مقالات

عبارت:
گرایش:

لطفا صبر کنید

بررسی اثر انحراف رودخانه ها در مورفولوژی مخروط افکنه های دامنه جنوبی جغتای

گرایش: ژئومورفولوژی
نویسنده: شهرام بهرامی، محمد علی زنگنه اسدی، نسرین سپهری صدر، کاوه قهرمان
منبع: پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
سال انتشار: 1396
چکیده
کنش و واکنش بین فرآیندهای دورنی و بیرونی زمین در دوره های مختلف، در تغییر شکل تحول لندفرم ها نقش موثر و مهمی ایفا کرده است. با بررسی لندفرم ها می توان سیر تغییرات فرآیندهای حامک بر آن لندفرم را مشخص کید. مخروط افکنه از جمله لندفرم های کواترنری محسوب می شود که از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. گرچه مخروط افکنه ها در مناطق مختلف وجود دارند، اما عموما از جمله عوارض مناطق خشک و نیمه خشک به حساب می آیند. این اشکال تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله تکتونیک، اقلیم و عوامل انسانی تغییر می یابند. اکثر محققین معتقدند که مخروط افکنه ها از لندفرم های معمول در جبهه گوهستان هستند که در اثر کاهش ناگهانی قدرت رودخانه، در نتیجه تغییر شیب توپوگرافیک پدید می آیند. مخروط افکنه در نواحی خشک، نسبت به تغییرات محیطی بسیار حساس بوده و نه تنها به عنوان محل رسوبگذاری، بلکه به عنوان تاریخچه فرآیندهای رسوبی محسوب می شوند. در بررسی مخروط افکنه ها می توان متغیرهای موثر در تشکیل و تحول آنها را یک به یک مشخص کرد و تاثیر زمانی و فضایی هر کدام از آن ها توسعه یافته اند. به نظر می رسد همین موضوع مهم ترین عامل محرک برای محققین در بررسی های مرتبط با مخروط افکنه ها باشد. بهره برداری از منابع موجود در مخروط افکنه ها به مطالعات دقیق و گسترده وابسته است. از دیگر دلایل اهمیت مخروط افکنه ها می توان به پتانسیل آن ها در ایجاد رسوبات با ارزش از جمله شن و ماسه اشاره نمود. در میان مطالعات انجام گرفته بر روی مخروط افکنه ها می توان به مطالعات ولز و دور، فیلد، هاروی، محمدنژاد و اصغی، یمانی و همکاران اشاره کرد. هدف از این تحقیق ارزیابی اثر تکتونیک بر شبکه ی زهکشی و اسارت رودخانه اصلی مخروط افکنه های منطقه و مقایسه ی نتایج حاصله بر اساس شواهد ژئومورفولوژیکی است. با مطالعه و بررسی لندفرم های توپوگرافی و الگوی سیستم های شبکه ی زهکشی با استفاده از شاخص های ژئومورفیک و با در نظر گرفتن ساختمان زمین شناسی هر منطقه می توان عملکرد تکتونیک فعال را ارزیابی کرد و بود و نبود حرکت تکتونیکی فعال را مشخص کرد.
کلمات کلیدی
جغتای، مورفولوژی، مخروط افکنه
Abstract
Keywords

