پیک خبری 6، سخن آغازین

1396/03/31 تعداد بازدید: 1072
print
پیک خبری 6، سخن آغازین

"پیک خبری شماره ی 5 نقطه عطفی بر انتشارات مکتوب مرکز مشهد"

ارزیابی های کمی و کیفی از 5 شماره ی گذشته پیک خبری نشان می دهد که شماره ی پنجم پیک خبری، نقطه ی عطف انتشارات منظم اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق (مشهد) محسوب می شود. نتایج یک نظرسنجی که در جامعه آماری همکاران مرکز مشهد صورت پذیرفت، حکایت از آن دارد که تهیه کنندگان این مجلد توانسته اند به بخش مهمی از رویکردهای مورد نظر خود که در شماره گذشته به آن اشاره کردیم، دست پیدا نمایند. این رویکردها عبارت بودند از: رعایت اختصار در بیان عملکرد، تلاش در راستای تنوع بخشی به مطالب و در نهایت خواندنی تر شدن پیک خبری؛ اما یک محور از رویکردهای مندرج در مطلب "آغازی دوباره" (صفحات 1 و 2 پیک شماره 5) بلا اقدام مانده بود. لذا تهیه کنندگان پیک خبری بر آن شدند از این شماره تا سرحدامکان نسبت به شناسنامه دار شدن مطالب اقدام شود. این حرکت بیشتر معطوف به تمرین برای پاسخگویی هر چه بیشتر و کوشش برای دقت نظر در تهیه مطالب صورت می گیرد. در این رابطه مقرر شد آنچه مستقیماً توسط همکاران تهیه و تألیف می شود، تحت عنوان تهیه کننده یا نویسنده ارائه و بخش هایی که گزارش عملکرد است، صرفاً نام مسئول مربوطه آورده شود.
بخش هایی که بازتاب نظر هیئت تحریریه است، بدون نام و در حوزه مسئولیت هیئت تحریریه خواهد بود.
نکته ی دیگری که در این فرصت اشاره به آن لازم است، ضرورت تلاش متکی بر تفکری هوشمندانه در اداره ی امور است. مادام که این هوشمندی و هدفداری در انجام و مدیریت امور چاشنی کار و تلاش باشد، هم فرایند توسعه محقق می شود هم مطالب خوش نقش تری بر بال پیک خبری خواهد نشست تا از گذر تعالی سازنده، علاوه بر مستندسازی عملکرد، بستری برای ارزیابی روند امور فراهم آید.
از این منظر پیک خبری می تواند آینه تمام نمای تلاش و کوشش همکاران در دالان زمان و فرصتی برای بسط و توسعه توانمندی فکری، فرهنگی و اجتماعی باشد. انشاء ا...
پیام ها:

loader