پیک خبری 6، فعالیت های ادارات فنی و اجرایی

1396/03/31 تعداد بازدید: 2841
print
پیک خبری 6، فعالیت های ادارات فنی و اجرایی

برابر آخرین نمودار، ساختار و تشکیلات سازمانی مرکز مشهد دارای 9 اداره فنی و اجرایی می باشد که در نمودار زیر آمده است.برابر نظر مسئولان محترم ادارات فنی و اجرائی و مصوبه شورای برنامه ریزی و هماهنگی مرکز در تاریخ 10/3/94 اهم فعالیت های سه ماهه این ادارات به محتوای پیک خبری افزوده شده است.


گزارش مهم ترین فعالیت های سه ماهه سوم سال 94 اداره زمین شناسی

فرخ قائمی

الف) امور دفتری و عملیات صحرایی نقشه های زمین شناسی:

 • پلات نقشه های زمین شناسی شیروان، قائن، چالباش و میرآباد با مقیاس 25000/1 و آمند با مقیاس 100000/1 و ارسال به معاونت زمین شناسی سازمان جهت چاپ نهایی.
 • برداشت صحرایی و امور دفتری نقشه های زمین شناسی کاربردی اسفشاد، فیروزآباد، اسپاخو، گرمک، مج و مزرعه نقر با مقیاس 25000/1  و نقشه زمین شناسی توتلی- غلامان با مقیاس 100000/1 و همچنین نقشه زمین شناسی غلامان با مقیاس 250000/1 (مجموعاً 22% پیشرفت).
 • مجموع روزهای مأموریت های ستادی مرتبط با فعالیت های اداره زمین شناسی 3 نفر کارشناس به مدت20روز و عملیات برداشت های زمین شناسی 4 نفر کارشناس به مدت 15 روز بوده است.
 • بررسی تعداد 68 عدد مقطع نازک جهت مطالعات سنگ شناسی، 39 عدد مقطع نازک جهت مطالعات فسیلی و 20 نمونه جهت مطالعه نانوفسیل، بررسی مجدد تعداد 110 عدد مقطع نازک جهت مطالعات فسیلی در راستای طرح سامان دهی نمونه های مرکز.
 • امور داوری و کنترل نقشه های زمین شناسی قائن و چالباش، ده غیبی، خنجری و کوه سیاهان با مقیاس 25000/1 و آمند با مقیاس 100000/1.
 • همکاری با مرکز زاهدان در راستای تهیه نقشه های زمین شناسی رندان و نخیله با مقیاس 100000/1.
 • مراحل تدوین گزارش و کنترل نهایی نقشه زمین شناسی یکپارچه استان خراسان شمالی خاتمه یافته و گزارش و نقشه مزبور آماده چاپ نهایی و ارائه به مسئولین استان است.


ب) سایر اموری که کارشناسان این اداره در سه ماهه پائیز پیگیری نموده اند:

 • کار بر روی طرح پارینه لرزه شناسی و ریخت زمین ساخت شمال لوت وگسل درونه (پیشرفت فیزیکی 6%).
 • همکاری در ایجاد سامانه بانک نمونه های میکروفسیلی مرکز.
 • جمع آوری منابع جهت تهیه اطلس داینوسیست های بینالود.
 • تهیه پروپوزال پهنه بندی زمین لغزش برای استان خراسان شمالی جهت ارائه به استانداری.
 • ارائه گزارش فرونشست و ریزپهنه بندی در جلسه ستاد بحران استان.
 • کار بر روی گرانیتوئیدهای استان خراسان رضوی برای استفاده در طرح "نقشه گرانیتوئیدهای استان" مربوط به کارگروه نقشه های موضوعی.
 • حضور و همکاری در نمایشگاه معدن، زمین شناسی و صنایع وابسته.

گزارش مهم ترین فعالیت های سه ماهه سوم سال 94 اداره اکتشاف مواد معدنی

حسن عزمی

کارشناسان بخش اکتشاف در شش گروه کاری مشغول به فعالیت هستند که خلاصه آن به شرح زیر می باشد:

1. گروه کارشناسان پهنه خراسان شمالی

2. گروه کارشناسان پهنه خراسان جنوبی

3. گروه طرح تهیه نقشه و گزارش اندیس ها، کانسارها و معادن استان خراسان رضوی

4. گروه همکار در پروژه های ژئوفیزیک هوایی 

5. پروژه های نیمه تمام که فعلا کارهای دفتری این پروژه ها به دلیل محدویت های صحرایی در حال انجام است.

