجرای نمای ساختمان پروژه پارک موزه علوم زمین مشهد آغاز شد. http://www.gsinet.ir/News/آغاز-عملیات-اجرایی-تجهیز-و-تکمیل-پروژه-پارک-موزه-علوم-زمین-مشهد-1468.aspx 2017-07-08 http://www.gsinet.ir/News/آغاز-عملیات-اجرایی-تجهیز-و-تکمیل-پروژه-پارک-موزه-علوم-زمین-مشهد-1468.aspx ارزیابی عملکرد گسل های مسبب زمین لرزه های اخیر در سفید سنگ http://www.gsinet.ir/News/ارزیابی-عملکرد-گسل-های-مسبب-زمین-لرزه-های-اخیر-در-سفید-سنگ-1466.aspx 2017-05-04 http://www.gsinet.ir/News/ارزیابی-عملکرد-گسل-های-مسبب-زمین-لرزه-های-اخیر-در-سفید-سنگ-1466.aspx گزارش زمین لرزه سفید سنگ با مقدمه ای بر لرزه خیزی شهرستان مشهد-استان خراسان رضوی http://www.gsinet.ir/News/گزارش-زمین-لرزه-سفید-سنگ-با-مقدمه-ای-بر-لرزه-خیزی-شهرستان-مشهد-استان-خراسان-رضوی-1465.aspx 2017-05-03 http://www.gsinet.ir/News/گزارش-زمین-لرزه-سفید-سنگ-با-مقدمه-ای-بر-لرزه-خیزی-شهرستان-مشهد-استان-خراسان-رضوی-1465.aspx بازدید معاونین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق دو تن از معاونین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و مدیر کل دفتر بودجه و برنامه ریزی و فناوری اطلاعات این سازمان در ادامه انجام توافقنامه ها فعالیت های اکتشافی سفر مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی از پروژه های این اداره کل هم بازدید کردند. http://www.gsinet.ir/News/بازدید-معاونین-سازمان-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-کشور-از-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منطقه-1460.aspx 2017-05-02 http://www.gsinet.ir/News/بازدید-معاونین-سازمان-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-کشور-از-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منطقه-1460.aspx پاکسازی دره ارغوان از زباله ها در روز زمین پاک توسط کارکنان اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق http://www.gsinet.ir/News/پاکسازی-دره-ارغوان-از-زباله-ها-در-روز-زمین-پاک-توسط-کارکنان-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منط-1433.aspx 2017-04-22 http://www.gsinet.ir/News/پاکسازی-دره-ارغوان-از-زباله-ها-در-روز-زمین-پاک-توسط-کارکنان-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منط-1433.aspx ساعات بازدید موزه علوم زمین و نحوه تعیین وقت قبلی ساعات بازدید موزه علوم زمین و نحوه تعیین وقت قبلی http://www.gsinet.ir/News/ساعات-بازدید-موزه-علوم-زمین-و-نحوه-تعیین-وقت-قبلی-1280.aspx 2017-04-18 http://www.gsinet.ir/News/ساعات-بازدید-موزه-علوم-زمین-و-نحوه-تعیین-وقت-قبلی-1280.aspx کارشناسان اداره مخاطرات زمین شناختی مرکز مشهد، شواهد گسیختگی های سطحی ناشی از رخداد زمین لرزه سفید سنگ را در محل گسل لرزه زا شناسایی کردند. http://www.gsinet.ir/News/کارشناسان-اداره-مخاطرات-زمین-شناختی-مرکز-مشهد،-شواهد-گسیختگی-های-سطحی-ناشی-از-رخداد-زمین-لرزه-سفید-س-1332.aspx 2017-04-16 http://www.gsinet.ir/News/کارشناسان-اداره-مخاطرات-زمین-شناختی-مرکز-مشهد،-شواهد-گسیختگی-های-سطحی-ناشی-از-رخداد-زمین-لرزه-سفید-س-1332.aspx بازدید تیم کارشناسی پژوهشکده علوم زمین کشور از مناطق زلزله زده سفید سنگ http://www.gsinet.ir/News/بازدید-تیم-کارشناسی-پژوهشکده-علوم-زمین-کشور-از-مناطق-زلزله-زده-سفید-سنگ-1312.aspx 2017-04-10 http://www.gsinet.ir/News/بازدید-تیم-کارشناسی-پژوهشکده-علوم-زمین-کشور-از-مناطق-زلزله-زده-سفید-سنگ-1312.aspx نقشه گسل های فعال شهرستان مشهد http://www.gsinet.ir/News/نقشه-گسل-های-فعال-شهرستان-مشهد-1287.aspx 2017-04-08 http://www.gsinet.ir/News/نقشه-گسل-های-فعال-شهرستان-مشهد-1287.aspx مرکز رو زمین لرزه های منطقه سفید سنگ فریمان در اطراف گسل های فرعی ادامه جنوب شرقی زون گسل فعال کشف رود می باشد. http://www.gsinet.ir/News/مرکز-رو-زمین-لرزه-های-منطقه-سفید-سنگ-فریمان-در-اطراف-گسل-های-فرعی-ادامه-جنوب-شرقی-زون-گسل-فعال-کشف-ر-1286.aspx 2017-04-07 http://www.gsinet.ir/News/مرکز-رو-زمین-لرزه-های-منطقه-سفید-سنگ-فریمان-در-اطراف-گسل-های-فرعی-ادامه-جنوب-شرقی-زون-گسل-فعال-کشف-ر-1286.aspx مهندس نادری تهیه کننده و مجری فنی نقشه گسل های خراسان رضوی اعلام کرد: شهر مشهد از نظر لرزه‌خیزی در زمره مناطق فعال می‌باشد. به گزارش روابط عمومی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، مهندس نادری تهیه کننده و مجری فنی نقشه گسل های فعال خراسان رضوی اظهار نمود: شهر مشهد در دشتی پوشیده از نهشته‌های آبرفتی کواترنری بین ارتفاعات هزار مسجد و بینالود قرار گرفته است. پوشش آبرفتی در این دشت سبب شده که تشخیص گسل ها بدون مطالعات تکمیلی، دشوار باشد. http://www.gsinet.ir/News/مهندس-نادری-تهیه-کننده-و-مجری-فنی-نقشه-گسل-های-خراسان-رضوی-اعلام-کرد-شهر-مشهد-از-نظر-لرزه‌خیزی-در-ز-1283.aspx 2017-04-06 http://www.gsinet.ir/News/مهندس-نادری-تهیه-کننده-و-مجری-فنی-نقشه-گسل-های-خراسان-رضوی-اعلام-کرد-شهر-مشهد-از-نظر-لرزه‌خیزی-در-ز-1283.aspx گزارش اولیه گسل های فعال شهر مشهد شهر مشهد در دشتي پوشيده از نهشته‌هاي آبرفتي كواترنري بين ارتفاعات هزار مسجد و بينالود قرار گرفته است. پوشش آبرفتي در اين دشت سبب شده كه تشخيص گسلها بدون مطالعات تکمیلی، دشوار باشد. http://www.gsinet.ir/News/گزارش-اولیه-گسل-های-فعال-شهر-مشهد-1284.aspx 2017-04-06 http://www.gsinet.ir/News/گزارش-اولیه-گسل-های-فعال-شهر-مشهد-1284.aspx نقشه پراکندگی زمین لرزه های بالای 3.5 ریشتر اخیر منطقه سفیدسنگ فریمان نقشه پراکندگی زمین لرزه های بالای 3.5 ریشتر اخیر منطقه سفیدسنگ فریمان منبع مختصات کانون سطحی زمین لرزه ها: مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران منبع نقشه: نقشه گسل های فعال خراسان رضوی در مقیاس 1:250000، اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق http://www.gsinet.ir/News/نقشه-پراکندگی-زمین-لرزه-های-بالای-3-5-ریشتر-اخیر-منطقه-سفیدسنگ-فریمان-1285.aspx 2017-04-06 http://www.gsinet.ir/News/نقشه-پراکندگی-زمین-لرزه-های-بالای-3-5-ریشتر-اخیر-منطقه-سفیدسنگ-فریمان-1285.aspx جشن شمیم بهار و دیدار نوروزی مدیر کل و معاونان اداره کل منطقه شمال شرق با کارکنان برگزار شد به گزارش روابط عمومی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، این جشن که با همت کارگروه نظم اداری و نشست های صمیمی پس از پایان تعطیلات نوروزی در آمفی تئاتر این اداره کل برگزار شد. کارکنان این اداره کل با مدیر کل و معاونان در یک فضای صمیمی و شاد آغاز