کارگروه نقشه های موضوعی و سامانه جامع نقشه ها

1396/01/29 تعداد بازدید: 2018
print

مقدمه:

این کارگروه با هدف بهره گیری از توان فنی و اطلاعاتی کارشناسان مرکز تشکیل شده و به دنبال توسعه کاربردهای اطلاعات زمین شناسی و اکتشافی در قالب نقشه های موضوعی است.
 

اهداف تشکیل کارگروه:

1- تهیه نقشه های موضوعی مرکز مشهد
2- ساماندهی کلیه مستندات و نقشه های موجود در سازمان در قالب نقشه و...
3- تهیه اطلس ژئوتوریسم استان خراسان رضوی
 
مهم ترین محورهای فعالیت:
1- تهیه اطلس منابع آبی استان (سدها، آبشار، چشمه ها و قنوات و...)
2- تهیه اطلس غارهای استان و منابع کارستی
3- شروع و پیشرفت کار در زمینه سامانه جامع نقشه های استان خراسان رضوی (نقشه های ژئوشیمی استان، زمین شناسی 25k و ژئوفیزیک و...)
 
اعضای کارگروه:
1- محمدعلی اکرمی  2- محمد صفری  3- ناصر نعیمی قصابیان
4- تورج مجیدی  5- مسعود سادات شکوهی  6- یوسف طباطبایی
7- جعفر رکنی  8- آبرادات مافی  9- محسن اکبری مقدم
 
دبیر کارگروه:  شیوا عباسیان
سال تشکیل کارگروه: 1393 
 
پیام ها:

loader
آخرین اخبار
لینک های تصویری