English
صفحه اصلي | اخبار | مقالات | گالري عكس | سوالات متداول | تماس با ما | نقشه سايت | درباره ما
فهرست پايگاه
زمين شناسي
اكتشاف
ژئوماتیکس
آزمايشگاه شيمي
موزه علوم زمين
نقشه هاي زمين شناسي
پروژه های اصلی
امور اداري و مالي
کتابخانه و انتشارات
مقالات
پايان نامه ها
محیط زیست وعلوم زمين
كاربردهاي زمين شناسي
ژئوتوریسم
فصلنامه هاي علوم زمين
زمین شناسی خراسان
معادن استان های خراسان
معرفی کتاب
درباره ما
خدمات و محصولات
دانستنیهای زمین شناسی
خورشید مشرق
مشاهیر علوم زمين ايران
سمینارهای علوم زمین
مشهدالرضا
قوانین ومقررات زمین شناسی ومعدن
پارک موزه علوم زمین
معرفي انجمن ها و تشكل هاي علوم زمين
پيوند‌هاى سريع
ژئوتوریسم خراسان
چشمه های آب گرم خراسان
فعالیت های اکتشافی بخش اکتشاف
فرو نشست دشت مشهد
موزه علوم زمين
نظر سنجى
صفحه اصلی » معرفی کتاب » پترولوژي

پترولوژي

اطلس سنگ هاي آذرين

 

 

گردآورنده : فريبا عزتيان

ناشر : سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور

 

موضوع طبقه بندي سنگ هاي آذرين تاريخچه طولاني دارد. بسياري از سنگ شناسان و كاني شناسان در اين زمينه كوشش بسيار كرده اند. مشخصات سنگ هاي آذرين را رويدادهاي گذشته بر زمين،‌ تركيب شيميايي و كاني هاي آن تعيين مي كند. اصولا در شناخت و نامگذاري سنگ ها بويژه سنگ هاي آذرين علاوه بر شناسايي كاني هاي تشكيل دهنده بايد درصد كاني هاي موجود در سنگ را محاسبه كنيم. اين كتاب اندوخته اي از 30 سال تجربه و مطالعه مقاطع نازك سنگ هاي آذرين است. نامگذاري ها بر ژايه دياگرام اشتراكايزن و بازنگري از سوي كميته IUGS انجام شد. تصاوير اين كتاب نيز از سنگ هاي آذرين مناطق گوناگون ايران تهيه شده است. كتاب حاضر در 4 فصل تدوين شده است. بافت هاي سنگ هاي آذرين و شيوه نامگذاري سنگها در فصل اول و دوم مورد بررسي قرار گرفته و شناخت كاني هاي سنگ هاي آذرين و اطلس رنگي سنگ ها و ژراكندگي سنگ هاي آذرين در مناطق ايران مطالب فصل هاي سوم و چهارم است. سنگ هاي آذرين دروني و بيروني بعضي مناطق ايران نيز در فصل پنجم كتاب گرد آوري شده است.

ماهنامه علوم زمين و معدن شماره 10


اطلس سنگ هاي دگرگوني

 

 

به رغم افزايش روز افزون كاربرد روشهاي گوناگون در شناسايي و مطالعه كانيها و سنگ ها هنوز مطالعه مقاطع نازك تهيه شده از سنگ ها به عنوان مقدمه اي بر روشهاي ديگر به طور گسترده كاربرد دارد. در اين ميان بررسي ميكروسكوپي سنگ هاي آذرين و رسوبي و دگرگوني اطلاعات جامع و كاملي را از سنگ ها ارائه مي كند.

اين كتاب مرجع مناسبي به زبان فارسي است و مي تواند مطالعه كنندگان سنگ هاي دگرگوني را با مطالب مربوط به اين سنگ ها آشنا و مفاهيم اوليه را تعيين كند. مطالب اين كتاب بر حسب ضرورت و بر اساس برنامه درسي دوره هاي كارشناسي زمين شناسي و معدن در 4 فصل تهيه شده است.

در بخش اول كليات و تعاريف درج شده است. در بخش دوم فابريك هاي متداول سنگ هاي دگرگوني و در بخش سوم سنگ هاي با تركيبات متفاوت را در شرايط دگرگوني مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد. و در نهايت در بخش چهارم برخي از مواردي كه در تفسير سنگ هائي كه دگرگوني هستند بكار رفته است مورد بررسي قرار مي گيرد.

ماهنامه علوم زمين و معدن شماره 16


مباني آتش فشان شناسي با نگرشي بر آتش فشان هاي ايران

 

 

پديده هاي آتش فشاني و سنگ هاي آتش فشاني يكي از موضوعات جالب توجه در زمين شناسي است.

در سرزمين ما،‌ايران فعاليت ها و پديده هاي وابسته و نقشي كه آتش فشان ها در زمين شناسي ايران و در كانسارسازي داشته اند و همچنين نقشي كه در تأمين انرژ‍ي مي توانند ايفا كنند قابل تعمق است.

كتاب "مباني آتش فشان شناسي " با نگرش بر آتش فشان هاي ايران به منظور آشنايي دانشجويان زمين شناسي و جغرافياي طبيعي تدوين شده است.

در فصول 5-1 كتاب، مطلبي درباره آتش فشانها، مواد آتش فشاني و دسته بندي آنها آمده است.

فصل 6 به رابطه آتش فشانها،‌ تكتونيك ورقه اي و ماهيت سنگ هاي آتش فشاني اشاره دارد.

فصل 7 به توزيع جغرافيايي آتش فشان هاي فعال و غير فعال دنيا پرداخته است.

در فصل 8 كتاب، مطالبي در خصوص فعاليت مجدد يك آتش فشان خاموش يا نيمه خاموش آمده است.

فصل 9 اشاره اي به چگونگي استفاده از انرژي ژئوترمال و منابع آن دارد.

فصل 10 به پديده هاي آتش فشاني در ديگر كره هاي خانواده خورشيد مي پردازد و در پايان در فصل هاي 11 و 12 به فعاليت هاي آتش فشاني و آتش فشان هاي جوان ايران اشاره مي شود.

ماهنامه علوم زمين و معدن شماره 6


سنگ های پوسته زمین بسیار متنوع هستند و به طور عمده از یک یا چند کانی درست شده اند. برای شناخت سنگ ها باید از علم سنگ شناسی استفاده کرد که از توصیف و رده بندی سیستماتیک آنها به خصوص سنگ های آذرین و دگرگونی صحبت می کند.
در این خصوص علم سنگ شناسی به صورت پایه اصلی علوم زمین، اساسی ترین نقش را در پویایی و کاربردی کردن هرچه بیشتر زمین شناسی ایفا کرده است.
در این کتاب، نامگذاری سنگ های آذرین بر پایه ویژگی ها و خواص توصیفی آنها مبتنی است. در چنین حالتی که نامگذاری سنگ ها توسط واژه های توصیفی انجام می گیرد، امکان تعیین نام هر نوع سنگی به سهولت میسر می شود. به علاوه کاربران متخصص و غیر متخصص به راحتی، اطلاعات کافی و کامل را به دست خواهند آورد. این کتاب برای دانشجویان و محققان زمین شناسی و سنگ شناسان توصیه می شود.

مشهد ـ صندوق پستي : 91735-1166
تلفن : 8-8218146   /   دورنگار : 8216044
ميدان حر ـ بلوار سرافرازان ـ خيابان هجدهم
E-mail : info [at] gsinet [dot] ir
Last Update: 2012/09/01
Copyright © 2002-2007 GSINET , All rights reserverd.