ارزیابی ظرفیت های ژئومورفوتوریستی استان خراسان شمالی با استفاده از مدل SWOT

گرایش: ژئومورفولوژی
نویسنده: سمیه کاویان، مهوش نداف سنگانی، حمید نژاد سلیمانی
منبع: پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
سال انتشار: 1396
چکیده
ژئومورفوتوریسم یکی از روش های مطالعاتی نوین در ارتباط مشترک با حوزه ی علوم زمین و گردشگری است، که بر شناسایی ژئومورفوسایت ها یا مکان های ویژه ی ژئومورفولوژی استوار است. ژئومورفوسایت ها از مفاهیم جدیدی هستند که با تاکید بر تعیین مکان های ویژه وارد ادبیات گردشگری شده اند. جذابیت های گردشگری متناسب با میزان جذابیت های خود می توانند گردشگران را به سوی خود جلب کنند. در واقع ساختار گردشگری یک مکان در برگیرنده عواملی است که می تواند انگیزه بیشتری را برای تقاضای گردشگری در آن مکان فراهم آورد. جاذبه های ژئومورفولوژیکی، آب و هوایی، آب های شفابخش، پوشش گیاهی و گونه های جانوری، همراه با غارها و جریان آب ها در مطالعات و سایست گذاری های اقتصادی توریسم از جمله مهم ترین عوامل به حساب می آیند. اگر تنوع زمین شناختی منطقه یا کشوری زیاد و یا منحصر به فرد باشد آن کشور قابلیت تبدیل شدن به مقصد ژئوتوریسمی را داراست. مقاصر ژئوتوریسمی در مقایسه با مقاصد اکوتوریسمی انعطاف بیشتری دارند و علاوه بر طبیعت گاه در صورت وجود پتانسیل در محیط های شهری هم اجرا شدنی هستند. ارتباط بین گردشگری با ماکن های زمین شناسی و ویژگی های آن ها شامل سایت های ژئومورفولوژی و مناظر می تواند به عنوان یک پدیده جدید و زیر مجموعه ای از زمین شناسی و گردشگری مطرح شود. جاذبه های ژئومورفوتوریسم از سرمایه های منحصر به فرد هر کشور و منطقه به شمار می رود که شناسایی، طبقه بندی و برنامه ریزی آن، جهت توسعه ی گردشگری علمی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این شاخه از گردشگری به طور ویژه با رعایت ضوابط و استانداردهای بین المللی به معرفی پدیده های حاصل از زمین شناسی و ژئومورفولوژی به گردشگران همراه با حفظ هویت مکانی آنها می پردازد و نیز مشاهده ی این گنجینه را ساماندهی و هدفمند نموده و از تخریب آن توسط انشان جلوگیری می کند و زمینه را برای توسعه ی منطقه فراهم کند. لذا بر مجموعه ای از ویژگی های جغرافیایی، زمین شناسی، زیست محیطی، فرهنگی، میراث باستانی تاکید دارد. امروزه پدیده ی گردشگری و اکوتوریسم به لحاظ درآمدزایی فراوان آن بسیاری از کشورهای جهان را بر آن داشته است که سرمایه گذاری زیادی را به این بخش اختصاص دهند.
کلمات کلیدی
ژئومورفوتوریست، خراسان شمالی
Abstract
Keywords

امکان سنجی ایجاد ژئوپارک ملی یا جهانی با معرفی جاذبه ها و چشم اندازهای ژئومورفولوژی منطقه کلات نادری

گرایش: ژئومورفولوژی
نویسنده: جعفر رکنی، شیوا عباسیان
منبع: پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
سال انتشار: 1396
چکیده
منطقه کلات نادری در زون کپه داغ یکی از مهم ترین زون های زمین شناسی کشور قرار گرفته است، این زون تحت تاثیر نیروهای تکتونیک و همچنین فرآیندهای بیرونی شدید قرار گرفته که هر دو این فرایندها در کنار هم در تشکیل واحدهای ژئومورفولوژی و ارائه چشم اندازی منحصر به فرد به این منطقه نقش اساسی داشته اند. از مهم ترین اشکال ژئومورفیک که در این منطقه شناسایی گردیده، می توان به کواستاها، دره های ساختمانی، چاله های تکتونیکی، کوچه های طبیعی و ... اشاره کرد. همچنین حرکات توده ای دامنه، از فرآیندهای دیگر در این منطقه می باشد که حاصل عملکرد فرایندهای بیرونی نظیر اقلیم و فرسایش روی دامنه هاست. چشم اندازهای ژئومورفولوژیکی این منطقه در کنار جاذبه های تاریخی و باستانی و نزدیکی به مشهد به عنوان دومین کلان شهر ایران با بیش از 25 میلیون زائر و مسافر در سال شرایط منحصر بفردی را بوجود آورده که می تواند این منطقه را به عنوان یک ژئوپارک ملی یا جهانی معرفی نمود. ثبت محدوده هایی تحت حفاظت و مشخص برای گردشگری با عنوان ژئوپارک در دنیا از سال 2000 میلادی رواج پیدا کرد و تا کنون بیش از 80 ژئوپارک در دنیا به ثبت فهرست ژئوپارک های جهانی یونسکو رسیده است. در حال حاضر چین اولین کشور آسیایی است که بیشترین تعداد ژئوپارک جهانی و ملی دارد. ژئوپارک جزیره قشم اولین ژئوپارک ایران و خاورمیانه است.
کلمات کلیدی
ژئوپارک، کلات نادری، خراسان رضوی
Abstract
Keywords