سال نو را به همدیگر تبریک گفتند. http://www.gsinet.ir/News/جشن-شمیم-بهار-و-دیدار-نوروزی-مدیر-کل-و-معاونان-اداره-کل-منطقه-شمال-شرق-با-کارکنان-برگزار-شد-1281.aspx 2017-04-05 http://www.gsinet.ir/News/جشن-شمیم-بهار-و-دیدار-نوروزی-مدیر-کل-و-معاونان-اداره-کل-منطقه-شمال-شرق-با-کارکنان-برگزار-شد-1281.aspx زمین لرزه 6.1 ریشتری در حوالی سفیدسنگ فریمان، شهر مشهد را به لرزه درآورد. این زمین لرزه که کانون آن در حوالی سفیدسنگ فریمان و با قدرت 6.1 ریشتر اندازه گیری شده است، در شهرهای فریمان، تربت جام، مشهد، تربت حیدریه، نیشابور و بسیاری از شهرهای دیگر احساس گردید و باعث ترس عده ای از مردم شده است. http://www.gsinet.ir/News/زمین-لرزه-6-1-ریشتری-در-حوالی-سفیدسنگ-فریمان،-شهر-مشهد-را-به-لرزه-درآورد-1282.aspx 2017-04-05 http://www.gsinet.ir/News/زمین-لرزه-6-1-ریشتری-در-حوالی-سفیدسنگ-فریمان،-شهر-مشهد-را-به-لرزه-درآورد-1282.aspx اعلام آمادگی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق جهت توسعه فعالیت های اکتشافی در استان خراسان جنوبی به گزارش روابط عمومی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، در دیدار دکتر طاهری، مدیر کل و مهندس رکنی، معاون اداره کل منطقه شمال شرق با مهندس آرین، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان خراسان جنوبی، بر گسترش فعالیت های این اداره کل در استان خراسان جنوبی تاکید شد. http://www.gsinet.ir/News/اعلام-آمادگی-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منطقه-شمال-شرق-جهت-توسعه-فعالیت-های-اکتشافی-در-است-1278.aspx 2017-03-14 http://www.gsinet.ir/News/اعلام-آمادگی-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منطقه-شمال-شرق-جهت-توسعه-فعالیت-های-اکتشافی-در-است-1278.aspx موزه میراث زمین همزمان با یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران در طبس افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، همزمان با برگزاری یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران در طبس، موزه میراث زمین که با همت و پی گیری تعدادی از متخصصین حوزه علوم زمین و گروه ژئوتوریسم طبس و با مساعدت های مهندس طلایی مقدم ، معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس، همچنین حمایت های دکتر طاهری، مدیر کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق مقدمات آن فراهم گردیده بود، در محل عمارت تاریخی باغ گلشن افتتاح شد. http://www.gsinet.ir/News/موزه-میراث-زمین-همزمان-با-یازدهمین-همایش-انجمن-دیرینه-شناسی-ایران-در-طبس-افتتاح-شد-1277.aspx 2017-03-12 http://www.gsinet.ir/News/موزه-میراث-زمین-همزمان-با-یازدهمین-همایش-انجمن-دیرینه-شناسی-ایران-در-طبس-افتتاح-شد-1277.aspx مراسم گرامیداشت روز مهندس و یادبود خواجه نصیرالدین طوسی در مرکز مشهد با تجلیل از مهندسان برتر مراسم گرامیداشت روز مهندس و یادبود دانشمند والامقام خواجه نصیرالدین طوسی در اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق برگزار شد. http://www.gsinet.ir/News/مراسم-گرامیداشت-روز-مهندس-و-یادبود-خواجه-نصیرالدین-طوسی-در-مرکز-مشهد-با-تجلیل-از-مهندسان-برتر-1276.aspx 2017-03-05 