بازدید رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از فعالیت های اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق

1396/07/29 تعداد بازدید: 541
print

دکتر شکرچی زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن شهرسازی از فعالیت های فنی و دستاوردهای مختلف این اداره کل بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق دکتر شکرچی زاده  که جهت شرکت در جلسه کارگروه تخصصی مخاطرات زلزله، لغزش لایه های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی شورای مدیریت بحران استان خراسان رضوی و بررسی فرایند شناسایی گسل های مهم مشهد و حرائم  آنها به مشهد سفر کرده بود صبح روز پنج شنبه ۲۷ مهرماه از روند فعالیت‌ها و دستاوردهای این اداره کل در حوزه زمین‌شناسی، اکتشاف، مخاطرات  همچنین  موزه در این اداره کل  بازدید و شرح مفصلی از اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف فنی و اجرایی توسط  دکتر طاهری مدیر کل و کارشناسان هر حوزه ارائه گردید.

در پایان بازدید جلسه هم اندیشی با حضور دکترشکرچی زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن شهرسازی به اتفاق دکتر طاهری و جمعی از کارشناسان این اداره کل حول محور همکاری های تعاملی در حوزه مخاطرات از جمله بانک ریزپهنه بندی لرزه‌ای شهر مشهد، طرح تدقیق گسل های شهر مشهد، بانک اطلاعات ژئوتکنیک و شبکه شتاب نگاشت برگزار شد که با استقبال دکتر شکرچی مواجه گردید.

لازم بذکر است طرح تدقیق گسل های شهر مشهد  توسط  این اداره کل راهبری می شود ضمنا گزارش طرح تدقیق گسل های مشهد روز چهارشنبه در جلسه کارگروه تخصصی مذکور توسط نماینده این اداره کل و دکتر قرشی از سازمان مرکزی ارائه گردید.

 

 

 

 

 

پیام ها:

loader