معرفی روش جدید ارزیابی و درجهبندی فیروزه (TGI)

Introduce a new method of assessing and grading Turquoise (TGI)

گرایش: معدن و فرآوری مواد معدنی
نویسنده: بیژن اعتمادی، فاطمه تقی زاده
منبع: نخستین همایش فیروزه: صنعت و فرهنگ
سال انتشار: 1396
چکیده
فیروزه گوهرسنگ ملی مذهبی ایران بوده و از دیرباز فیروزه نیشابور کیفیت برتر در دنیا و شهرت جهانی داشته است. نیاز به یک معیار درجهبندی و ارزیابی بسیار محسوس بوده و ما در این مقاله به معرفی روش جدید و کاربردی TGI برای درجهبندی و ارزیابی فیروزه پرداختهایم. در روش TGI ، فیروزه براساس توازن هشت عامل سختی، رنگ، پاکی، طرح زمینه، ترکیب زمینه فیروزه، بهسازی، تراش و اندازه ارزیابی شده و سپس با توجه امتیاز کسب شده که مابین 1 تا 111 است، ارزش واقعی آن محاسبه میگردد.
کلمات کلیدی
ارزیابی فیروزه، درجهبندی فیروزه، روش TGI
Abstract
Turquoise is the Iran's national-religious gemstone and its Neyshabur turquoise for a long time has global reputation for excellence in the world. A need for method to grading and assessment is so perceptible. In this paper, we have discussed about a new and practical TGI method for grading and assessing of turquoise. In this method (TGI), turquoise grading based on eight factors balance include hardness, color, clarity, matrix pattern, turquoise matrix composition, treatment, cut and size. Then considering scores of between 1 to 155 its real value is calculated.
Keywords
turquoise grading, Turquoise assessing, TGI method

تاثیر بهسازی حرارتی بر عقیق های معدن بایگ در منطقه تربت حیدریه

The effect of thermal Treatment on Bayag Agate mines in Torbat Heydarieh

گرایش: معدن و فرآوری مواد معدنی
نویسنده: الناز جامی الحمدی، ایرج رساء، فریبرز مسعودی، نیلوفر موسوی پاک
منبع: نخستین همایش فیروزه: صنعت و فرهنگ
سال انتشار: 1396
چکیده
عقیق از سنگهای نیمه قیمتی است که با رنگها و انواع مختلف، در ایران از گسترش قابل توجهی برخوردار است. عقیقهای محدوده بایگ )شمال غرب تربت حیدریه( که دراستان خراسان رضوی قراردارد، بزرگترین محدوده از نظر وسعت پیدایش عقیق در این استان است. عقیقهای این منطقه دارای بافتهای متنوع ازجمله )نواری( و )تودهای( میباشند. بهسازی عقیق باعث افزایش ارزش آن میشود و یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین انواع بهسازی استفاده از حرارت است. رنگ یا وضوح و شفافیت بسیاری از سنگهای قیمتی در اثر حرارت دادن در دماهای بالا افزایش مییابد. بهسازی حرارتی برای عقیقهای منطقه بایگ مورد استفاده قرار گرفت و تغییرات ساختاری عقیقهای منطقه بایگ توسط بهسازی حرارتی در درجه حرارتهای بالای 111 درجه آزمایش شد. نتایج نشان داد، از بین رفتن آب موجود درعقیقها یکی از عوامل مهم تغییرات ساختاری آنها است. عقیقها در اثر حرارت بالای 111 درجه تغییر رنگ پیدا میکنند. قرار گرفتن پلیمورفهای کوارتز در یک فاز باعث ایجاد اختلال میشود که این اختلال در نمونههای مورد مطالعه، به صورت بیرنگ شدن نمایان شد. همچنین آرام سردشدن نمونه در هوای آزاد، تحول بزرگی را در این تحقیق نشان داد. منشأ عقیقها محلولهای هیدروترمال و آبهای جوی است.
کلمات کلیدی
عقیق، کانیهای نیمه قیمتی، بهسازی حرارتی، بایگ، تربت حیدریه
Abstract
Agate is semi-precious stone that have a significant abundance in Iran with different colors and varieties. Bayag Agate mine (North West of Torbat Heydarieh), located in Khorasan Razavi province, and is the largest mine in terms of the size in the region. The agates appear as linear and mass forms. Agate treatments make it more valuable and heat treatment is one of the cheapest and common methods that affected the color and transparency of mineral. Bayag agates examined by heat treatment and structure of the mineral investigated in the temperature above 100 ◦C. Results show above 100 ◦C missing of water in structure of agate makes it colorless. Slow cooling in is vital to perform such a result. The origins of the peanuts are hydrothermal solutions and atmospheric waters.
Keywords
agate, semiprecious mineral, Heat treatment, Bayg, Torbat-e Heydarieh

