همکاری اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق در ایجاد موزه های محلی با پایگاه میراث فرهنگی آسبادهای ایران

1399/04/30 تعداد بازدید: 351
print
همکاری اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق در ایجاد موزه های محلی با پایگاه میراث فرهنگی آسبادهای ایران

جلسه مشترکی با حضور آقای مهندس رکنی، مدیر پایگاه میراث فرهنگی آسبادهای ایران و آقای مهندس قائمی، مدیرکل محترم زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق در محل این اداره کل برگزار گردید. در این جلسه خانم چلنگر و آقای هاشم پور، کارشناسان موزه بزرگ خراسان و خانم شجاعی کاوه، رئیس اداره موزه و مستندات علوم زمین و آقای مهندس شریفی، معاون زمین شناسی اداره کل نیز حضور داشتند، برنامه های پیش رو در مورد آسبادهای ایران و به ویژه نشتیفان و عملیات انجام شده برای احیای آن ها توسط آقای مهندس رکنی تشریح گردید. ایشان با توجه به رسالت سازمان زمین شناسی در حوزه تخصصی زمین شناسی و تجربیات ارزشمند آن در ایجاد موزه های زمین شناختی خواستار همکاری های مشترک علمی در ایجاد موزه های کوچک محلی در محل بناهای تاریخی و تهیه شناسنامه تخصصی در مورد انواع سنگ های به  کار رفته در بناهای فرهنگی مانند آسبادها شدند.
در ادامه جلسه آقای مهندس قائمی ضمن بیان این مطلب که کمک به حفظ ارزش ها و تاریخچه منطقه وظیفه همه ماست، قول همکاری در این زمینه را داده و از همکاران حاضر در جلسه خواستند که برنامه پیشنهادی خود را ارائه نمایند.
در پایان جلسه ماکت دست ساز آسباد معروف نشتیفان توسط آقای مهندس رکنی به آقای مهندس قائمی اهدا شد.
 
پیام ها:

loader
لینک های تصویری