شانزدهمین شماره از فصلنامه خبری، علمی، فرهنگی خورشید مشرق انتشار یافت

1397/04/24 تعداد بازدید: 2578
print
شانزدهمین شماره از فصلنامه خبری، علمی، فرهنگی خورشید مشرق انتشار یافت

فصلنامه خبری، علمی، فرهنگی

سال چهارم، شماره 16، بهار 1397


خورشید مشرق

(فصلنامه خورشید مشرق اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق)


هیئت تحریریه:

جعفر طاهری، نصیر نادری، جعفر رکنی، محبوبه پرورش، سحرناز تاج‌بخش، حسن عزمی، 

یوسف طباطبائی، شیوا عباسیان، ریحانه احمدی روحانی

 

تلفیق و صفحه آرایی:

نسرین سمائی


همکاران این شماره:

نسترن شجاعی کاوه، محمود پورخسرو، فرح خویی، ملیحه ظفری‌مقدم


سردبیر:

دکتر جعفر طاهری

 

مشهد- بلوار سرافرازان- انتهای سرافرازان 18

051-38218146

www.gsinet.ir

info@gsinet.ir 

 

مرا چگونه  بخوانید؟

فصلنامه خورشید مشرق (پیک خبری اداره کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق)، دربردارنده‌ی مجموعه‌ای از پیام‌های علمی، ‌فرهنگی و اطلاع‌رسانی است. نظر به تنوع و گوناگونی مطالب،‌ مطالعه‌ی این نشریه داخلی به طور پیوسته توصیه نمی‌شود. این مجموعه دستمایه‌ای از مطالب مختلف است تا هر از گاهی با مراجعه به بخش‌های متنوع، از آن حسب مورد از هر قسمت بهره‌برداری لازم صورت پذیرد.

در نهایت این‌که "پیک خبری را آهسته ولی همواره بخوانید"!


نشریه داخلی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق

 

نوشتار آغازین

رویدادها

بهار در آئینه خبر

گزارش ویژه:

- بازدید دکتر کرباسیان از پروژه پارک موزه و سامانه جامع مستندات علوم زمین

حوزه فنی و اجرایی

کوشش‌ها و رویش‌ها (در بستری از انجام وظیفه هوشمندانه)

کارگروه‌ها

پروژه منتخب:

- اطلس شهرستان‌های استان خراسان شمالی

- زمین‌شناسی اقتصادی پرلیت‌های خراسان رضوی با نگرشی بر صنایع معدنی، فرآوری و کاربرد صنعتی

نگرش کاربردی در پیشبرد اهداف سازمانی و پاسخ به نیازهای برون سازمانی:

- همکاری با محققان و شبکه آزمایشگاهی فن آوری های راهبردی

- همکاری با سازمان پسماند شهرداری مشهد و پالایشگاه گاز خانگیران، عرصه‌هایی برای فعالیت‌های برون سازمانی

علمی و پژوهشی

دستاورد علمی:

- تلفیق داده های ماهواره‌ای اسپات-5 و استر جهت شناسایی پدیده‌های ساختاری و تهیه نقشه دگرسانی هیدروترمالی با کاربرد اکتشاف محدوده‌های دارای پتانسیل طلا- مس

منطقه شمال شرق و مزیت‌های نسبی زمین‌شناسی – اکتشافی

- کرومیت

علوم زمین؛ توسعه و پیشرفت

کارآفرینی

- رویداد استارت آپی علوم زمین

- شرکت پرلیت تابنده توس

توسعه زیرساخت‌های فنی و گردآوری اطلاعات پایه

-  لزوم توسعه حفاری های اکتشافی در منطقه شمال شرق و تهیه بانک اطلاعاتی حفاری های استان

معرفی ماهواره های سنجش از دور

- ماهواره سنجش از دور سنتینل 2 (2 Sentinel)

فرهنگی

سخن آزاد

- قانون خدمات کشوری و پیرمرد کفش دوز

در عرصه‌های توفیق

- مهندس مریم بهره‌مند

- مهندس سحرناز تاج‌بخش

پیک بی خبری

- پیش و پس از توفان

در لابه لای اسناد

- حضور در ایران از زبان خانواده یوان اشتوکلین (قسمت دوم)

پارک موزه علوم زمین چرا و چگونه؟ (بخش دوم: چگونه)

یادها و نام‌ها

- مهندس نبیان

زمین و نثر و نظم و زندگی

- فیروزه

در قاب خاطره

دیدنی‌ها و جاذبه‌ها

- غار مغان

پیوست ها

با رسانه‌های مکتوب علمی

- روزنامه تخصصی صمت

معرفی انجمن‌ها و تشکل‌های علوم زمین

- انجمن کواترنری ایران

همایش‌های تخصصی تایستان 97

تازه‌های کتاب

پیام ها:

loader
لینک های تصویری