رودونیت با کیفیت گوهری از جنوب ایران

Gem-quality rhodonite from south of Iran

گرایش: معدن و فرآوری مواد معدنی
نویسنده: بهمن رحیم زاده، حمید کمالی سروستانی
منبع: نخستین همایش فیروزه: صنعت و فرهنگ
سال انتشار: 1396
چکیده
رودونیت جنوب ایران یکی از سنگهای قیمتی و جذاب جنوب ایران است که بههمراه نهشتههای منگنز در مجموعه ی افیولیتی جنوب فنوج، یافت میشود. مجموعه ویژگیهای این کانی شامل، آنالیز با استفاده از پودر نمونه شامل XRD و XRF همچنین شاخص انکساری، وزن مخصوص بههمراه روش تراش بهینه مورد بررسی قرار گرفت. رودونیت با رنگهای صورتی، صورتی مایل به سفید و زرد رنگ در همراهی دیگر کانیهای منگنز، کوارتز، جاسپر و ووزویانیت دیده میشود. براساس بررسی های نمونه ها و نتایج ترکیبات شیمایی رودونیت جنوب ایران، ترکیب غالب MnSiO3 را پیشنهاد میکند. هرچند که کاتیونهای Ca و Fe نیز در مقادیر جزئی جایگزین عنصر منگنز شدهاند. بر اساس نتایج آنالیزهای شیمایی، مقدار کلسیم در مواردی قابل توجه بوده و پیروکسومنگیت تشکیل شده و بهصورت یک فاز جزئی با رودونیت دیده میشود.
کلمات کلیدی
فنوج، جنوب ایران، نهشته های منگنز، رودونیت، پیروکسومنگیت
Abstract
Rhodonite from the Mn- ore deposit of South of Iran is one of the more attractive gemstones found in Fannuj ophiolitic complex. A complete characterization of this mineral was provided using classical gemological methods and advanced techniques such as X-ray powder diffraction and XRF chemical analyses. Rhodonite ranges in color from pink, white-pink to pale brown, due to the occurrence of various accessory minerals including Mn-oxides and hydroxides, Jasper, vosvoianite, calcite and quartz. From samples study the resulted chemical composition scatters from the ideal formula MnSiO3, due to the occurrence of other cations, such as Ca, Mg and Fe substituting for Mn. Consistent with results of X-ray powder diffraction the particularly low content of Ca in analyze suggests the hypothesis of the occurrence of pyroxmangite, probably as relict phase in a fine intergrowth with rhodonite.
Keywords
Fannuj; Sout of Iran; Mn-ore deposit; rhodonite; pyroxmangite

