رئیس جدید اداره ژئوماتیکس اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق منصوب شد.

1397/02/25 تعداد بازدید: 872
print
رئیس جدید اداره ژئوماتیکس اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق منصوب شد.

با ابلاغ دکترطاهری مدیر کل منطقه شمال شرق، ریاست اداره ژئوماتیکس این اداره کل بر عهده خانم دکتر ریحانه احمدی روحانی قرار گرفت.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، در پی درخواست آقای مهندس تورج مجیدی فیض آبادی که سال ها ریاست این اداره را به عهده داشته و خدمات ارزشمندی را در عرصه GIS و اطلاعات رقومی این اداره کل و استان های خراسان به جا گذاشته بود، دکتر طاهری سرکار خانم دکتر ریحانه احمدی روحانی که قبلا مسئولیت واحد دورسنجی این اداره را بر عهده داشته و دارای دکترای زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه فردوسی مشهد می باشد را به عنوان رئیس جدید اداره ژئوماتیکس منصوب کرد.

همچنین مهندس هادی شریفی نیز که تخصص لازم در این عرصه را دارد، به عنوان نماینده تام الاختیار مدیر کل در حوزه های زمین شناسی و اکتشاف و خدمات برون سازمانی ژئوماتیکس منصوب کرد.
دکتر طاهری در جلسه ای که به همین منظور با حضور کلیه کارکنان اداره ژئوماتیکس و اعضای شورای راهبردی ژئوماتیکس این اداره کل برگزار شد، ضمن ابلاغ انتصابات فوق از خدمات ارزشمند آقای مهندس تورج مجیدی که سال ها به عنوان رئیس اداره ژئوماتیکس مسئولیت داشته و با برنامه های مطلوب و اثر بخش خدمات قابل توجهی در این عرصه در منطقه شمال شرق کشور ارائه نموده و اکنون درخواست تغییرات مدیریتی در ژئوماتیکس را مطرح نموده تشکر و قدردانی نمود و ایشان را به عنوان دبیر واحد توسعه، نظارت و ارزیابی و کارشناس مسئول در امور مدیریت داده ها و خدمات و دانش سازمانی در این اداره کل منصوب کرد.
در ابلاغ دکتر طاهری آمده است با عنایت به ضرورت گشودن افق های جدیدی از موفقیت های فراروی این اداره کل و با توجه به روحیه مسئولیت پذیری که در شما سراغ دارم دستاوردهای بی نظیری در این عرصه حاصل شود.
اداره ارتباطات و اطلاع رسانی این اداره کل نیز ضمن تبریک به خانم دکتر احمدی روحانی و آقای مهندس شریفی، آرزوی توفیق بیشتر برای آقای مهندس مجیدی داشته و ضمن تبریک انتصاب جدید ایشان از خدمات ارزشمندشان در سال ها خدمت صادقانه در اداره ژئوماتیکس اداره کل منطقه شمال شرق تشکر و قدردانی می نماید.
 
 
 
 
پیام ها:

loader