6. تحقیقات در مورد ژنز کانسارها و عناصر نادر و تعریف پروژه جهت کارگروه ها.


 • گزارش  پهنه خراسان شمالی

شروع عملیات صحرایی در مناطق امید بخش به منظور  انتخاب مناطق مستعد برای اکتشاف مرحله عمومی و معرفی مناطق مناسب تهیه نقشه های زمین شناسی- معدنی 125000 شروع شده و در دو مأموریت، نمونه های لازم به منظور آنالیز و مطالعه برداشت شده است.

 • گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه پهنه اکتشافی خوسف بیرجند

انجام مطالعات کتابخانه ای این پهنه مساحتی بالغ بر 35000 کیلومتر مربع(14 برگه زمین شناسی 100000/1) شامل موارد زیر است:  

1- گرد آوری مطالعات زمین شناسی شامل تهیه گزارش زمین شناسی و چینه شناسی

2- جمع آوری اطلاعات و یکپارچه کردن مطالعات دورسنجی شامل پردازش داده های 

ماهواره ای با هدف تفکیک لیتولوژی ها و شناخت نواحی حاوی دگرسانی های هیدروترمالی با همکاری گروه دورسنجی سازمان زمین شناسی مشهد

3- جمع آوری مطالعات ژئوفیزیک هوایی شامل پردازش داده های ژئوفیزیک هوایی و تهیه نقشه های آنومالی های ژئوفیزیکی

4- جمع آوری و تلفیق مطالعات ژئوشیمیایی شامل جمع آوری داده ها، یکسان سازی نقشه های آنومای های تک عنصری و چند عنصری در سطح پهنه اکتشافی

5- گرد آوری مطالعات زمین شناسی اقتصادی شامل تهیه نقشه های  تک عنصری و چند عنصری مربوط به  اندیس ها معدنی، نقشه تیپ های کانساری موجود در پهنه با استفاده از مطالعات انجام شده قبلی و مطالعات آتی و تشریح کانه زایی های موجود در پهنه اکتشافی


 

لازم به یادآوری است کارشناسان این بخش در "طرح تهیه نقشه و گزارش اندیس ها، کانسارها و معادن استان خراسان رضوی" که از طرح های کارگروه نقشه های موضوعی است همکاری مستمر دارند لذا توضیحات پیشرفت کار در توضیح کارگروه ها ارائه خواهد شد.

 

گزارش مهم ترین فعالیت های سه ماهه سوم سال 94 آزمایشگاه شیمی

سحرناز تاج بخش

آزمایشگاه شیمی اداره مشهد، طبق برنامه سالانه ی تدوین شده در تابستان 94، برنامه های تحقیقاتی،‌ مطالعاتی و آموزشی خود را افزایش داده تا در کنار ارائه خدمات موجود، به تدریج راه را برای ارتقاء کیفی و نظری کاربرد روش های آنالیز در مطالعات علوم زمین هموار نماید. انشاا...

 • بازدید و نشست کارشناسان ستاد ویژه ی توسعه ی فن آوری نانو در آزمایشگاه مرکز و آشنایی با توانمندی ها و حوزه های فعالیت مشترک.
 • انجام آنالیزهای درخواستی نمونه ها: شامل دریافت نمونه، ارسال به نمونه کوبی، آماده سازی، اندازه گیری، محاسبات و تکمیل نتایج، تنظیم گزارش نهایی، تحویل به درخواست کننده، بایگانی نمونه ها. 204نمونه- 502 خوانش.
 • شرکت در نمایشگاه معدن و زمین شناسی همراه با کلاس معرفی روش های آنالیز و برگزاری جلسه ی پرسش و پاسخ با دست اندرکاران بخش معدن و صنایع وابسته. 
 • تنظیم برنامه ی گردآوری، بایگانی و دسته بندی نمونه های شاهد بر حسب عنصر به منظور کنترل صحت نتایج کار.
 • برگزاری کارگاه آموزشی جذب اتمی و کاربرد آن در مطالعات علوم زمین برای کارشناسان مرکز 
 • مطالعات شامل جستجوی مطلب، ترجمه، تهیه ی گزارشات علمی در رابطه با روش .IR- FT IR

