بیست و چهارمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران، بهمن 96

1396/04/19 تعداد بازدید: 1520
print
 بیست و چهارمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران، بهمن 96

 محورهای همایش:

  • زمین شناسی بلورها و کانی ها
  • خواص فیزیکی، شیمیایی و هندسه بلورها و کانی ها
  • ابررساناها، بلورهای مایع و نانوبلورها
  • کانی شناسی پزشکی و زیست محیطی
  • زمین شناسی، ژئوشیمی و اکتشاف گوهرها
  • کانه آرایی گوهرها
  • بهسازی، ساخت و تجارت گوهرها
  • بلورشناسی و کانی شناسی کانی های صنعتی
  • روش های تجزیه دستگاهی پیشرفته در بلورشناسی و کانی شناسی
  • سایر زمینه های مرتبط با علوم بلورشناسی و کانی شناسی

برگزار کنندگان: انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران.
دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 14 دی 1396
تاریخ برگزاری همایش: 6 و 7 بهمن 1396
سایت همایش: scm24.shahroodut.ac.ir
تلفن تماس دبیرخانه: 32391280 - 023
آدرس دبیرخانه: شاهرود – میدان هفت تیر – دانشگاه صنعتی شاهرود – دانشکده علوم زمین
محل برگزاری: شاهرود - دانشگاه صنعتی شاهرود
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری