پیک خبری 13، با رسانه های مکتوب علمی

1396/07/17 تعداد بازدید: 1125
print
پیک خبری 13، با رسانه های مکتوب علمی

 امروزه رسانه‌های دیجیتال چنان عرصه‌ای گسترده پیدا نموده‌اند که در ازدحام انبوهی از اطلاعات گاه شناخت و دسترسی به برخی نشریات خاص، کار بسیار مشکلی است. با هدف کمک به آشنایی بیشتر با نشریات مکتوب علمی، پیک خبری از شماره 8 اقدام به معرفی کوتاهی از یک یا چند نشریه نموده است.

در این شماره خوانندگان گرامی را با نشریه "رسوب شناسی کاربردی"  آشنا می‌نمائیم:
توسط: نسرین سمائی
 
 
دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی
دارای رتبه علمی - پژوهشی (علوم پایه)
به زبان فارسی - انگلیسی
شاپا چاپی:  ISSN 2322-147x
نشریه علمی- پژوهشی "رسوب شناسی کاربردی" نشریه ای است که مقاله های پژوهشی در زمینه های مختلف علم رسوب شناسی را به چاپ می رساند. این مجله در دو جلد (1= بهار- تابستان و 2= پاییز- زمستان) منتشر می گردد. و بر اساس رأی کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نشریه رسوب¬ شناسی کاربردی از شماره 1، بهار و تابستان 92 تا شهریور 95 به مدت 4 سال درجه علمی- پژوهشی اعطا گردید.
هدف از انتشار نشریه علمی – پزوهشی رسوب شناسی کاربردی چاپ مقالات و انتشار تجربه‌های علمی و یافته‌ها و پژوهش‌های جدید انجام شده در زمینه‌های مختلف علم رسوب شناسی می‌باشد. این دو فصلنامه به صورت تخصصی در زمینه‌های مختلف رسوب‌شناسی فعالیت می‌کند.
مهم ترین محورها و اهداف پژوهشی نشریه:
- رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
- رخساره‌های رسوبی و محیط رسوبی
- رسوب شناسی و آلودگی‌های زیست محیطی
- هیدروژئولوژی در ارتباط با رسوب شناسی
- ژئوشیمی رسوبی
 
صاحب امتیاز: دانشکده علوم پایه دانشگاه بوعلی سینا همدان
مدیر مسئول: دکتر بهروز رفیعی  
سردبیر: دکتر سعید خدابخش  
مدیر اجرایی: مهندس ناهید صحرارو  
نشانی: همدان، چهار راه پژوهش، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی، دفتر نشریه رسوب شناسی کاربردی  تلفن: 38381460-081
 
سایت اختصاصی: psj.basu.ac.ir                        نشانی الکترونیک: nfag basu.ac.ir 
 
پیام ها:

loader
لینک های تصویری