بهسازی بلورهای کوارتز جنوب غرب آستانه به روش پرتوافکنی

Treatment of Quartz crystals of SW-Astaneh by gamma irradiation

گرایش: معدن و فرآوری مواد معدنی
نویسنده: راضیه رضایی، فریبرز مسعودی، سید امیرحسین فقهی، نیلوفر موسوی پاک
منبع: نخستین همایش فیروزه: صنعت و فرهنگ
سال انتشار: 1396
چکیده
امروزه با پیشرفت صنعت جواهرات و گسترش علم گوهرشناسی، روشهای جدیدی نیز برای بهسازی سنگهای نیمهقیمتی معرفی شده است. بهسازی به سه روش کلی بهسازی حرارتی، بهسازی شیمیایی و پرتودهی انجام میشود. کوارتز نیز به دلیل تنوع در رنگ و ساختار، یک سنگ نیمهقیمتی محسوب میشود. در این پژوهش نیز بهسازی به روش پرتودهی بر روی بلورهای شفاف و بیرنگ کوارتز )دُرکوهی(، در منطقهی جنوبغرب آستانه انجام شدهاست. منطقهی مورد مطالعه در پهنه سنندج_سیرجان شمالی و در جنوبغرب تودهی گرانیتی آستانه قرار گرفتهاست؛ تنها کانی نیمهقیمتی موجود در این منطقه دُرکوهی است که در زمینه ای از سنگهای ریوداسیتی دیده میشود. بلورهای کوارتز برداشت شده از لحاظ ویژگیهای گوهرشناسی مورد بررسی قرار گرفتند. از آنالیز ساختاری رامان برای تعیین ساخنتار کوارتز و از آنالیز ICP_MS برای تعیین میزان دقیق عناصر فرعی موجود در نمونه ها کمک گرفته شد. به منظور بهسازی، بلورهای کوارتز تا KGy 333 تحت تابش اشعهی گاما قرار گرفتند که در نتیجه این پرتودهی به کوارتز دودی تبدیل شدند.
کلمات کلیدی
بهسازی، پرتودهی، دُرکوهی، جنوبغرب آستانه، کوارتز دودی، ویژگیهای گوهرشناسی
Abstract
Nowadays due to development of jewellery industry and gemological development, new methods presented for semi-precious stones treatment. Treatment performed in three methods as fallows: heat treatment, chemical treatment and irradiation. Variety of colors and structures of Quartz makes it considered as semi-precious stone. In this research irradiation treatment is undertaken on the colorless and clear crystal quartz (rock crystal) located in the south west of Astaneh. This area is located in northern Sanandaj-sirjan zone in the south west of Astaneh granite. The only semi-precious mineral in this area is rock crystal observed among rhyodacite rocks. The quartz crystal in this area examined by the gemological parameters. Moreover Raman structural analyses is explored on the samples in order to determine quartz crystalʹs structure, also ICP-MS analysed to determine the exact amount of trace elements exist in crystal. The crystals in this area were gamma-rayed to 300KGy. As result they were changed to smoky quartz.
Keywords
Treatment, Irradiation, Rock crystal, SW_Astaneh, Smoky quartz, Gemological Parameters

معرفی متشابهات فیروزه و روشهای بهینه سازی آن و راه های تشخیص از فیروزه طبیعی

Introducing Imitation turquoiseand its treatment method and ways to detect natural turquoise