http://www.gsinet.ir/News/مراسم-گرامیداشت-روز-مهندس-و-یادبود-خواجه-نصیرالدین-طوسی-در-مرکز-مشهد-با-تجلیل-از-مهندسان-برتر-1276.aspx حضور فعال کارشناسان اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق در سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین 8 مقاله از کارشناسان اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق در سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین ارائه می شود http://www.gsinet.ir/News/حضور-فعال-کارشناسان-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منطقه-شمال-شرق-در-سی-و-پنجمین-گردهمایی-علوم-1275.aspx 2017-02-20 http://www.gsinet.ir/News/حضور-فعال-کارشناسان-اداره-کل-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معدنی-منطقه-شمال-شرق-در-سی-و-پنجمین-گردهمایی-علوم-1275.aspx برگزاری جلسه ستاد مدیریت توزیع و تامین آب استان خراسان رضوی با حضور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و اداره کل منطقه شمال شرق جلسه ستاد مدیریت توزیع و تامین آب استان خراسان رضوی با حضور نمایندگانی از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و اداره کل منطقه شمال شرق برگزار شد. http://www.gsinet.ir/News/برگزاری-جلسه-ستاد-مدیریت-توزیع-و-تامین-آب-استان-خراسان-رضوی-با-حضور-سازمان-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معد-1237.aspx 2017-02-08 http://www.gsinet.ir/News/برگزاری-جلسه-ستاد-مدیریت-توزیع-و-تامین-آب-استان-خراسان-رضوی-با-حضور-سازمان-زمین-شناسی-و-اکتشافات-معد-1237.aspx احتمال بروز مشکل در خطوط راه‌آهن با پیشرفت نشست زمین در دشت نیشابور مدیرکل زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی شمال‌شرق کشور هشدار داد: احتمال بروز مشکل در خطوط راه‌آهن با پیشرفت نشست زمین در دشت نیشابور http://www.gsinet.ir/News/احتمال-بروز-مشکل-در-خطوط-راه‌آهن-با-پیشرفت-نشست-زمین-در-دشت-نیشابور-1227.aspx 2017-02-07 http://www.gsinet.ir/News/احتمال-بروز-مشکل-در-خطوط-راه‌آهن-با-پیشرفت-نشست-زمین-در-دشت-نیشابور-1227.aspx برگزاری جشن گرامیداشت دهه فجر به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر نشستی در تاریخ 95/11/18 محل آمفی تئاتر اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق برگزار گردید. http://www.gsinet.ir/News/برگزاری-جشن-گرامیداشت-دهه-فجر-1228.aspx 2017-02-07 http://www.gsinet.ir/News/برگزاری-جشن-گرامیداشت-دهه-فجر-1228.aspx رونمایی از کتاب موزه، راهبری و ضرورت‌ها همزمان با هفته پژوهش و فناوری http://www.gsinet.ir/News/رونمایی-از-کتاب-موزه،-راهبری-و-ضرورت‌ها-همزمان-با-هفته-پژوهش-و-فناوری-1229.aspx 2017-02-07 http://www.gsinet.ir/News/رونمایی-از-کتاب-موزه،-راهبری-و-ضرورت‌ها-همزمان-با-هفته-پژوهش-و-فناوری-1229.aspx آغاز عملیات اکتشافی در یک هزار کیلومتر مربع پهنه اکتشافی گناباد به همت کارشناسان اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی منطقه شمال‌شرق: آغاز عملیات اکتشافی در یک هزار کیلومتر مربع پهنه اکتشافی گناباد http://www.gsinet.ir/News/آغاز-عملیات-اکتشافی-در-یک-هزار-کیلومتر-مربع-پهنه-اکتشافی-گناباد-1230.aspx 2017-02-07 http://www.gsinet.ir/News/آغاز-عملیات-اکتشافی-در-یک-هزار-کیلومتر-مربع-پهنه-اکتشافی-گناباد-1230.aspx