اخبار

آخرین اخبار:

از پوستر و عنوان رویداد شتاب دهی به شبکه سازی سنگ های قیمتی و فلزات گران بها در استان خراسان رضوی با حضور حامیان رویداد رونمایی شد

نخسـتین رویـداد شـتاب دهى بـه شبکه سـازى سـنگ هاى گوهـرى و فلـز ا ت گر ا ن بهـا از سوی رویدادهای اجالس ملی اقتصاد گردشگری و بـا همـکا ر ى اسـتاندارى، خانـه صنعـت و معـدن، سازمان زمین شناسی کشور، مرکـز نـوآورى شـهردارى مشـهد، روزنامـه شـهرآرا و بسـیار...

ادامه مطلب
1397/11/09

تلاش تیم های اجرایی برای افتتاح پروژه پارک موزه علوم زمین مشهد

با نزدیک شدن به زمان افتتاح پروژه پارک موزه علوم زمین مشهد (اول اسفند 1397) تیم های اجرایی در حوزه های گوناگون سازماندهی شده اند و با تشکیل جلسات متعدد اما چابک، سعی در اجرای هر چه کامل تر این مراسم دارند.

ادامه مطلب
1397/11/08

ضرب آهنگ افتتاح پارک موزه علوم زمین کشور به گوش می رسد

ضرب آهنگ افتتاح پارک موزه علوم زمین کشور با نت هم افزایی درون سازمانی و برون سازمانی، سرانجام پس از فراز و فرودهای متعدد و اقدامات گوناگونی که طی سال های اخیر در راستای ایجاد و راه اندازی نخستین پارک موزه علوم زمین کشور به عمل آمد، افتتاح و آغاز بهره...

ادامه مطلب
1397/11/08

برگزار می شود: کارگاه آموزشی سنجش از دور کاربردی

ادامه مطلب
1397/09/27

برگزار می شود: کارگاه آموزشی معرفی کاربردهای نرم افزار ساخت تقویم زمین شناسی

ادامه مطلب
1397/09/27

جلسه هماهنگی مطالعات منابع آب کارستی در منطقه شمال شرق کشور برگزار شد

هفتمین جلسه کارگروه مطالعات آب کارستی در خراسان رضوی متشکل از کارشناسان شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در محل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار شد.

ادامه مطلب
1397/09/19

افزایش همکاری های علمی، فنی و اجرایی فی ما بین شهرداری مشهد و اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق

در راستای هدایت و حمایت از تولیدات علمی و سوق دادن نوآوری ها به سمت کاربرد در امور شهری و اجرای برنامه های مشترک تفاهم نامه ای فی ما بین معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد و مدیر کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق مبادله...

ادامه مطلب
1397/09/10

در سال های اخیر توسعه اقتصادی استان بیشتر مبتنی بر قابلیت های بخش معدن بوده است

در جلسه اختتامیه رویداد بزرگ استارت آپی علوم زمین، خانم مهندس علیرضایی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، توسعه استان مبتنی بر قابلیت های بخش معدن و استفاده از ایده های نو در این بخش را رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست.

ادامه مطلب
1397/08/26

اختتامیه رویداد استارت آپی علوم زمین کشور در مشهد

رویداد بزرگ استارت آپی علوم زمین در کشور در مشهد تحت عنوان استارت آپ ویکند پس از سه روز فعالیت بعد از ظهر جمعه 25 آبان ماه 97 در اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق به کار خود پایان داد.

ادامه مطلب
1397/08/25

گزارش تصویری از سومین روز رویداد استارت آپی علوم زمین

ادامه مطلب
1397/08/25