گرایش: معدن و فرآوری مواد معدنی
نویسنده: فرشاد کیوانی، حدیث صادقی
منبع: نخستین همایش فیروزه: صنعت و فرهنگ
سال انتشار: 1396
چکیده
در این مقاله فیروزه را معرفی کرده و سعی شده تا حد امکان, روشهای تشخیص نمونه های مشابه از فیروزه های اصلی و همچنین روشهای بهسازی آن را معرفی کنیم. فیروزه از لحاظ شیمیایی فسفات آلومینیوم آبدار است که علت رنگ آبی آن حضور عنصر مس و رنگ سبز آن عنصر آهن است.آنچه در فیروزه ها عمومیت دارد وجود رگچه های سفید و سیاه است که بشکل تار عنکبوت سطح فیروزه را در برگرفته است که این دسته فیروزه ها را شجر می نامند. البته ارزشمندترین فیروزه ها, فیروزه هایی است که به طور خالص و بدون رگچه هستند که به فیروزه عجم معروف هستند که در بعضی مواقع قیمت هر گرم از آنها به یک هزاردلار هم میرسد.کانی های طبیعی و دیگر مواد مصنوعیمشابه فیروزه کهاغلب اوقات با این گوهر اشتباه گرفته می شود عبارت اند ازکانی های: کریزوکلا, مالاکیت, واریسکیت همچنین موارد غیر طبیعی مانند: پلاستیک, سنگواره های آبی رنگ می باشد که البته هر کدام روش تشخیص مخصوص به خود را دارند. برای بالا بردن کیفیت فیروزه ها از روشهای آزمایشگاهی که عبارت اند از: روش های پرکردن با موم و روغن ، تثبیت سازی، ترکیب مجدد ، رنگ کردن و پشت گذاریبا مواد مصنوعی استفاده می شود که بعلت انجام این روشها با دقت بالا بعضی اوقات تشخیص آنها دشوار بوده تا حدی که کارشناسان با تجربه هم متوجه آن نمی شوند چون در گوهرشناسی نمیتوان از روشهای تخریبی استفاده کردو انجام انواع انالیزها محدود میباشد. البته با روشهای روش وزن مخصوص، ضریب شکست نوری و مشاهدات میکروسکوپی می توان براحتی آنها را ،UV موجود مانند تست های تشخیص داد. در این مقاله فیروزه را معرفی کرده و سعی شده تا حد امکان, روشهای تشخیص نمونه های مشابه از فیروزه های اصلی و همچنین روشهای بهسازی آن را معرفی گردد.
کلمات کلیدی
فیروزه، بهسازی، متشابهات
Abstract
Turquoise is chemically hydrated with aluminum phosphate, which is due to its blue color, the presence of the copper element and the green color of that iron element.What is common in turquoise is the presence of white and black veinlet.Which is similar to spider web turquoise surfaceThis group of turquoise is called a tree.Of course, the most valuable turquoise are turquoise pure and without a vein that are known as Turquoise Ajim. In some cases, the price of one gram of them equals to one million toman. Natural minerals and other artificial substances like turquoise are aften mistaken for this gem like minerals: Chrysocolla, malachite, Variscite. Also, abnormal cases such as: plastics, blue fossils,each of which has its own diagnostic method. To enhance the quality of turquoise, methods such as: Waxing and oiling ,Stabilization , Reconstitution , Dyeing and backing used with synthetic material in the laboratory.due to the high precision methods, sometimes difficult to detect, to the extent that experienced experts do not notice it.because it is not possible to use malicious in gemology and doing all kinds of analyzes is limited.Of course, with existing methods such as UV, S.G, R.I, tests or Microscopic observations it can be easily detected. In this article, we introduce the turquoise and tried to introduce, as far as possible, the methods of detecting similar samples from the original turquoise as well as the methods for its treatment.
Keywords
Turquoise , treatment , Simulant

