بازدید ریاست سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق

1399/04/03 تعداد بازدید: 499
print
بازدید ریاست سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق

طبق هماهنگی های انجام شده و در راستای بازدیدهای دوره ای ریاست محترم سازمان زمین شناسی کشور از مراکز سازمان، صبح امروز دکتر علیرضا شهیدی رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، به همراه آقایان رضازاده معاونت برنامه ریزی، توسعه منابع و پشتیبانی، مهندس دری، معاونت اکتشاف، مهندس جدیدی، مدیر کل دفتر بودجه و فناوری اطلاعات و مهندس ابراهیمی، مدیریت حراست از بخش های مختلف اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق بازدیدکردند.

در این دیدار آقای مهندس قائمی سرپرست اداره کل ضمن خوش آمدگویی به تشریح برنامه های اداره کل مشهد پرداختند. در ادامه بازدید هر یک از معاونت ها به همراه روسای ادارات زمین شناسی و اکتشاف به طور جداگانه جلسات کاری با هدف ارائه گزارش عملکرد و پیشنهادات کاربردی در جهت ارتقای فعالیت های یاد شده پرداختند. 

در خلال برگزاری جلسات مدیران بخش های فنی با ریاست محترم سازمان، طبق هماهنگی قبلی با حضور آقای مهندس مس فروش ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی در محل اداره کل زمین شناسی مشهد، جلسه مشترکی جهت بررسی همکاری های دوجانبه برگزار گردید.
طبق برنامه ریزی های انجام شده آقای دکتر شهیدی در روز چهارشنبه در ادامه جلسات فنی با مدیران بخش های موزه، ژئوماتیکس و آزمایشگاه شیمی، جلساتی با فعالین بخش معدن از جمله نظام مهندسی و خانه معدن خواهند داشت.

 
 
 
پیام ها:

loader
لینک های تصویری