پیک خبری 12، فعالیت معاونت ها و ادارات فنی و اجرایی

1396/04/24 تعداد بازدید: 3168
print
پیک خبری 12، فعالیت معاونت ها و ادارات فنی و اجرایی

فعالیت معاونت‌ها و ادارات فنی و اجرایی


انعکاس فعالیت‌های ادارات فنی و اجرایی در دستور کار پیک خبری بوده است، به نحوی که ضمن فاصله گرفتن از روال معمولِ گزارش‌کار، بتواند اهم فعالیت‌های صورت پذیرفته در دوره سه ماهه را به سمع و نظر علاقمندان برساند. به این ترتیب گزارش فعالیت‌های مختلف به اختصار و انعکاس مهم‌ترین دستاوردها با هدف پرهیز از طرح مطالب خسته‌کننده تدوین و ارائه می‌شود.

عملکرد معاونت زمین شناسی (اداره های زمین شناختی و مخاطرات زمین شناختی) در  سه ماهه اول سال 96
فرخ قائمی
1. در حال حاضر 10 نقشه درمقیاس‌های ۱:۲۵۰۰۰۰ ، ۱:۱۰۰۰۰۰ و ۱:۲۵۰۰۰ مراحل کار خود را در معاونت زمین شناسی طی می‌کنند. از این تعداد ۲ نقشه در مرحله رفع اشکال قرار دارند ۳ نقشه درمرحله بررسی توسط کمیته ارزیابی انتشارات سازمان قراردارند .مراحل برداشت‌های صحرایی ۳ نقشه به اتمام رسیده است و مراحل دفتری آن‌ها پیگیری می‌شود. تعداد 2 نقشه نیزدرمرحله برداشت‌های صحرایی قراردارد. 
2. بنا به درخواست استانداری از مناطق زلزله زده سفید سنگ فریمان بازدید و تهیه گزارش زمین لرزه سفید سنگ انجام گردید.
3. تهیه گزارش فرونشست دشت خواف
4. مجموع ماموریت‌های صحرایی مرتبط با فعالیت‌های معاونت زمین شناسی 36 نفر روز بوده است. 
5. جلسه کمیته مخاطرات طرح تدقیق گسل‌های شهر مشهد و حرایم آن) 3مورد)
6. بررسی حریم خط لوله گاز سرخس – مشهد و حوالی روستای شترک
7. پیشبرد طرح نقشه گرانیتوئیدهای استان خراسان رضوی
8. آماده سازی عکس های ماهواره ای ، نقشه توپوگرافی در راستای ماموریت‌های محوله


عملکرد معاونت اکتشاف (اداره‌های اکتشافات فلزی و غیرفلزی) در سه ماهه اول سال 96
نصیر نادری 
همکاران معاونت اکتشاف فعالیت‌های مختلفی در قالب پروژه های فنی و فعالیت‌های درون و برون سازمانی انجام داده‌اند که اهم آن عبارت است از:
الف) پروژه های فنی مختلفی از چندین ماه گذشته در حال انجام بوده که گزارش کلی آن در پیک های خبری پاییز و زمستان 95 آمده که همچنان در حال انجام است . لیست کلی این پروژه ها بدین شرح است:
9. تهیه نقشه زمین شناسی- معدنی 1:25000 منطقه چلپو و پی جویی مس رسوبی
10. پروژه " مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیل یابی شهرستان فیض آباد" 
11. پروژه " بنتونیت های استان خراسان با نگرشی بر صنایع معدنی و فرآوری"
12. اکتشافات ژئوشیمیایی ورقه 1:100000 قوچان 
13. اکتشاف عمومی 1:5000 محدوده تجرود
14. اکتشاف عمومی کلاته شجاع(بردسکن)  
15. اکتشافات ژئوشیمیایی 1:25000 محدوده معدن فیروزه نیشابور 
16. پروژه " بنتونیت های استان خراسان با نگرشی بر صنایع معدنی و فرآوری" 
علاوه بر آن میتوان به پروژه هایی که در این سه ماه  عملیات صحرایی انجام گرفته به شرح زیر اشاره نمود :
1. بازدید صحرایی و کنترل آنومالی‌های پروژه اکتشافات ژئوشیمیایی پهنه گناباد ( 45 نفر کارشناس روز ) 
2. پی جویی و برداشت نمونه در پروژه اکتشاف روی خراسان جنوبی ( 30  نفر کارشناس روز ) 
3. برداشت های صحرایی در پروژه اکتشاف عمومی مس - قلع شاهکوه در مقیاس 1:5000 (20 نفر کارشناس روز ) 
4. پی‌جویی و برداشت نمونه در پروژه "پرلیت‌های استان خراسان با نگرشی بر صنایع معدنی و فرآوری" (10  نفر کارشناس روز ) 
5. تکمیل نقشه و گزارش زمین شناسی معدنی پروژه اکتشاف عمومی  محدوده تجرود   
6. بازدید صحرایی و برداشت نمونه پروژه محدوده های اکتشافی خواف ( 30 نفر کارشناس روز ) 
ب) اهم سایر فعالیت‌ها :
- تهیه power point  در خصوص طلای استان خراسان رضوی (بخش تشریح کانسارها و اندیس‌ها نیمه تمام)
- شرکت در کمیسون ها و کمیته های مختلف نظام مهندسی معدن و سازمان صنعت معدن تجارت: از جمله  کمیسیون صدور گواهی کشف - کمیسون ارجاع خدمات فنی - کمیته بررسی طرح های اکتشافی -  شورا آموزش و پژوهش – هیئت مدیره 
- شرکت در جلسات کارگروه های مختلف اداره از جمله : زمین شناسی کاربردی -  علوم زمین و الزامات زیست محیطی - فرآوری مواد معدنی
- مطالعه مقاله مرتبط با رسوب شناسی و تشکیل کانسارهای رسوبی در مخروط افکنه های قدیمی
- مطالعه مقاله مرتبط با چگونگی ترسیم مقاطع زمین شناسی در کانسارهای مس رسوبی و پیش بینی روند کانه زایی احتمالی در آن با توجه به این مقاطع
- تکمیل پایگاه داده های اکتشافی استان های خراسان رضوی و جنوبی
- همکاری با گروه ژئوفیزیک هوایی تهران
- ترجمه مقاله کانسارهای مس رسوبی و پایگاه داده ها سازمان زمین شناسی آمریکا
- تهیه گزارش اولیه تکتونیک زون کپه داغ و بینالود خراسان رضوی

عملکرد معاونت اجرایی (اداره‌های ارتباطات، اطلاع‌رسانی و اداری، مالی) در سه ماهه اول سال 96
جعفر رکنی
در حوزه معاونت اجرایی با توجه به عملکرد حوزه های فنی و تبیین رویکردها و اهداف کلی این اداره کل برنامه‌های عمده‌ای طراحی و اجرا می‌شود که همگی در جهت پشتیبانی مطلوب از فعالیت‌های فنی و امور اجرایی در راه توسعه و پیشرفت این اداره کل می‌باشد. به نتیجه رسیدن پیگیری‌های مداوم در حوزه ستادی در راستای تکمیل و تجهیز پروژه پارک موزه علوم زمین و ابلاغ 17000 میلیون ریال اعتبار اسناد خزانه اسلامی فصل جدیدی از دامنه فعالیت‌های این حوزه را گشوده است که شامل هماهنگی و پیگیری های مداوم مجموعه کارکنان کمِ این حوزه شده است. تأمین منابع مالی جدید با همکاری‌های برون سازمانی حجم قابل توجهی از پیگیری‌ها و تنظیم مکاتبات و اسناد مرتبط را به دنبال دارد. تهیه آمار و اطلاعات از عملکرد سال گذشته و پیگیری پرداخت‌های پرسنلی اعم از نیروهای رسمی، خریدخدمت و شرکتی همچنین مطالبات شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره‌ای و دامنه وسیعی از فعالیت‌های فوق برنامه، که جمیع موارد فوق در پیشرفت امور این اداره کل مؤثر بوده است.

