مجموعه همایش های ISPRS، مهر 96

1396/04/19 تعداد بازدید: 982
print
مجموعه همایش های ISPRS، مهر 96

  مجموعه همایش های انجمن بین المللی فتوگرامتری، سنجش از دور و اطلاعات مکانی(ISPRS):

دومین همایش بین المللی پژوهش های اطلاعات مکانی(GI Research 2017) 
چهارمین همایش بین المللی سنجنده ها و مدلها در فتوگرامتری و سنجش از دور (SMPR 2017)
ششمین همایش بین المللی مشاهدات زمینی در تغییرات محیطی (EOEC 2017)

محورهای همایش:

تولید، ذخیره‌سازی، مدل‌سازی و تحلیل داده و اطلاعات مکانی
سیستم ‌های اطلاعات مکانی
مدل‌ سازی، تحلیل و نمایش چند بعدی
سیستم های تصمیم ‌یار مکانی و تصمیم ‌گیری چند معیاره
شبیه ‌سازی و مدل‌ سازی مکانی
داده کاوی مکانی- زمانی و کشف دانش
بهینه ‌سازی مکانی و هوش محاسباتی
کیفیت داده مکانی و ارزیابی عدم قطعیت
سرویس های مکان مبنا، سرویس های مکانی و کاربردهای آنی
ناوبری و مسیریابی درون ساختمانی و برون ساختمانی
تحلیل های داده حرکتی مکانی
اطلاعات مکانی برای شهر هوشمند و محیط هوشمند
شبکه حسگر مکانی و حسگرهای تحت وب
کارتوگرافی، خلاصه سازی و نمایش چند مقیاسی
ادراک مکانی و زبان‌شناسی مکانی
معناشناسی مکانی و هستی‌شناسی مکانی- زمانی
سیستم های اطلاعات مکانی فراگستر
اطلاعات مکانی داوطلبانه، جمع­‌سپاری و مشارکت عمومی سیستم‌های اطلاعات مکانی
ساختارهای داده و الگوریتم‌های مکانی
مدیریت داده‌های مکانی حجیم
مدیریت اطلاعات ساختمان (BIM)
مدل‌ سازی داده های مکانی- زمانی، تحلیل و روش‌های اخذ داده
مدیریت زمین، زیرساخت داده های مکانی و دولت توانمند بر مبنای اطلاعات مکانی
تعامل‌پذیری و استانداردهای مکانی
فتوگرامتری و سنجش از دور
نقشه‌ برداری هوایی، زمینی و همراه
سیستم های حمل و نقل بدون سرنشین برای مقاصد ژئوماتیک
لیزراسکنرها برای نقشه­‌برداری سه بعدی
مدل ‌سازی و تحلیل تصاویر SAR
روش‌های تحلیل و کاربردهای POL و POLInSAR
مدل سازی و تحلیل رقومی زمین
حسگرها و روش های تولید مدل‌های رقومی زمین
استخراج و انتخاب عوارض و کاهش بعد تصاویر فراطیفی
قطعه‌بندی تصاویر، و تشخیص و شناسایی عوارض
تشخیص تارگت و جداسازی در تصاویر فراطیفی
استخراج عوارض و بازیابی اطلاعات از تصاویر SAR و فراطیفی
تلفیق داده های عکسی و مکانی
فتوگرامتری برد کوتاه
بازسازی سه بعدی و پردازش ابر نقطه ‌ای
واقعیت مجازی و واقعیت افزوده

ژئودزی
حسگرهای ژئودتیک و اندازه ‌گیری های سه بعدی
تعیین موقعیت نسبی ماهواره ای
پیشرفت ‌های اخیر در مدل‌سازی میدان ثقل متغیر با زمان
چهارچوب‌های مرجع ژئودتیک
پیشرفت‌های اخیر در تصویربرداری منبع زلزله با استفاده از ژئودتیک و داده ‌های لرزه ‌ای
ژئودزی در ابر سازه‌ ها: نظارت ساختارها و تحلیل سیستم ها
تصویربرداری ژئودزی و سیستم‌های تعیین موقعیت جهانی برای تحلیل تغییر شکل ‌های تکتونیک و غیر تکتونیک
تأثیر مدل ‌سازی اتمسفری بر روی مشاهدات ژئودتیک
پرتونگاری و نقشه ‌برداری سه بعدی
اقیانوس‌شناسی ماهواره ای
فن اوری حسگرها و هواشناسی ژئودتیک

