چکیده مقالات سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین

1396/04/19 تعداد بازدید: 1684
print

  

 • مقایسه داده های لندست8 (OLI) و لندست7 (ETM ) در تعیین مرز واحدهای زمین شناسی و ساختارهای خطی مطالعه موردی؛ محدوده 1:100000 بیرجند (خراسان جنوبی)
 •  نقش واکنشگرهای شیمیایی در زدودن ناخالصیها و آماده سازی نمونه های سنگ، کانی و فسیل
 • معرفی گسل جنوب مشهد-چناران
 • مطالعه پتروگرافی، ژئوشیمی و کاربرد پرلیت های منطقه رودگز بالا، جنوب شرقی بجستان
 • مطالعه بنتونیتهای زون فردوس- سربیشه (بیرجند) به منظور کاربرد آنها در گندله سازی
 • مطالعه بریوزوئرهای پرمین در جنوب طبس
 • مطالعات کانی سازی ومیکروترمومتری منطقه اکتشافی طلا پورفیری تنورجه، شمال شرق کاشمر
 • مدل سازی هیدروژئولوژیکی آبخوان بیرجند با نرم افزار WhAEM2000 و تعیین حریم چاههای شرب
 • مدل سازی هیدروژئولوژیکی آبخوان بیرجند با نرم افزار WhAEM2000 و تعیین حریم چاههای شرب
 • کانی شناسی و کانه نگاری کرومیت های علی آباد(شمال غرب سبزوار) و مدل احتمالی تشکیل بافت های اولیه آن
 • شیمی سبز و اهمیت آن در مدیریت و برنامه ریزی آزمایشگاه های آنالیز نمونه های معدنی
 • شناسایی مناطق امیدبخش کرومیت با استفاده از الگوهای مغناطیسی حاصل از لایه های مختلف در برگه ی 1:100000 باشتین
 • شناسایی پیش نشانگرهای حرارتی زلزله با استفاده از باندهای فروسرخ ماهواره Landsat-8؛ مثال از زون کپه داغ، شمال شرق ایران
 • سنگ شناسی، ژئوشیمی و جایگاه تکتونوماگمایی توده های گرانیتوئیدی شرق بجستان، جنوب غرب استان خراسان رضوی
 • سنگ چینه نگاری و سنگ نگاری سازند کنگلومرایی کرمان در شمال خاوری ایران مرکزی( منطقه بردسکن)
 • ژئوشیمی، تیپ و جایگاه تکتونیکی کرومیت های علی آباد (شمال غرب سبزوار)
 • ژئوشیمی و ماهیت سنگ والد متابازیت های مجموعه دگرگونی شمال سبزوار
 • زیست چینه نگاری سازند آب تلخ در برش بابافرجی برمبنای استراکودها
 • زیست چینه نگاری سازند آب تلخ بر مبنای روزن داران شناور در برش روستای آب تلخ
 • زیست چینه نگاری توالی های دریای کم عمق ائوسن بر اساس گونه های Alveolina، ناحیه بیرجند (بلوک لوت، ایران مرکزی)
 • زمین شناسی، کانه زایی و تخمین ذخیره کانسار پلی متال سرخ کوه (استان خراسان جنوبی)
 • زمین شناسی، کانی سازی و مغناطیس سنجی رگه های مگنتیت± اسپکیولاریت بخش مرکزی کانسار ده زمان، جنوب غرب بردسکن، خراسان رضوی
 • زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی رگه اکسیدآهن-مس منطقه نامق، شمال شرق کاشمر
 • زمین شناسی، کانی سازی و تفسیر داده های IP/RS در منطقه اکتشافی زاوه، جنوب شرقی تربت حیدریه، خراسان رضوی
 • چینه نگاری زیستی سازند آبدراز در برش بابافرجی بر مبنای استراکودها
 • جنبایی ‏زمین‏ساختی جنوب بینالود بر پایه‏ ی محاسبه شاخص‏های ریخت زمین‏ساختی
 • تنوع بافت های الیوین در کماته ایت های همتافت مشهد- ویرانی
 • تطابق پالینواستراتیگرافی سازند دلیچای در برش بقیع، شمال پهنه بینالود با برخی از برش های دیگر در البرز و بینالود
 • تحلیل واتنش پایدار در سنگ های دگرگون اطراف مشهد
 • تحلیل کرنش در سنگ های دگرریخت شده ناحیه قاسم آباد – شمال باختر بلوک لوت
 • تحلیل ساختاری پهنه برشی در برگه کریت با استفاده از تکنیک های سنجش از دور
 • تحلیل چین خوردگی مرتبط با گسلش در دگرگونی های پیرامون مشهد