اهم فعالیت‌های سه ماهه اول سال 96 را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:
1- خدمات پشتیبانی اکیپ‌های فنی در عملیات صحرایی و تأمین اعتبار هزینه‌های مترتب در مأموریت‌های صحرایی در منطقه شمال خراسان و مأموریت‌های ستادی شامل مأموریت‌های تهران، بجنورد و بازدیدهای میدانی مخاطرات زلزله سفیدسنگ خراسان رضوی و قلعه بالا در استان خراسان شمالی (650 نفر روز).
2- مستندسازی گزارشات علمی و اجرایی جهت توسعه دامنه فایل‌های تهیه شده در واحد مستندسازی و آرشیو مجازی گزارشات (همچنان ادامه دارد).
3- هماهنگی اسکان اکیپ‌های فنی و سایرین از مأمورسراها به تعداد 429  نفر شب
4- همکاری و هماهنگی تشکیل جلسات کارگروه‌های ده گانه و شرکت در تعدادی از کارگروه‌ها و انجام وظایف مرتبط در این خصوص.
5- تهیه گزارش مالی و تنظیم اسناد از فعالیت‌های این اداره کل در پهنه اکتشافی گناباد مرتبط با تفاهم نامه فنی فی مابین با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران.
6- تنظیم موافقتنامه استانی "اکتشافات تفضیلی و نیمه تفضیلی در خراسان شمالی" پس از ابلاغ اعتبار از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان، شامل اسناد خزانه اسلامی و پیگیری موارد مختلف آن در سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی و پیگیری موردی دیگر در تهران.
7- همکاری با دستگاه‌های استانی مرتبط با مخاطرات زمین‌شناختی شامل مدیریت بحران استانداری و سایر نهادها در ارسال گزارشات بازدید و پشتیبانی‌های لجستیکی در خصوص مخاطرات خصوصاً رخداد زلزله در سفیدسنگ خراسان رضوی در فروردین ماه 96 و خراسان شمالی در خرداد 96.
8- هماهنگی و برنامه‌ریزی تامین اعتبار هزینه‌های تعمیرات ساختمان اداری و هزینه‌های طرح‌های تملک سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای با توجه به واریز مانده تخصیص طرح‌ها در فروردین ماه 96 
9- تهیه و تنظیم اخبار مربوط به فعالیت‌های این اداره کل جهت بارگذاری در پایگاه اینترنتی و ارسال به روابط عمومی سازمان مرکزی و کانال تلگرامی سازمان.
10- ارتباط با دستگاه‌های استانی و منطقه‌ای از جمله استانداری‌ها و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت که در همین رابطه تشکیل یک جلسه با مدیر کل حوزه استاندار و جلسه با معاون اقتصادی و استاندارد و معاون عمران استانداری خراسان رضوی و جلسه با مدیرکل نمایندگی وزارت خارجه در شمال شرق.
11- ادامه پیکیری در خصوص احیاء فضای سبز و بازیابی آن‌ها در جهت کاهش مصرف آب و تنوع بخشی به فضا پس از 12 سال.
12- تنظیم اسناد هزینه اعتبارات ملی و استانی تسویه حساب اسناد اعتبارات هزینه‌ای سال 95 و ارسال بخشی از اسناد طرح‌ها به دیوان محاسبات استان و پیگیری اخذ تائیدیه جهت ارسال به ذیحسابی و کسر از حساب تنخواه گردان سال 95 در طرح‌های تملک داراریی های سرمایه ای.
13- همکاری مستمر با بخش اجرایی نخستین کنگره ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار و شرکت در تعدادی از جلسات کمیته اجرایی.
14- هماهنگی و برنامه‌ریزی بازدید معاونین سازمان از پروژه‌های فنی و اداری در منطقه شمال ‌شرق.
15- تهیه عملکرد معاونت‌ها و ادارات فنی و اجرایی و ارسال به حوزه ریاست سازمان.
16- تنظم 5 مورد قرارداد با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی در خصوص فعالیت‌های واگذاری پروژه‌های پارک موزه علوم زمین و سایر پروژه‌های فنی.
17- دریافت تخصیص 100 درصدی اعتبارات استانی در خراسان شمالی و 50 درصدی اعتبارات استانی در خراسان رضوی.
18- پیگیری مداوم در خصوص تکمیل فرایند دریافت اسناد خزانه از محل 17000 میلیارد ریال اعتبارات ابلاغی تکمیل و تجهیز پارک موزه علوم زمین.

عملکرد اداره آزمایشگاه شیمی در سه ماهه اول سال 96
سحرناز تاج بخش
اولین اقدام آزمایشگاه در سال 1396 ، برنامه ریزی کاری برای سال جدید بوده است.  به این منظور پس از ارزیابی عملکرد سال گذشته، برنامه 1396 تنظیم و به همکاران ابلاغ شد. 
در سه ماهه اول سال،‌ آمار نمونه های ارجاعی نسبت به سال قبل بیش از 2.5 برابر افزایش داشته است. بیشتر این نمونه ها،‌ اکسیدهای اصلی ارجاعی از بخش خصوصی بوده اند. همچنین آنالیزهای جذب اتمی برای عناصر روی، ‌مس،‌ نیکل، سرب بیشترین آمار آنالیزها را به خود اختصاص داده است. 
آزمایشگاه شیمی مرکز مشهد،‌ مطابق روال سال گذشته،‌ به منظور افزایش تاثیر گذاری، مطالعه در عرصه های مرتبط و انجام تحقیقات کاربردی را در دستور کار خود قرار داده تا ضمن انجام آنالیزهای ارجاعی، به این موارد نیز بپردازد. فعالیت های اقدام شده در این زمینه عبارتند:
• ارائه فایل نمایشی شیمی محیط زیست در کارگروه  علوم زمین و الزامات زیست محیطی
• مطالعه و تهیه مطلب آنالیز گیاه (40% پیشرفت)
• گردآوری اطلاعات و آنالیز نمونه‌ها به منظور تهیه گزارش صحت و دقت روش‌ها،‌ دستگاه‌ها و عناصر (50% پیشرفت)
     
از دیگر فعالیت‌های این واحد، شرکت در جلسات کارگروهی،‌ شورای هماهنگی، واحد توسعه و جلسات بیرون از سازمان بوده که به منظور افزایش فعالیت های برون بخشی، صورت ‌گرفته است. در مجموع 27 جلسه از ابتدای سال با شرکت همکاران این بخش،‌ برگزار شده است.

عملکرد اداره ژئوماتیکس (GIS، دورسنجی) در سه ماهه اول سال 96
تورج مجیدی فیض آبادی
اداره ژئومتیکس در سه ماهه اول سال جاری بر روی تکمیل پروژه های سال گذشته و برنامه ریزی سال 96 متمرکز بوده است. در این راستا محورهای برنامه به شرح زیر تعیین گردیدند:
• آموزش
• سامانه جامع نقشه های زمین شناسی، اکتشافی و معدنی
• تحقیق و توسعه
• پردازش داده های فراطیفی
• پروژه های موضوعی
• کارگروه های تخصصی
• بررسی و ارتقاء جایگاه ژئومتیکس مرکز در سطح دستگاههای اجرایی استان
در هر یک از محورهای فوق برنامه مجزایی تهیه و به شورای هماهنگی و برنامه ریزی مرکز ارائه گردیده که در محدوده امکانات موجود شروع شده و یا در زمان خود به اجرا گذاشته می شود. اهم اقدامات انجام شده در سه ماهه نخست سال 96 به شرح زیر می‌باشند:
آموزش
1. انتخاب مسئول پیگیری امور آموزشی اداره ژئومتیکس
2. تعیین یک عنوان جهت برگزاری دوره آموزشی توسط هر یک از همکاران اداره
3. پیگیری دوره های آموزشی مورد نیاز اداره در زمینه مدلسازی و تلفیق و پردازش داده‌های فراطیفی

