همکاری سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در زمینه منابع آب کارستی ارتفاعات هزار مسجد افزایش می یابد

1397/07/24 تعداد بازدید: 243
print

در جلسه مشترک مدیران و کارشناسان سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی و مجری فنی پروژه های آب کارستی در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در زمینه های همکاری بیشتر در خصوص منابع آب کارستی در منطقه شمال شرق کشور مورد بررسی و تفاهم قرار گرفت.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، دکتر طاهری، مدیر کل منطقه شمال شرق، سوابق مطالعاتی سازمان زمین شناسی کشور در زمینه منابع آب سازندهای سخت را در جلسه مشترک مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با مجری فنی پروژه آب های کارستی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مطرح و خواستار همکاری های بیشتر در راستای هم افزایی و نتایج موثر در این زمینه شد.

در این جلسه مهندس نجفی و مهندس شجاعی از شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به فعالیت های ویژه شرکت آب منطقه ای در زمینه مطالعات منابع آب و بخصوص تشکیل کارگروه ویژه منابع آب سازندهای سخت در این شرکت آب منطقه ای پرداختند و آمادگی شرکت را جهت تبادل اطلاعات اعلام کردند.

همچنین دکتر مرسلی، مجری فنی پروژه آب های کارستی سازمان، با ذکر روند همکاری های فی مابین در سطح وزارتین نیرو و صنعت، معدن و تجارت و بویژه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ضمن تشکر از همکاری های فنی و پشتیبانی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، خصوصا دکتر طاهری و کارشناسان مرتبط که اشراف کامل به سازندهای زمین شناسی منطقه مورد نظر دارند، هر گونه اظهار نظر در خصوص ظرفیت های منابع آب کارستی را منوط به توافق شرکت آب منطقه ای و سازمان زمین شناسی دانست که مورد استقبال دو طرف قرار گرفت.

در ادامه حضور نماینده اداره کل منطقه شمال شرق در جلسات مرتبط کارگروه سازندهای سخت نیز مورد توافق قرار گرفت. در این جلسه همچنین بر تشکیل جلسات مشارکت جهت هماهنگی های بیشتر تاکید شد.

 

 

پیام ها:

loader