 • پردازش داده های IP و RS در کانسار مس ورزق، شرق ایران
 • پترولوژی، ژئو شیمی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگ های آتشفشانی ترشیری در جنوب شرق قائن
 • پتروگرافی سنگ های آتشفشانی منطقه جنوب آسو - شمال شرق بیرجند
 • پترو گرافی و ژئوشیمی گنبد های آداکیتی منطقه چکنه
 • پتانسیل یابی مواد معدنی با استفاده از پردازش داده های ژئوشیمیایی و تلفیق لایه های اطلاعاتی در پهنه سربیشه
 • پتانسیل یابی و معرفی نواحی امید بخش عنصر مس در برگه ی 1:100000 داورزن سمنان با استناد به داده های زمین شناسی، ژئوشیمی، و سنجش از دور در سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • پالئواکولوژی و بازسازی محیط دیرینه سازند سنگانه در برش دهانه غلامان در مرکز کپه داغ
 • بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت زوزن
 • بررسی ژئوشیمی زیست محیطی فلزات سنگین در خاک به روش استخراج ترتیبی BCR، منطقه نامن (سبزوار، خراسان رضوی)
 • بررسی زمین شناسی ساختاری بخشی از زون افیولیتی سبزوار در محدوده معدن کرومیت فرومد (علی آباد)
 • بررسی تکتونیک فعال گسل های پهنه قوچان- شیروان (شمال شرق ایران) و پیامدهای لرزه ای آن با استفاده از داده های دورسنجی
 • بررسی تغییرات عمق و شوری دیرینه سازند آبدراز در برش روستای حسن کدخدا (شمال غرب درگز) در مرکز حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران
 • بررسی الگوی تشکیل عقیق های منطقه بایگ درتربت حیدریه
 • بایواستراتیگرافی سازند آبدراز در برش روستای حسن کد خدا (شمال غرب درگز) بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک، مرکز حوضه رسوبی کپه داغ
 • اهمیت استفاده از نمونه زمینه در مطالعات زیست محیطی شاخص های آلودگی خاک، مطالعه موردی (برزاج، جنوب بیرجند)
 • الگوی توزیع زیستی فلزات و شبه فلزات در محدوده معدنی چلپو (کوهسرخ کاشمر)
 • استفاده از روش فرکتال عیار-مساحت جهت شناسایی الگوهای ژئوشیمیایی در برگه 1:100000 فیض آباد
 • ارزیابی زیست محیطی تمرکز فلزات سنگین با استفاده از شاخص های آلودگی درخاک محدوده کانسار طلا- آنتیموان چلپو
 • ارزیابی زیست محیطی آلودگی خاک به فلزات سنگین با استفاده از استخراج ترتیبی BCR، منطقه داورزن (غرب سبزوار، خراسان رضوی)
 • کنودونتهای سیلورین در برش چینه شناسی رباط قره بیل، باختر کپه داغ
 • طبقه بندی نظارت نشده نمونه های ژئوشیمیایی سطحی در کانسار طلای زرشوران
 • شناخت ساختار گستره بینالود با ارزیابی برش‏های عرضی ترازمند
 • ژئوشیمی توده های گرانیتوئیدی کمپلکس بورنورد، شمال بردسکن، شمال شرق ایران
 • زیست چینه نگاری تلفیقی ماکروفسیل های گیاهی، میوسپورها و سیست داینوفلاژله های سازند هجدک کوچکعلی جنوبی، طبس
 • پالینومورف های ژوراسیک میانی سازند کشف رود، جنوب شرق مشهد، شرق کپه داغ
 • بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت زوزن
 • بارزسازی بی هنجاری عنصر مس به روش های آماری کلاسیک و مدرن در رسوبات آبراهه ای شمال غرب بیرجند، خراسان جنوبی
 • رزیابی منابع مختلف پرتو زایی در منطقه معدن فیروزه نیشابور و اثرات زیست محیطی آن

برای مطالعه چکیده مقالات به منوی پایگاه دانش بخش مقالات مراجعه کنید.

برای دریافت متن کامل مقالات با کتابخانه اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق (خانم سمائی - 05138218146 داخلی 244) تماس حاصل فرمایید.

پیام ها:

loader
لینک های تصویری