خدمات فنی و مهندسی اداره اکتشافات فلزی

1396/01/29 تعداد بازدید: 259
print

 • اکتشافات ژئوشیمیایی
 • طراحی شبکه نمونه برداری
 • برداشت نمونه های رسوب آبراهه، کانی سنگین و بلگ
 • پردازش داده ها
 • کنترل نواحی آنومالی
 • مدل سازی آنومالی ها
 • اکتشافات لیتوژئوشیمیایی
 • ژئوشیمی خاک و گیاه و آب
 • اکتشافات زئوفیزیکی
 • پردازش و تفسیر داده های ژئوفیزیک هوایی
 • پیشنهاد روش ژئوفیزیکی متناسب با هر ماده معدنی
 • هماهنگی انجام اکتشافات ژئوفیزیکی به کمک سازمان مرکزی
 • پی جویی و اکتشاف مواد معدنی فلزی و غیر فلزی
 • تهیه نقشه های زمین شناسی – معدنی بزرگ مقیاس ۲۵۰۰۰/۱، ۱۰۰۰۰/۱، ۵۰۰۰/۱، ۱۰۰۰/ا، ۵۰۰/۱
 • نمونه برداری از حفریات معدنی بمنظور انجام تست های فرآوری
 • تهیه نقشه های آلتراسیون بزرگ مقیاس ۲۵۰۰۰/۱، ۱۰۰۰۰/۱، ۵۰۰۰/۱، ۱۰۰۰/ا، ۵۰۰/۱
 • تهیه نقشه های کانی سازی بزرگ مقیاس ۲۵۰۰۰/۱، ۱۰۰۰۰/۱، ۵۰۰۰/۱، ۱۰۰۰/ا، ۵۰۰/۱
 • پی جویی مواد معدنی و اکتشاف مواد معدنی کائولن، فلدسپات، سیلیس، دولومیت، بنتونیت، خاک صنعتی، سنگ های ساختمانی، سنگ های قیمتی، مصالح ساختمانی، پوکه معدنی، بوکسیت، زغال سنگ
 • پی جویی مواد معدنی و اکتشاف مواد معدنی مس، سرب، روی، طلا، نقره، انتیموان، جیوه، قلع، تنگستن، آهن مگنتیتی، آهن هماتیتی، آهن پلاسری، طلای
 • پلاسری، منگنز، کروم، تیتان، وانادیوم، نیکل، گروه پلاتین، عناصر کمیاب،
 • اکتشافات عمومی و تفصیلی مواد معدنی
 • اکتشاف ذخایر پلاسری و غیر پلاسری
 • برداشت و نمونه برداری از ترانشه ها و چاهک ها و تونل های اکتشافی و رسم پروفیل های مربوط در نرم
 • نظارت برعملیات حفاری تعیین نقاط حفاری
 • لاگینگ و نمونه برداری از مغزه های حفاری و رسم لاگ مغزه ها در نرم افزار لاگ پلات
 • ارزیابی فنی و اقتصادی و تعیین ذخیره کانسار ها
 • برآورد ذخایر معدنی در رده های مرتبط با توجه به مرحله اکتشاف
 • بررسی فنی اقتصادی متناسب با فعالیتهای اکتشافی
 • توجیه یا عدم توجیه عملیات
 • قابلیت های تخصصی گروه
 • شناسایی کانسار های اپی ترمال، ماسیو سولفید و پورفیری
 • اکتشاف سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
 • اکتشاف لیتیم و سایر عناصر استراتژیک
 • اکتشاف کانسار های مرتبط با توده های نفوذی عمیق و نیمه عمیق
 • اکتشاف کانسار های مرتبط با توده های نفوذی احیایی
 • اکتشاف کانسار های مرتبط با توده های نفوذی اکسیدان
 • اکتشاف نیکل، وانادیم ، تیتان و کانی های قلع و تنگستن
 • اکتشاف مواد اولیه سیمان و کاشی گرانیتی
 • تهیه اطلس های اکتشافی شهرستان ها
 • کاربرد مواد معدنی در کشاورزی
 • برداشت تفسیر و داده های ژئوفیزیک زمینی (Ip، Rs و مگنتومتری)
 • مطالعه نمونه های مینرالوگرافی
نظرات:

loader
لینک های تصویری