چشم انداز ژئوتوریسم در معدن فیروزه نیشابور

Geotourism perspective in Turquoise mine of Neyshabour

گرایش: ژئوتوریسم
نویسنده: حامد فضلیانی، زهرا مختاری
منبع: نخستین همایش فیروزه: صنعت و فرهنگ
سال انتشار: 1396
چکیده
ژئوتوریسم یا گردشگری زمین شناسی، یکی از رشتههای گردشگری وابسته به طبیعت یا طبیعتگردی است که به معرفی پدیده های زمین شناسی به گردشگران با حفظ هویت مکانی آنها میپردازد. این صنعت در واقع از علوم مختلف زمین شناسی کمک میگیرد و علاقمندان به طبیعت و پدیدههای زمینشناسی را برای بازدید از جاذبههای زیبای زمین دعوت میکند. بدون تردید معادن و صنایع معدنی به عنوان زیربنای توسعه صنعتی و اقتصادی، از اهمیت قابل ملاحظه ای در توسعه پایدار کشور برخوردار میباشند. به علاوه باید توجه داشت که اهمیت معادن نه تنها به خاطر تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، بلکه به دلایل پرشمار دیگری از جمله رشد اقتصادی منطقه، اشتغالزایی )چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم(، گردشگری و زمینگردشگری و در موارد خواص مواردی چون دلایل باستانشناسی، تاریخی، هنری، صنایعدستی و غیره بسیار قابلتوجه است. معادن منطقه و در رأس آن ذخایر سنگهای قیمتی چون فیروزه و یاقوت در نیشابور را به جرات میتوان در رأس جاذبه های ژئوتوریستی ایران، خراسان رضوی و شهر نیشابور به حساب آورد. معدن فیروزه نیشابور هم به لحاظ تاریخی و پیشینه چندین هزارسالهاش و هم به لحاظ کیفیت بالای فیروزه استخراجی در جهان شهره است، لذا میتوان از آن به عنوان یک جاذبه منحصر بفرد ژئوتوریسمی در ایران و بالاخص در شرق کشور نام برد. ورود سالانه هزاران گردشگر خارجی و داخلی به استان خراسان رضوی فرصتی است تا از ظرفیت متعدد و جالب توجه این معدن برای جذب گردشگران خاص از جمله ژئوتوریستها استفاده کرد.
کلمات کلیدی
ژئوتوریسم، معدن فیروزه، نیشابور، ایران
Abstract
Geotourism is a field of nature-related or nature-based tourism that introduces the phenomena of geosciences to tourists by preserving their spatial identity . Actually, this industry used from various geosciences and invite the nature enthusiasts and geoscientists to explore the beauty of the earth. Undoubtedly, the mines and mining industries as a basis for industrial and economic development are of considerable importance in sustainable development of the country. In addition, it should be noted that the importance of mines is not only due to the supply of raw materials for the industries, but also thay are very significant for many other reasons, including the economic growth of the region, job creation (either directly or indirectly), tourism and geotourism, and in the spatial case such as archaeological, historical, artistic, artistic, and... .The mines, and at the top of it, the gemstone reserves such as turquoise and ruby in Neyshabur can be safely considered at the head of geotouristic attractions of Iran, Khorasan Razavi province and Neyshabour. Turquoise mine of Neyshabur is known for riche history as well as highe quality of turquoise extracted in the world; hence it can be called as a unique geotourism attraction in Iran, especially in the East of the country. The annual arrival of thousands of foreign and domestic tourists to the Khorasan Razavi province is an opportunity to use the numerous and interesting capacities of this mine to attract special tourists, including geotourists.
Keywords
geotourism, Turquoise mine, Neyshabour, Iran

مطالعه و مقایسه طیف سنجی رامان فیروزه نیشابور ایران و نوادا آمریکا

گرایش: ژئوشیمی
نویسنده: بهاره شیردم، سهیلا اصلانی
منبع: نخستین همایش فیروزه: صنعت و فرهنگ
سال انتشار: 1396
چکیده
سه نمونه فیروزه با منشاءهای متفاوت، دو نمونه از نیشابور ایران و یک نمونه از نوادا آمریکا، با فرمول شیمیایی CuAl6(PO4)4(OH)8.4H2O ب ا استفاده از طیفسنجی رامان، آزمایش و مورد مطالعه قرار گرفتند. طیفهای به دست آمده، در ناحیه 𝑐𝑚−1 1299 099 بسیار شبیه یکدیگر بودند. این درحالی است که نتایج حاصله در ناحیه - 𝑐𝑚−1 099 تفاوتهای واضحی داشتند که خود نقش بسزایی در منشاشناسی فیروزه ایفا میکند. - 199 در همهی نمونهها، با بررسی گروههای فاکتوری، حضور 4 ارتعاش کششی OH برای واحدهای آب و هیدروکسیل پیشبینی شد، اما تنها 2 باند 𝑐𝑚−1 4904 و 𝑐𝑚−1 4203 از 4 باند واحد آب و 4 باند در نتیجه ارتعاش کششی هیدروکسیل از 4 باند مورد انتظار مشاهده شد. بر اساس آنالیز گروه فاکتوری فسفات، حضور 6 باند، در نتیجهی ارتعاش کششی نامتقارن، در ناحیه 𝑐𝑚−1 1299 انتظار میرفت که چهار باند - 099 𝑐𝑚−1 1164 و 1103 دیده ،1192 ،1949 شود. عدم شناسایی باندهای دیگر میتواند به دلیل همپوشانی با سایر باندها بوده باشد و یا به تبهگنی تصادفی نسبت داده شود. ارتعاشات برشی 𝜐2 و 𝜐4 فسفاتها نیز، بهترتیب در محدودههای 𝑐𝑚−1 399 499 و - 𝑐𝑚−1 099 مورد - 399 مطالعه قرار گرفتند که در اکثر طیفها نتایج یکسانی را نشان دادند.
کلمات کلیدی
فیروزه، طیف سنجی رامان، آنالیز گروه های فاکتوری، منشاشناسی، فسفات، هیدروکسیل
Abstract
Keywords