پیک خبری 1، کارگروه راهبرد اکتشاف کانی های غیرفلزی

1396/03/31 تعداد بازدید: 1293
print
پیک خبری 1، کارگروه راهبرد اکتشاف کانی های غیرفلزی

راهبرد اکتشاف کانی های غیرفلزی / انگاره ها و مبانی:

با توجه به اینکه کارگروه های قبلی اکتشافی (شامل کارگروه تخصصی صدور خدمات فنی و مهندسی - کارگروه تخصصی اکتشافات ناحیه ای و بررسی های متالوژنی - کارگروه تخصصی اکتشافات موضوعی، عناصر کمیاب، مواد معدنی و کاربرد ها -کارگروه تخصصی راهبرد اکتشاف) از لحاظ انجام مسئولیت ها در بعضی موارد هم پوشانی داشته اند، پس از رایزنی با مسئولین امر و طبق صورتجلسه دبیران کارگروه ها تصمیم گرفته شد که به دو کارگروه اکتشاف کانی های فلزی و غیر فلزی تغییر یابد.
 همانگونه که از نام این کارگروه مستفاد می گردد  این کارگروه به منظور تبیین راهبرد و تعیین استراتژی اکتشاف کانیهای غیر فلزی در حوزه تحت مدیریت این مرکز در سر فصلهای زیر می باشد.
- تهیه بانک اطلاعات معادن (فعال، راکد و متروکه)، گواهینامه های کشف (صادره که تاکنون به بهره برداری نرسیده اند)، طرحهای عمرانی اکتشاف (با اعتبارات مصوب دولتی) در حوزه کانیهای غیر فلزی و ....
- تهیه نقشه پراکندگی انواع معادن غیرفلزی بمنظور تعیین زونهای ساختاری غیر فلزی جهت راهبرد های اکتشافی بعدی
- مطالعه تحقیق و پژوهش بر روی مواد معدنی غیر فلزی اولویت دار و تهیه گزارشات کاربردی از توانمندیها ، ضعفها و ارائه راه حلهای مناسب جهت رفع معضلات وتامین نیازهای استان 
- شناسایی صنایع معدنی مصرف کننده، کمبودها و نیازهای آنها و تلاش در مسیر ارائه راه حلهای مناسب
- بررسی و تحقیق در زمینه تکمیل زنجیره اکتشاف، بهره برداری، فراوری و صادرات جهت افزایش حداکثری ارزش افزوده و بهره وری بالاتر
- بازدید از معادن و ذخایر معدنی غیر فلزی مهم استان و استانهای مجاور بمنظور آشنایی و استفاده از مشابهت های ساختاری و زمین شناسی معادن و تجربیات آنها
- تهیه گزارش تحلیلی از وضعیت معادن غیرفلزی در منطقه شمال شرق و تدوین استراتژی ادامه کار
مهم ترین فعالیت های سه ماهه دوم 93:
- تهیه بانک اطلاعات معادن فعال و گواهی نامه کشف کانیهای غیر فلزی تهیه نقشه پراکندگی معدن غیرفلزی استان 
- اولویت گذاری و تقسیم کار اعضاء بمنظور تهیه گزارشات راهبردی و کاربردی تعدادی از مواد معدنی غیر فلزی استان 
- بررسی و پیگیری مقدماتی بمنظور بازدید از معادن سلستین، زئولیت و سولفات سدیم و صنایع وابسته آنها در استان سمنان جهت آشنایی بیشتر و تطابق زونهای ساختاری و زمین شناسی آنها در استان
تصاویر مرتبط:
پیام ها:

loader