کارگروه نقشه های موضوعی و سامانه جامع نقشه ها

1396/01/29 تعداد بازدید: 304
print

مقدمه:

این کارگروه با هدف بهره گیری از توان فنی و اطلاعاتی کارشناسان مرکز تشکیل شده و به دنبال توسعه کاربردهای اطلاعات زمین شناسی و اکتشافی در قالب نقشه های موضوعی است.
اهداف:
پیشنهاد و نظارت بر تهیه نقشه های موضوعی زمین شناسی و اکتشافی و گزارشهای وابسته در راستای توسعه دستاوردهای مرکز
تهیه استانداردها و هماهنگ سازی نقشه های موضوعی و گزارشهای وابسته
تدوین استاندارد برای نقشه های زمین شناسی – معدنی بزرگ مقیاس (۱:۵۰۰ ، ۱:۱۰۰۰ ، ۱:۵۰۰۰ و ۱:۱۰۰۰۰)
مشارکت در تبادل اطلاعات با دیگر دستگاههای متولی اطلاعات مرتبط با نقشه های موضوعی
استفاده بهینه از ظرفیتهای فنی کارشناسان مرکز در جهت ارتقاء کیفی نقشه ها
حمایت از طرح های ابتکاری و کاربردی در زمینه نقشه های موضوعی
مهم ترین محورهای فعالیت:
تهیه آیین نامه اجرایی
تهیه فهرستی از ۱۳ عنوان نقشه موضوعی قابل کار در کارگروه
تبیین پارامترهای اولویت بندی طرح ها
تعیین اولویتهای کاری سال جاری
تعیین تیم کاری برای حداقل ۲ عنوان و حداکثر ۳ عنوان نقشه موضوعی در سال جاری
تهیه پیش نویس شناسنامه و شرح خدمات طرح ها
پیگیری جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز طرح ها دارای اولویت
اعضاء کارگروه:
آقایان محمد علی اکرمی، جمال روشن روان، محمد صفری، علی عسکری، آبرادات مافی، تورج مجیدی و نصیر نادری و خانم شیوا عباسیان
دبیر کارگروه: تورج مجیدی
سال تشکیل کارگروه: ۱۳۹۲
نظرات:

loader
لینک های تصویری