سامانه جامع نقشه های زمین شناسی اکتشافی و معدنی
1. رقومی‌سازی کامل نقشه‌های اکتشافات ژئوشیمیایی 1:100000 برگه‌های احمدآباد، فریمان، رباط سفید
2. نصب و راه اندازی نرم افزار ArcReader روی کامپیوتر همکاران بخش ژئومتیکس و ایجاد دسترسی به نقشه‌های سامانه
تحقیق و توسعه
1. تحقیق در مورد دستگاه های پذیرفتاری مغناطیسی و spect  view 
2. آماده‌سازی اطلاعات پروژه تحلیل داده‌های ژئوشیمی رسوب آبراهه‌ای پهنه گناباد در محیط GIS
پردازش داده های فراطیفی
1. بررسی اولیه اطلاعات فراطیفی دریافتی از تهران
پروژه های موضوعی
- کارتوگرافی رقومی نقشه های زمین شناسی و اکتشافی
1. ویرایش رقومی نقشه‌های زمین شناسی 1:25000 گرمک، اسفشاد
2. تهیه نقشه پراکندگی زمین لرزه های منطقه سفید سنگ و چند مورد پلات
3. تهیه نقشه پراکندگی معادن مس استان جهت معاونت اکتشاف
4. تهیه فرمت تهران لایه های رقومی توپوگرافی برگه زمین شناسی 1:25000 چاه گز
5. تهیه نقشه اندیسهای فیروزه 
6. تهیه لایه و پلات نقشه نقاط برداشت‌های صحرایی سه نقشه زمین شناسی 1:25000
7. تهیه نقشه زمین شناسی ساده شده استان خراسان رضوی بر اساس دوران‌های زمین‌شناسی و جنس واحدها
8. تهیه نقشه 1:1000000 زونهای ساختاری ایران (پیشرفت کل 50%)
9. پردازش داده‌های دورسنجی ورقه 1:25000 سوسناریک، خارتیدو، چاه گز (50%)
- پردازش داده های ماهواره ای شهرستان فیض آباد
1. موزاییک 4 سین داده های استر شهرستان فیض آباد
2. پردازش داده های  استر شهرستان فیض آباد
3. تهیه نقشه کانی‌های دگرسان و مینرال مپ برای شهرستان فیض‌آباد برای 9کانی دگرسان. 
4. آنالیز طیفی به روش SAM داده های استر شهرستان فیض آباد برای ده کانی انتخابی آلتراسیونی با دو حد آستانه
5. نگارش گزارش دورسنجی شهرستان فیض آباد (پیشرفت کل 75%)
6. موزاییک و برش داده های آنالیز طیفی (11 کانی) و موزاییک استان (11 کانی) جهت شهرستان فیض آباد
7. تهیه پلات فایل داده های آنالیز طیفی شهرستان فیض آباد (42 مورد)
  • اکتشافات پهنه گناباد
1. آماده سازی داده های آنالیز طیفی محدوده هلالی برای ارسال به تهران
2. تکمیل گزارش سنجش از دور پهنه گناباد (کلاته آهنی) (35صفحه) (پیشرفت کل: 100%)
3. تحویل اطلاعات نقشه های 1:100000 پهنه به معاونت اکتشاف
  • اطلس زمین شناسی اکتشافی شهرستان های خراسان رضوی و شمالی
1. پلات اطلس شهرستان‌ها (رشتخوار، فیض آباد، چناران، سرولایت، تایباد، دره گز، زاوه، جوین، جغتای، سرخس و کلات نادری)
  • نقشه گسل‌های استان خراسان شمالی
1. تهیه پلات عکس – نقشه ماهواره ای خراسان شمالی (4 مورد)
2. تهیه پلات تصویر ماهواره ای و گسل های شیت کاکلی-خراسان شمالی (2 مورد)
3. آماده سازی و پردازش داده های دورسنجی جهت بارز سازی گسل های استان خراسان شمالی(پیشرفت این ماه 10%- پیشرفت کل 10%)
4. پردازش داده های ماهواره ای توتلی، غلامان و قزنین و دانلود تصاویر مورد نیاز شامل سین های داده لندست مربوطه به درخواست معاونت زمین شناسی