گزارش مهم ترین فعالیت های سه ماهه سوم سال 94 اداره امور اداری و مالی

جعفر رکنی

با توجه به نقش و جایگاه اداره امور اداری و مالی در این مجموعه و مهم ترین وظیفه تعریف شده این اداره در پشتیبانی امور فنی کارکنان این اداره علی رغم کمبود در اعتبارات و مشکلات مالی سال جاری، تلاش نموده با هدایت صحیح اعتبارات موجود از نابسامانی هایی که بعضاً در این موارد پیش می آید، جلوگیری نماید. مهم ترین اقدامات عملکردی این اداره را در سه ماهه پاییز 94 می توان به صورت زیر خلاصه نمود.

 • پیگیری تخصیص اعتبارات هزینه ای و تنخواه گردان های اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هدایت صحیح اعتبارات.
 • تسویه حساب با شرکت های طرف قرارداد در امور عمرانی و ساخت پارک موزه علوم زمین با توجه به پایان زمان قرارداد و عدم اختصاص اعتبار جدید و درخواست پیمانکار.
 • همکاری با کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در تکمیل جداول شاخص ها و عملکرد فعالیت های برنامه پنجم توسعه و در راستای تدوین پیش نویس برنامه ششم توسعه.
 • شرکت فعال در جلسات کارگروه طرح و برنامه روابط عمومی های استان، در راستای تدوین برنامه ها و اهداف کارگروه مذکور.
 • شرکت فعال و پشتیبانی مطلوب از غرفه اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق در نمایشگاه معدن، زمین شناسی و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد.
 • پشتیبانی اکیپ های صحرایی به مناطق مختلف استان های خراسان مخصوصاً مقدمات فعالیت در پهنه صفی آباد خراسان شمالی و تکمیل نقشه های 1:100000 و 1:25000 منطقه خراسان شمالی.
 • پیگیری امور ورزشی کارکنان مخصوصاً تنظیم لیست و پشتیبانی علاقمندان به مسابقات ورزشی واحدهای تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز امور رفاهی کارکنان.
 • پیگیری تخصیص اعتبارات استانی و دریافت وجه از خزانه معین استان در راستای پروژه های تفاهم شده با استانداری خراسان رضوی.
 • تنظیم اسناد مالی و ارسال آن ها به دیوان محاسبات استان جهت اخذ تائیدیه و تسویه حساب با ذیحسابی سازمان مرکزی.
 • پیگیری و حصول نتیجه در خصوص انتقال قفسه های انبار نمونه های زمین شناسی و اکتشاف از مرکز تبریز به مشهد جهت نصب، که منجر به بازده مطلوب امور در این بخش خواهد شد.

 

 • انتقال کتاب ها و گزارشات اهدایی آقای دکتر سیدامامی از تهران به مشهد

گزارش مهم ترین فعالیت های سه ماهه سوم سال 94 اداره ژئوماتیکس

دورسنجی:

ریحانه احمدی روحانی

• پردازش داده ها و تهیه و تنظیم گزارش سنجش از دور تربت جام

• آنالیز طیفی داده های استر و لندست و پردازش اطلاعات دورسنجی شهرستان فریمان

• پردازش داده ها وآنالیز طیفی اطلاعات شهرستان مشهد و چهار محدوده انتخابی جهت انجام مطالعات تکمیلی

• پردازش داده ها به منظور  تفکیک واحدهای زمین شناسی،آلتراسیون و تهیه گزارش برای شهرستان های شیروان، اسفراین، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان، مانه و سملقان در استان خراسان شمالی (پروژه اطلس شهرستان ها)

• پردازش داده ها به منظور  تفکیک واحدهای زمین شناسی، آلتراسیون و تهیه گزارش برای شهرستان قوچان، درگز، کلات در استان خراسان رضوی (پروژه اطلس شهرستان ها)

• آماده سازی و چاپ گزارش دورسنجی اولیه پهنه صفی آباد در خراسان شمالی

• برش تصاویر لندست و تهیه پلات فایل 200 مورد از داده های  فوق در مقیاس 1:100000 ( جهت بارگذاری در پایگاه اطلاع رسانی مرکز)

• پردازش داده های اسپات و سایر داده های محدوده دشت نیشابور

• پردازش داده های شهرستان خواف جهت انجام آنالیز طیفی و آماده سازی نقشه کانی های آهن دار در داده های استر و لندست جهت شهرستان خواف و پردازش سین های مورد نظر (در حال انجام).

