سامان و نشاط اداری، نمایشگاه ها و پشتیبانی

1396/11/07 تعداد بازدید: 1675
print

 مقدمه:

هدف از تشکیل این کارگروه به دلیل درگیر بودن امور اداری و مالی، حسابداری و امین اموال اجرایی کردن کارهای اجرایی اداره در جهت نشاط آوری و تنوع بخشیدن به محیط کاری و همچنین پشتیبانی نمایشگاه ها و تمامی مناسبت هایی که بر حسب تقویم کاری اداره، کارشناسان و همکاران درگیر این امور می شوند.
 
اهداف تشکیل کارگروه:
1- نشاط بخشیدن به محیط کاری اداره با توجه به حضور مسئول ورزش اداره (آقای رحیم نژاد) در این کارگروه
2- تدوین و بررسی کارهای اجرایی اداره
3- تغییر و نوآوری در چیدمان در محیط اداری و بعضاً فضای سبز اداره و کریدورهای ورودی
4- حضور فعال در نمایشگاه ها و پشتیبانی در هر چه بهتر برگزار کردن مناسبت های اداری
 
مهم ترین محورهای فعالیت:
1- تشکیل کمیته ورزش کارکنان اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق
2- پیگیری و انجام امور مربوط به فضای سبز اداره در راستای صرفه جویی در مصرف آب
3- پیگیری و ثبت نظر معاونت های محترم اکتشاف، زمین شناسی، اداره ژئوماتیکس و اداره آزمایشگاه در راستای تغییر و تحول و سامان دادن به نقشه ها و تابلوهای نصب شده بر روی دیوارهای اداره.
4- تجهیز و ساخت 2 عدد میز مخصوص برگزاری نمایشگاه ها
5- تعویض و بازسازی تابلو اعلانات اداره و همچنین جابجایی دستگاه حضور و غیاب اداره
 
اعضای کارگروه:
1- مجید رحیم نژاد  2- افشین خجسته  3- محمدرضا هاشمی
4- مهدی هاشمی 5- مسعود سادات شکوهی 6- حسن قدیمی
7- نعیمه کیمیایی  8- ملیحه ظفری مقدم
 
دبیر کارگروه:  محسن غلامی
سال تشکیل کارگروه: 1395 
 
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری