چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران، آبان ماه 1397

1397/01/22 تعداد بازدید: 1141
print
چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران، آبان ماه 1397

محورهای همایش:

مدل سازی سیستم های هیدروکربوری
شیل های نفتی ، گازی و زغال سنگ ها
رخساره ها، دیاژنز و کیفیت مخزنی
محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی
مطالعات ژئوشیمی رسوبی
تکتونیک و رسوب گذاری
ایکنولوژی و محیط دیرینه
نهشته های کواترنری و آبخوان ها
رسوبات و فرآیندهای زیست محیطی
ژئوتوریسم در ارتباط با پدیده های رسوبی
کانسارهای رسوبی

برگزار کنندگان: گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان و انجمن رسوب شناسی ایران
نمایه شده در ISC
مهلت ارسال متن کامل مقالات: اول مهر 1397
تاریخ برگزاری همایش: دوم و سوم آبان 1397
سایت همایش: conf.isc.gov.ir/ssi97
تلفن تماس دبیرخانه: 33054076-024
آدرس دبیرخانه: زنجان - دانشگاه زنجان - گروه زمین شناسی - طبقه 3 - دبیرخانه همایش
محل برگزاری: زنجان - دانشگاه زنجان
جهت دریافت اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش مراجعه نمایید.
پیام ها:

loader