• پردازش داده های استر مربوط به نقشه های 1:100000 ده سلم، چاه داشی، بصیران، چهارفرسخ و سهل آباد (پهنه اکتشافی خراسان جنوبی)

• پردازش داده ای استر محدوده صفی آباد جهت گزارش دورسنجی مرحله دو این محدوده شامل سین های ASTER محدوده برای کانی مونت موریلونیت، سریسیت، ایلیت، کائولینیت، آلونیت، اپیدوت، کلریت، ژاروسیت، هماتیت (با دو حد آستانه)

• تفکیک واحدهای گلاکونیت دار کپه داغ با فرمت shp.

• مطالعه و تحلیل گزارش دورسنجی محدوده سنگان

• استانداردسازی و پشتیبان گیری از اطلاعات آنالیز طیفی جهت10 سین داده ASTER

• آموزش دورسنجی به کارآموزان بخشGIS

تورج مجیدی فیض آبادی

رقومی سازی نقشه های زمین شناسی

• مقیاس 1:25000

- ویرایش نقشه های زمین شناسی 1:25000 شیروان، گرینه،  مزرعه نقر، قائن، چالباش، لارهنگ، نقشه 1:250000 جاسک و تهیه پلات نهایی

- رقومی سازی نقشه زمین شناسی 1:25000 میرآباد،  اسفشاد

- تبدیل فرمت لایه های اصلی برگه های زمین شناسی 1:25000 به فرمت GDMS

• مقیاس 1:100000

- ویرایش دوم نقشه رقومی 1:100000 آمند (سیدآباد) 

- ادامه رقومی سازی نقشه زمین شناسی 1:100000 نایبند با فرمت تهران 

- رقومی سازی نقشه زمین شناسی 1:100000 رندان 

• بانک های اطلاعاتی

- بازطراحی پایگاه داده سیستم متمرکز اطلاعات مکانی 

- تهیه بانک اطلاعات نمونه های ژئوشیمیایی جهت ورود اطلاعات برگه های 1:100000 منطقه شمال شرق

اطلس زمین‌شناسی اکتشافی شهرستانهای خراسان

ویرایش نقشه های اطلس شهرستان های کلات ،قوچان و درگز و آماده سازی جهت پلات نهایی 

نقشه یکپارچه و اطلس شهرستانهای خراسان شمالی

1- آماده سازی نقشه های مربوط به اطلس شهرستان های مانه و سملقان، فاروج، گرمه، راز و جرگلان، شیروان، بجنورد، اسفراین و جاجرم

2- بروز رسانی لایه راه ها و جاده های استان بر اساس اطلاعات اداره راه استان

3- آماده سازی نقشه معادن جاجرم، مانه و سملقان، راز و جرگلان


عملکرد IT

1- تهیه نمودار سازمانی مرکز در سیستم MIS جهت ارسال به تهران

2- انتقال بانک اطلاعات نرم افزار نمونه های موزه به سرور 2 و نصب مجدد نرم افزار 

 

3- پلات (85 مورد)

 

گزارش مهم ترین فعالیت های سه ماهه سوم سال 94 اداره موزه و مستندات علوم زمین

نسترن شجاعی کاوه

 • دسته بندی، آماده سازی، عکسبرداری بخشی از نمونه های موجود در مخزن قدیمی و انتقال به سامانه جامع علوم زمین و ساماندهی آن ها به تعداد 1200 نمونه
 • ثبت اطلاعات نمونه‌ها در سامانه جدید نرم افزاری و ایجاد شناسنامه برای هر نمونه به تعداد 1200 مورد
 • راهنمایی بازدیدکنندگان از موزه علوم زمین 730 نفر 
 • برنامه ریزی و شرکت در جلسه کمیته موزه های ایران (ایکوم) 
 • دعوت از آقای دکتر دیترکورن (از کارشناسان ارشد موزه تاریخ طبیعی برلین) جهت بازدید از موزه علوم زمین و شناسایی و راستی آزمایی تعدادی از نمونه های موجود در سامانه جامع علوم زمین
 • برنامه ریزی و انتقال قفسه های مکانیزه انبار نمونه ها از تبریز به مشهد 
پیام ها:

loader
لینک های تصویری