دومین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی - خرداد 1401

1401/01/20 تعداد بازدید: 435
print

The Second International Conference on Mining Engineering and Geology

 

 

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۱ توسط ،دانشگاه بلخ پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار خواهد شد.

پیام ها:

loader
لینک های تصویری