پیک خبری 6، مرکز مشهد، تأسیس، توسعه و عملکرد اجمالی (2)

1396/03/31 تعداد بازدید: 1269
print
پیک خبری 6، مرکز مشهد، تأسیس، توسعه و عملکرد اجمالی (2)

در شماره ی پیشین، به صورت گذرا نگاهی به تاریخچه ی تاسیس و تحولات اداری- اجرایی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق (مشهد) داشتیم. در این شماره به مراحل رشد و تحولات ساختاری این مرکز که به فراخور زمان یا برحسب اهداف مورد نظر تکوین یافته،  اشاره می کنیم. مشروح دستاوردهای این مرکز نیز از شماره های آینده، ‌به تدریج در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

هنگامی که از دور به بالندگی و رشد اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق (مشهد) توجه کنیم، درمی یابیم که افزون بر تفاوت های ظاهری در راهبری و عملکرد این مجموعه؛ محورهای توسعه،‌ منطبق بر اهداف و برنامه ریزی های بوده است که جملگی هوشمندانه انتخاب شده بودند؛ ضمن اینکه اهداف به نوبه ی خود با گذشت زمان، ‌تعالی یافته اند. در کالبد این ساختار طراحی شده،‌ روح پویایی و نوشدن از یک سو و تفکر و دورنگری از سوی دیگر به چشم می خورد که نیروی محرکه ی انجام امور به شمار می آیند. از این نگاه،‌ می توان محورهای توسعه ی این اداره را که در نهایت به ساختاری مشخص با اهدافی معین تبدیل شده است، به صورت زیر طبقه بندی کرد:
1) جذب و آموزش نیروی انسانی: در سیستم های علمی-تحقیقاتی، ‌نقش مدیران و نیروهای متخصص در پی ریزی توسعه و تعالی، انکار ناپذیر است. زمانی که این فعالیت ها در راستای انجام وظایف حاکمیتی باشد، نقش‌نیروی انسانی بیشتر مشخص می شود. در این بعد،‌ نیروهای پشتیبان نیز نقش و جایگاه خود را در تحقق برنامه ها دارند. دانش، ‌تخصص و تبحر، هوشمندی در برخورد با شرایط گوناگون و کسب مهارت های اجتماعی مرتبط، ‌از ویژگی هایی است که اداره کل زمین شناسی مشهد از ابتدا به آن اهمیت داده و سعی داشته دانش و کارآمدی نیروها،‌ متناسب با اهداف و برنامه های پیش بینی شده باشد. تخصص های گوناگون، سلیقه های متفاوت، ‌دیدگاه های متنوع و در مجموع طیف نیروهای این مرکز در حوزه های تعریف شده به فعالیت خود مشغولند و هر یک بر حسب علایق و توانمندی های خود، سهمی موثر در پیش برد اهداف این مجموعه دارند. 
2) توسعه مبتنی بر تفکر ساختاری: سیستم های پویا، رها از برخوردهای سلیقه ای، هرگز در یک مدار باقی نمی مانند. دانستن این نکته که حتی بهترین روش ها، با گذشت زمان کارآیی خود را از دست می دهند، از عوامل اصلی توسعه اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق (مشهد) بر مبنای تفکر ساختاری بوده است. داشتن ساختاری متناسب با گنجایش های زمانی و نیازهای فرارو،‌ دیدن و شناختن فرصت های فردا، ‌ساختاری تعریف شده را در مدیریت این مجموعه رقم زد که علیرغم همه ی دشواری ها، همچنان در عرصه ی تلاش باقی است.
3) رشد کیفی و کسب تجربه های میدانی: با مشخص شدن ساختار رشد مجموعه،‌ بالندگی نهالِ این مرکز آغاز شد: بالا بردن سطح دانش تئوری با کسب تجربه های جدید میدانی، ارتقاء دانش فنی وابسته،‌کسب مهارت های تخصصی و جانبی به منظور بهره بردن بیشتر و ثبت یافته ها و دستاوردها،‌ آشنایی و برخورداری از تجربیات گرانقدر پیش کسوتان از جمله مواردی است که در این حوزه به آن پرداخته شده است. در این مرحله کارشناسان مرکز و بخش های پشتیبان بر مبنای پروژه های تعریف شده دست به آزمون بزرگی در انجام و تحقق امور زدند.
4) توسعه ی زیر ساخت ها: بالندگی به وسعتِ آسمان دید ما بستگی دارد. هر چه پایه های یک مجموعه، ‌قوی تر و گسترده تر باشد، تحمل بار بیشتری را بر دوش دارد. زیرساخت های قدیمی مرکز مشهد، ‌طی فرآیند رشد کیفی،‌کوچک می نمود. از این رو ضرورت توسعه ی زیر ساخت ها به منظور گسترش حوزه ی کاری تاثیر گذار، نزدیک شدن به سطح مورد انتظار مطالعات علوم زمین نسبت به وضعیت جهانی، ضرورت اقدامات علمی با کیفیت بالاتر،‌ روز به روز بیشتر احساس می شد. این مهم با افتتاح و بهره برداری از ساختمان جدید این اداره با امکانات مجهز و قابلیت های پیش بینی شده، آغاز گردید.
5) اثر بخشی برون سازمانی: پس از طی دوره های رشد متناوب،‌ می توان چشم انتظار ثمره ی بالندگی بود. با رسیدن به توان علمی و فنی مساعد، ‌به تدریج اداره زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق (مشهد)، دامنه ی فعالیت خود را به بیرون از محدوده های کاری خود گسترش داد. شرکت در جلسات و کارگروه های استانداری،‌ سازمان صنعت، معدن- تجارت، اداره استاندارد،‌ سازمان نظام مهندسی،‌ دانشگاه ها، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و... از جمله مهم ترین فعالیت های برون سازمانی این اداره کل می باشد. اکنون این مرکز به نهادی تاثیرگذار در فعالیت های زمین شناسی،‌ معدن،‌ حوادث غیرمترقبه و محیط زیست تبدیل شده است و تعامل سازنده ای با مقامات در حوزه مسئولیت خود دارد.
6) ورود به عرصه تولید علوم و تحقیقات کاربردی: در حال حاضر، ‌وجود زیرساخت های پیش بینی شده برای رشد این مرکز،‌ راه را برای تولید علم، به خصوص در حوزه ی تحقیقات کاربردی، فراهم کرده است. با رویکرد فعال شدن کارگروه های تخصصی؛ 
ایده ها،‌ مهارت ها و توان مندی افراد در این مجموعه به کمک هم شتافته تا در آینده مسیر مثبتی از ترکیب دانش فنی،‌ تجربه های ارزشمند و خلاقیت و استعدادهای فردی نتایجی سازنده برای سازمان، استان و کشور فراهم آورد.
سخن آخر: رشد و پیشرفت هر مجموعه،‌ متکی به داشتن برنامه، ‌مطالعه، تفکر، مسئولیت پذیری،‌ همدلی و دورِ هم آمدن استعدادهای گوناگون است. مدیریت،‌ مشارکت و ارزش گذاری صحیح از جمله مهم ترین عوامل توسعه محسوب می شوند. امید است این روند با احساس مسئولیت هر چه بیشتر و گشودن عرصه های جدید کار و تلاش و صد البته حمایت مسئولان همچنان به رشد و تعالی خود ادامه دهد. انشاا...
پیام ها:

loader