استفاده از اطلاعات مکانی و مشاهدات زمینی برای پایش محیط زیست، مخاطرات طبیعی و مدیریت بحران
مشاهدات زمینی برای نظارت تغییرات محیط زیست در مقیاس ‌های جهانی، منطقه ‌ای و محلی
نظارت و مدل ‌سازی تغییرات کاربری و پوشش زمین
سنجش از دور و سیستم ‌های اطلاعات مکانی برای پشتیبانی مدیریت اضطرار
اطلاعات مکانی برای پشتیبانی هشدار سریع در مخاطرات طبیعی
سنجش از دور برای تغییرات برف و یخ و یخچال های طبیعی
فتوگرامتری و سنجش از دور برای آسیب‌ پذیری پویا و پایش بازسازی
ارزیابی آسیب‌پذیری بیابان‌زایی، جنگل‌زدایی، سیل، زلزله، رانش زمین
نقشه ‌سازی مخاطرات هوایی و ارزیابی آسیب ‌پذیری
مدل ‌سازی و تحلیل افزایش سطح آب ‌ها
تلفیق سنجش از دور و سیستم های اطلاعات مکانی برای پیش‌ بینی و نظارت هواشناسی و ژئوفیزیک
مدل ‌سازی مکانی- زمانی منظر پویا
تضمین کیفیت برای پایگاه داده تغییرات محیط زیستی
سیستم‌ های جدید مشاهدات زمینی برای پایش مخاطرات طبیعی
شبکه ‌های حسگر مکانی برای پایش محیط زیست
سیستم های پهباد برای نقشه‌ سازی مخاطرات و ارزیابی آسیب‌ ها
اسکنرهای لیزر برای نقشه‌ برداری برون و درون ساختمان و شبیه ‌سازی نجات و جستجو
سیستم ‌های اطلاعات مکانی چند بعدی بر مبنای وب برای مدیریت بحران
تلفیق سنسورهای چندگانه برای پایش بحران ‌های دریایی
مدل ‌سازی و پایش مدیریت یکپارچه زون ‌های ساحلی
نقشه‌ برداری همراه برای واکنش‌های اضطراری در حمل‌ ونقل
فناوری ‌های جدید مکانی در هشدار سریع، پیش‌بینی و پایش زنجیره مخاطرات طبیعی
مشارکت عمومی سیستم های اطلاعات مکانی برای آمادگی و برنامه­‌ریزی بحران
تأثیر اقلیم و الگوهای بارشی بر کیفیت زندگی
جزر و مد و تأثیر آن روی زندگی و مدیریت سیاسی آن
گردباد های شنی و بادهای شدید
مدل‌ سازی مکانی محیط زیست و آلودگی هوا
داده‌ های مکانی حجیم برای مدل سازی محیط زیست
مدیریت انرژی با استفاده از مدل ‌سازی مکانی
کشاورزی دقیق با استفاده از سنجش از دور و سیستم های اطلاعات مکانی
نقشه‌ برداری حرارتی سطوح دریایی و زمینی
مدیریت منابع طبیعی با استفاده تلفیق از سنجش از دور و سیستم‌ های اطلاعات مکانی
نقشه‌ برداری سریع برای کاربردهای محیط زیستی و مدیریت بحران
نقشه برداری الگوهای اسکان و پایش شهرنشینی
نقشه‌ برداری و پایش کشاورزی
پایش و رشد پوشش گیاهی و محصولات کشاورزی
طبقه ‌بندی و پایش جنگل

برگزار کننده: دانشگاه تهران
محل برگزاری: پردیس شماره دو دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران
مهلت پذیرش مقالات کامل 10  اردیبهشت  96
مهلت پذیرش تحقیقات در حال پیشرفت 9  خرداد  96 
اعلام نتایج مقالات کامل 24  تیر  96
اعلام نتایج تحقیقات در حال پیشرفت 8  مرداد 96 
مهلت پذیرش نسخه نهایی مقالات کامل  8  مرداد  96
مهلت پذیرش نسخه نهایی تحقیقات در حال پیشرفت            24  مرداد  96 
مهلت ثبت ­نام اولیه برای شرکت در کنفرانس 24  مرداد  96
مهلت ثبت ­نام در کارگاه­ها و دوره های آموزشی 24  شهریور  96
آدرس دبیرخانه:  تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد، پردیس شماره دو دانشکده های فنی دانشگاه تهران، ساختمان مرکزی، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دبیرخانه همایش - صندوق پستی: 515-14395
تلفن: 61114248-021
فاکس: 88008837-021
وب سایت همایش: geospatialconf.ut.ac.ir
پست الکترونیک: geospatial.conf@ut.ac.ir
پیام ها:

loader