محورها

1397/03/13 تعداد بازدید: 1211
print

با نگاهی بر استارت آپ های موفق در حوزه علوم زمین در دنیا و شرایط فرهنگی-اقتصادی و اجتماعی کشور ایران موارد زیر به عنوان محورهای ایده پردازی به منظور تشکیل استارت آپ های موفق در این حوزه معرفی می‌گردند:

- کاربرد مواد معدنی در کشاورزی

- زمین گردشگری

- فرآوری مواد معدنی

- تولید نرم افزارهای بومی در حوزه علوم زمین

- روش های روزآمد در تهیه نقشه های زمین شناسی و شناسایی مخاطرات زمین شناختی

- سایر موارد


- زمین گردشگری

همانطور که می دانید، گردشگری علمی یکی از موفق ترین و ثروت آفرین ترین حوزه های فعالیت استارت آپ ها در سراسر جهان است. در این رابطه زمین گردشگری دارای پتانسیل بسیار خوبی در جذب سرمایه دارد. کشور ایران به لحاظ موقعیت زمین شناختی مناسب و تنوع بالای اقلیم ها و پدیده های زمین‌شناسی بستر مناسبی برای ایجاد استارت آپ در این رابطه را دارد.

پرداختن و سرمایه گذاری در استارت آپ های زمین گردشگری کشور می توند راهکاری مناسب برای رفع مسائل مطرح به شرح زیر باشد:

- محرومیت زدایی و رونق کسب و کار در مناطق دارای جاذبه های زمین شناسی

- رفع مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار در حوزه معدن با پرداختن به گردشگری در معادن (به خصوص معادن متروکه)

- معرفی پدیده های بی نظیر زمین شناسی کشور در سطح ملی و جهانی و جلوگیری از تخریب آن ها و در نهایت اشتغال زایی و تولید ثروت را به دنبال خواهد داشت.

 

- فرآوری مواد معدنی و کاربرد مواد معدنی در صنعت و کشاورزی

این محور دارای زیرشاخه های گسترده ای برای ارائه ایده ها و فن آوری های نوین است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تولید تجهیزات معدنی دارای فنآوری های نو که بتواند زمان و هزینه فعالیت های اکتشافی و معدنکاری را در کشور کاهش دهد. بهره گیری از ربات های مختلف در این زمینه می تواند مصداق مناسبی باشد.

- کاربرد کانی ها و مواد معدنی در تولید کودها و اصلاح کننده های خاک های کشاورزی و کاهنده های آب مصرفی در حوزه کشاورزی

- ارائه راهکارهای نو در طراحی خطوط صنعتی فرآوری مواد معدنی با هزینه کم و ارائه راهکار برای رفع چالش های موجود در فرآوری برخی مواد معدنی و....

- تولید بانک های اطلاعاتی و نرم افزارها و ماشین های مناسب در تحلیل داده های زمین شناسی که قادر به ارائه خروجی های مناسب به کاربران مختلف باشد.

- تولید تجهیزات مرتبط با عملیات صحرایی که می تواند در سه بخش شامل تولید ابزار کار زمین شناسان در صحرا، تولید نرم افزارهای مناسب ثبت داده ها در عملیات صحرایی و در نهایت رفع مسائل مرتبط با کمپ های صحرایی و طراحی های مناسب و... مورد توجه قرار گیرد.

پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری