English
صفحه اصلي | اخبار | مقالات | گالري عكس | سوالات متداول | تماس با ما | نقشه سايت | درباره ما
فهرست پايگاه
زمين شناسي
اكتشاف
ژئوماتیکس
آزمايشگاه شيمي
موزه علوم زمين
نقشه هاي زمين شناسي
پروژه های اصلی
امور اداري و مالي
کتابخانه و انتشارات
مقالات
پايان نامه ها
محیط زیست وعلوم زمين
كاربردهاي زمين شناسي
ژئوتوریسم
فصلنامه هاي علوم زمين
زمین شناسی خراسان
معادن استان های خراسان
معرفی کتاب
درباره ما
خدمات و محصولات
دانستنیهای زمین شناسی
خورشید مشرق
مشاهیر علوم زمين ايران
سمینارهای علوم زمین
مشهدالرضا
قوانین ومقررات زمین شناسی ومعدن
پارک موزه علوم زمین
معرفي انجمن ها و تشكل هاي علوم زمين
پيوند‌هاى سريع
ژئوتوریسم خراسان
چشمه های آب گرم خراسان
فعالیت های اکتشافی بخش اکتشاف
فرو نشست دشت مشهد
موزه علوم زمين
نظر سنجى
صفحه اصلی » ژئوماتیکس » سنجش از دور

سنجش از دور

 

سنجش از دور چيست ؟

سنجش از راه دور تكنولوژي كسب اطلاعات و تصويربرداري از زمين با استفاده از تجهيزات هوانوردي مثل هواپيما ، بالن يا تجهيزات فضايي مثل ماهواره است .

به عبارتي ديگر سنجش از راه دور عبارتست از علم و هنر كسب اطلاعات فيزيكي و شيميايي از پديده هاي زميني و جوي از طريق ويژگي هاي امواج الكترومغناطيسي بازتابي يا منتشر شده از آن ها و بدون تماس مستقيم با پديده هاي مذكور مي باشد

دسترسي سريع به نقاط دور افتاده و دقت بالاي آنها  از امتيازات خاص اين فن محسوب مي شود


تاريحچه بخش دورسنجي در مديريت مركز مشهد


بخش دورسنجي مديريت مركز مشهد در سال 1378 با دريافت يك قفل نرم افزار سنجش ازدور(   ERmapper ) وجذب يكي از كارشناسان سازمان مركزي شروع  به كار نمود
در حال حاضر نرم افزار(   ERmapper )اين مركز تا نسخه 7.01 به روز شده و به زودي نسخه جديدتر مورد استفاده قرار مي گيردهمچنين براي انجام قسمتهاي مختلف كار از نرم افزارهاي ديگري چون (ENVI,Geomatica وErdas) نيز استفاده ميشود.

 

توانمنديهاي مركز مشهد


- پيش پردازش داده هاى ماهواره اى گوناگون و تهيه عکس - نقشه ارتو در مقياسهاى مختلف،
- پردازش تصاوير ماهواره اي در سه مرحله مقدماتي ، نهايي ،تفسير اطلاعات
- تفسير به روشهاي مختلف تصاوير تركيبي ، نسبتي ، تفريقي و استفاده از تكنيكهاي مختلف آماري نظير تجزيه و تحليل تك متغيره و چند متغيره باندها ، روش PCA روش كروستا و نيز دينوليانت و ... درقالب پروژه هاي ناحيه اي و موضوعي
- تهيه نقشه هاى موضوعى مانند واحدهاى سنگى ، دگرسانى ها ،شکستگيها ، کاربرى اراضى ، زمين شناسى ، رسوبات عهد حاضر ، نواحى اميدبخش معدنى
- تهيه مدل ارتفاعى (DEM) با استفاده از داده هاى ماهواره اى و نقشه هاى توپوگرافى

-پردازش وبهره گيري ازاطلاعات مختلف شامل داده هاي LANDSAT,ASTER,QUICKBIRD,SRTM,IRS,SPOT


كارهاي انجام شده در مديريت مركز مشهد

 

  • تهیه عکس نقشه استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی بامقیاس 1:250000
  • پردازش داده هاي دورسنجي ورقه هاي  1:100000   : 

گزيك، آق دربند، ده سلم ،  كاشمر، ديهوك، مختاران،  بردسكن،  چاه داشي، كاكلي، گناباد ،  بيرجند ، سلطان آباد ،آبيز، طاهر آباد،نوده ،بجستان ،مشهد،كلات ،بجنورد،رادكان،چهچهه

                                                                      

  • پردازش داده هاي دورسنجي ورقه هاي  1:25000 :

طرق،ده غيبي،مشهد3 ،طرقبه ،پایه، شاندیز،بوژمهران،برف ریز،بار،سیدآباد،میرآباد،ده میان ،شغل آباد،                                             

  •  پردازش داده هاي دورسنجي شهری1:25000

بجنورد،مشهد،بیرجند،کلات(1:10000)

 

از ديگر كارهاي صورت گرفته در اين بخش مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
-تفكيك هشت نوع آلتراسيون تفكيك گسلها وتوده هاي نفوذي بر روي زون 13 اكتشافي

-تهيه عكس نقشه ماهواره اي از مراكز استانهاي خراسان شهرهاي مشهد بيرجند وبجنورد با مقياس 1.25000 وتفكيك مكاني 5 متر

-تهيه عكس نقشه ماهواره اي از شهر تاريخي كلات باكاربرد ژئوتوريسم با مقياس 1.10000 وتفكيك مكاني 2.5 متر

 

 


- تفكيك گسلها بر روي استان خراسان
- تهيه عکس _نقشه ماهواره ای استانهاي خراسان
-تهيه عكس-نقشه ماهواره اي استان خراسان رضوي
- تهيه تصوير سه بعدي استانهاي خراسان


 

رديف

عنوان فعاليت

مقياس

حجم فعاليت

1

تهيه فتوانديكس ماهواره لندست (7,5)

 

1:250000و 1:100000

در محدوده

خراسان

2

تهيه عكس ـ نقشه ماهواره اي استانهای خراسان رضوی وشمالی

1:250000

2برگه 

3

تهيه عكس ـ نقشه ماهواره اي گسلهاي  استانهای خراسان

-

 

4

تهيه عكس ماهواره اي از تفكيك واحدهاي سنگي

1:25000

13 برگه

5

تهيه عكس ـ نقشه ماهواره اي مربوط به پروژه جنوب خراسان

1:100000

7 برگه

6

تهيه عكس ـ نقشه ماهواره اي نواحي دگرساني هيدروترمالي پروژه جنوب خراسان

1:100000

7 برگه

7

تهيه عكس ـ نقشه ماهواره اي گسلها و لرزه زمين ساخت مربوط به پروژه جنوب خراسان

1:100000

7 برگه

8

تهيه عكس ماهواره اي از تفكيك واحدهاي سنگي

1:100000

21برگه

9

پردازش تصاوير ماهواره جهت اكتشافات سيستماتيك

1:100000

زون 13 اكتشافي

10

پردازش تصاوير ماهواره اي پروژه اكتشاف طلا در ليستونيت هاي جنوب خراسان

-

محدوده پروژه

11

شناسايي نواحي دگرساني هيدروترمال

-

 برگه خواف

12

تفكيك اراضي و تعيين كاربري آنها

-

قوچان (حوضه آبريز

13

تهيه نقشه فرسايش پذيري سنگها و تعيين پوشش گياهي

-

حوضه آبريز نيشابور

14

همكاري با پروژه هاي عمراني استاني و خارج از استان

-

 2 مورد

15

تعيين مناطق آلتراسيون در محدوده اكتشافات سيستماتيك ژئوشيميايي

1:100000

3برگه

16

ارائه مقالات علمي

-

27 مورد

 
 
عناوين تعدادي از مقالات ارايه شده در اين بخش :

- شناسايي انواع گسلها و تجزيه وتحليل ساختاري آنها در ورقه 100000: 1چهار گنبد با استفاده از تلفيق تصاوير ماهواره اي TM و نيكروماتيك اسپات
- بررسي هاي دور سنجي به منظور رديابي سيستمهاي مس پورفيري در كمربند ولكانيكي اروميه ـ دختر
- تجزيه و تحليل ساختاري ـ زمين ساختي در جنوب خاوري كمربند آتشفشاني اروميه دختر با استفاده از پردازش داده هاي ماهواره لندست TM و Spot 
- بررسيهاي دور سنجي به منظور بارز سازي و تفكيك زونهاي دگر ساني هيدروترمال در جنوب خاوري كرمان
- كاربرد باند حرارتي TIR در شناسايي گسلها در نقشه 100000: 1 ابريشم رود
- بررسيهاي دور سنجي به منظور بارز سازي و تفكيك زونهاي دگر ساني هيدروترمال در جنوب خاوري كرمان
- كاربرد روش كروستا و داده هاي سنجنده ETM در بازسازي نواحي دگرساني هيدروترمال در منطقه جنوب بيرجند ( محدوده اكتشافي خونيك)
- بارزسازي دگرساني ليستونيتي تيپ طلا با استفاده از روش ديفوليانت و كروستا در پردازش تصاوير ماهواره اي در افيوليت ملانژ جنوب خراسان
- كاربرد دور سنجي در شناسايي اكسيدهاي آهندار ( هماتيني ـ ليمونيتي ) و هيدر گسيلها ( رس ـ ميلكائي ) به منظور بارز سازي نواحي دگرسان هيدروترمال
- معرفي انديس طلا و نقره اناران بر اساس شناسايي و بارز سازي نواحي دگرساني هيدروترمال در برگه 100000: 1 مختاران

مهمترين فعاليت هاي بخش دورسنجي

برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر  در مورد سنجش از دور اینجا را کلیک کنید

كاربرد سنجش از دور در زمين شناسي

كاربرد سنجش از دور در تهيه نقشه هاي زمين شناسي

معرفي نرم افزار Envi_ ver. 4

مفاهيم اوليه سنجش از دور و كاربرد آن در Er-mapper

سنجنده ها در سنجش از راه دور

Processing_ASTER_DATA_using_ENVI_4.doc

اطلاعات كلي در مورد رادار

استفاده از داده هاي رادار جهت تشخيص گسل هاي مدفون

نظارت بر آتشفشان هاي فعال دنيا با استفاده از داده هاي ماهواره اي

چگونگي پردازش داده هاي دورسنجي

نقشه رقومي توپوگرافي جهان

آشنايي با انواع سنجنده ها

آشنايي با سيستم هاي تصوير برداري راداري

سيل پاكستان از نگاه تصاوير ماهواره اي

آشنايي با ماهواره Spot

مشهد ـ صندوق پستي : 91735-1166
تلفن : 8-8218146   /   دورنگار : 8216044
ميدان حر ـ بلوار سرافرازان ـ خيابان هجدهم
E-mail : info [at] gsinet [dot] ir
Last Update: 2012/09/01
Copyright © 2002-2007 GSINET , All rights reserverd.