پیک خبری 14، زمین و نثر و نظم و زندگی

1396/11/03 تعداد بازدید: 1112
print
پیک خبری 14، زمین و نثر و نظم و زندگی

 مالاکیت (دهنه)

تهیه‌کننده: حسن عزمی
زتاب چشم تو گر پرتوی به روم رسد شود زبانه آتش دهانه های فرنگ
کمال الدین اسمعیل
در قدیم به مالاکیت دهنه می گفتند که می تواند به عنوان یک کلید اکتشافی هم به کار رود هرجا اسم آبادی یا محلی دهنه بود باید شک کرد که احتمالاً مس دارد  البته به بعضی دیگر از کانی های مس هم ظاهراً دهنه می گفتند.
انواع رنگ دهنه
به طور کلی دو رنگ دهنه نوشته اند یکی قرمز به رنگ یاقوت که قاعدتاً بایستی کوپریت CU2O باشد و دیگری سبز رنگ. نوع سبز رنگ به پنج قسم تقسیم شده است: سبز سیر، سبز زمردی، سبز ریحانی، سبز سفیدفام، سبز سیاه فام.
وجه تسمیۀ دهنه
تصور می‌رود این نام را بدان جهت به این کانی داده اند که اغلب در معادن کلکوپریت (سنگ معدنی مس) در رو واقع شده و در موقع استخراج اول به آن بر می خوردند و در حقیقت در دهانۀ معادن مس قرار داشته است. عرب‌ها هم دهنۀ فارسی را معرب نموده دهنج نامیده‌اند.
مثال اصلی آن معادن مس دهنه سیاه بین بردسکن کاشمر و سبزوار است.
پیام ها:

loader
لینک های تصویری