آغاز مرحله دوم اکتشاف به روش ژئوفیزیک هوایی در خراسان شمالی

1397/07/24 تعداد بازدید: 463
print

در راستای مصوبات سفر مقام معظم رهبری، مرحله دوم عملیات اکتشافی ژئوفیزیک هوایی، دوشنبه 97/7/23 در استان خراسان شمالی آغاز شد. در مرحله نخست عملیات اکتشافی ژئوفیزیک هوایی، بیش از 18000 کیلومتر خطی عملیات اکتشافی ژئوفیزیک هوایی و حدود 700 متر حفاری مغزه گیری انجام گردیده است. پیش بینی می شود در این مرحله تا 34000 کیلومتر خطی پرواز با بالگرد به روش ژئوفیزیک هوایی انجام شود.

مهندس حسین زاده، سرپرست دفتر نمایندگی خراسان شمالی از پشتیبانی فنی و اجرایی اکیپ ژئوفیزیک هوایی توسط اداره کل منطقه شمال شرق و نمایندگی خراسان شمالی خبر داد.

 

 

 

پیام ها:

loader