عکس – نقشه ماهواره ای استان خراسان شمالی

  • فناوری اطلاعات
1. بررسی اطلاعات دریافتی از کارتوگرافی تهران جهت آرشیو IT:  18 برگ نقشه 250000 و 8 شیت 100.000 و نتایج آنالیز فاز اول پهنه گناباد (رسوب آبراهه ای و کانی سنگین)
2. پیگیری جهت راه اندازی سایت کنگره ژوراسیک با سازمان مرکزی و شرکتهای خصوصی شامل ثبت دامنه و راه اندازی ایمیل
3. تحویل فایل 22 مورد گزارشات موجود آرشیو به کتابخانه مرکز
4. شرکت در جلسه "وب سایت" در محل شرکت اینتک و پی گیری امور وب سایت و مکاتبه با شرکت اینتک
5. بارگذاری مطالب وب سایت شامل: مقالات، پیک خبری، منابع کتابخانه و ...
6. آموزش به کارآموز وب سایت جهت بارگذاری مقالات
7. 204 مورد پلات

  • متفرقه
1. آماده سازی نقشه آلتراسیون شهرستان طبس
2. پردازش داده استر و اسپات 1:100000 فیض آباد
3. همکاری در فروش و آماده سازی داده های مختلف  
4. دانلود و پردازش داده با قدرت تفکیک مکانی بالا برای محدوده های شاهرخ و چاه مطر و تهیه پلات فایل (به درخواست آقای دکتر هادی زاده)
5. پردازش داده های ماهواره ای کلاته گل گیر (به درخواست آقای دکتر طاهری)
6. تشکیل جلسه با آقای دکتر گل محمدی از شرکت سنگان خواف جهت همکاری در حوزه اطلاعات مکانی و تبادل اطلاعات


عملکرد اداره موزه و مستندات علوم زمین در سه ماهه اول سال 96
نسترن شجاعی کاوه
فعالیت های این اداره در سه حوزه قابل بررسی هستند:
1- برنامه‌ریزی و راهبری بازدیدها: بازدیدهای عمومی دانش آموزان و دانشجویان در مقاطع مختلف و بازدیدهای خانوادگی به تعداد1220 نفر که از نیمه دوم فروردین ماه تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری انجام شد. بدیهی است که با پایان یافتن سال تحصیلی، آمار بازدیدها تا آغاز سال تحصیلی جدید، کاهش خواهد یافت. 
2- ادامه برنامه ساماندهی نمونه های موزه علوم زمین؛ در این راستا افزون بر نمونه‌های سنگ، کانی، فسیل و میکروفسیل که بارگذاری نرم افزاری و فیزیکی آن‌ها پیش‌تر شروع شده بود، عکسبرداری از نمونه‌ها و  بارگذاری آن‌ها در سامانه نرم افزاری آغاز شده و در حال پیگیری است.
3- فعالیت های جانبی: برگزاری روز جهانی موزه (18 ماه می) که در این روز بازدید ویژه برای علاقمنمدان و افراد محلی ترتیب داده شد و مورد استقبال قرار گرفت.
شایان ذکر است که امسال نیز موزه علوم زمین در مراسم روز جهانی موزه که از طرف کمیته ملی ایکوم ایران در روز سوم خرداد ماه در تهران برگزار شد، شرکت فعال داشته و موفق شد تا لوح تقدیر و تندیس های موزه برتر را به مناسبت فعالیت‌های سال گذشته در دو زمینه "پژوهش" و "شعار روز جهانی موزه" به خود اختصاص دهد. 
از دیگر فعالیت‌های انجام شده در این حوزه، شرکت فعال همکاران این اداره در هیئت های علمی و اجرایی "نخستین کنگره بین المللی ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار" است. این کنفرانس در اوایل مهرماه 96  در مشهد برگزار می شود و موزه علوم زمین یکی از حامیان آن می باشد.
پیام ها:

loader
لینک های تصویری