پیک خبری 5، همکاری های برون سازمانی

1396/03/31 تعداد بازدید: 1794
print
پیک خبری 5، همکاری های برون سازمانی

 مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق با هدف ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های در دست انجام، همکاری با دستگاه های اجرایی مرتبط، تبادل تجربیات و هم افزایی هر چه بیشتر در تسریع حصول به اهداف تبیین شده، همکاری های برون سازمانی را در دستور کار خود قرار داد. آنچه در ذیل به آن ها اشاره شد. بخشی از این فعالیت ها می باشد که جهت آگاهی خوانندگان ارائه می شود:

 • تهیه نقشه پراکندگی واحدهای غارساز در سطح استان خراسان رضوی به سفارش انجمن غارهای استان (با همکاری بخش GIS).
 • تهیه نقشه پراکندگی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی به سفارش نشست هم اندیشی اکتشاف معدن و صنایع معدنی  (با همکاری بخش GIS).
 • ارائه فعالیت های بخش دورسنجی در بازدید کارشناسان مسکن و شهرسازی 
 • تهیه و ارائه پاورپوینت فرونشست در ستاد بحران استانداری (با همکاری کارگروه مخاطرات).
 • شرکت در جلسات و تهیه صورتجلسات اتاق هم اندیشی اکتشاف ، معدن و صنایع معدنی و ارسال مستندات اتاق هم اندیشی برای اعضاء (با همکاری بخش GIS).
 • حضور فعال در هیأت مدیره و گروه ها و کمیته های سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی (با همکاری اداره اکتشاف مواد معدنی).
 • حضور فعال در کمیسیون های بررسی طرح ها و گزارشات پایانی سازمان صنعت، معدن و تجارت (با همکاری اداره اکتشاف مواد معدنی).
 • ارائه اطلاعات پایه به سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان جنوبی (با همکاری اداره اکتشاف مواد معدنی).
 • شرکت در جلسات اداره ی استاندارد و طرح های مرتبط (با همکاری آزمایشگاه شیمی).
 • کمک به تهیه سند توسعه شهرستان های خراسان رضوی در بخش صنعت، معدن و تجارت (با همکاری اداره اکتشاف مواد معدنی).
 • تعامل سازنده با سایر ادارات فنی و اجرایی و هماهنگی لازم با مدیریت و معاونت فنی (امور اداری و مالی).
 • همکاری نزدیک در برگزاری جلسات نشست هم اندیشی اکتشاف، معدن و صنایع معدنی، شایان ذکر است دبیری این جلسات به عهده سازمان و ریاست آن با سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.
 • همکاری با پروژه بین المللی علوم آکادمی چین و سازمان زمین شناسی جهت مطالعات زیر سطحی و نصب دستگاه های لرزه ای پوسته (با همکاری اداره زمین شناسی).
 • تهیه و ارائه پاورپوینت فرونشست در ستاد بحران استانداری (با همکاری بخش زمین شناسی).
 • همکاری در داوری بیش از30 مقاله دورسنجی و زیست محیطی جهت همایش زمین شناسی کاربردی (با همکاری بخش دورسنجی).
 • شرکت در سمینار (جذب سرمایه گذاری خارجی در پروژه اکتشافی معادن) (با همکاری بخش GIS).
 • همکاری با کمیته تخصصی سامانه ساترا در دفتر آمار، اطلاعات و GIS استانداری خراسان رضوی و تهیه و تکمیل فرم های ارسال سیستم ساترا استانداری (با همکاری بخش GIS).
 • برپایی نمایشگاه توانمندی های معدنی استان و ارائه عملکرد سازمان در استان خراسان جنوبی (با همکاری اداره اکتشاف مواد معدنی).
 • همکاری با کارشناسان و شرکت های خارجی متقاضی سرمایه گذاری در استان خراسان رضوی و جنوبی (با همکاری اداره اکتشاف مواد معدنی).
 • همکاری در بخش ژئوشیمی استراتژی اکتشاف کشور و پروژه های ژئوفیزیک هوایی کشور (با همکاری اداره اکتشاف مواد معدنی).
 • ارتباط پیوسته با ایکوم ایران  (با همکاری اداره موزه و مستندات علوم زمین).
پیام ها:

loader
لینک های تصویری