جلسه هماهنگی معاونت زمین شناسی سازمان زمین شناسی کشور با کارشناسان معاونت زمین شناسی اداره کل منطقه شمال شرق

1399/04/03 تعداد بازدید: 429
print
جلسه هماهنگی معاونت زمین شناسی سازمان زمین شناسی کشور با کارشناسان معاونت زمین شناسی اداره کل منطقه شمال شرق

با حضور مهندس سلامتی، مدیر کل زمین شناسی منطقه ای، دکتر کریمی باوند پور، دبیر شورای راهبردی نقشه های زمین شناسی و مهندس عنایتی از دفتر معاونت زمین شناسی و تعدادی از کارشناسان معاونت زمین شناسی اداره کل مشهد، جلسه هماهنگی ای با هدف تشریح اهداف و برنامه های جدید سازمان در راستای ارتقاءکیفیت فعالیت های زمین شناختی در محل این ادره کل برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، مهندس قائمی، سرپرست اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق پس از خوش آمدگویی به معرفی مختصر فعالیت های همکاران معاونت زمین شناسی اداره کل منطقه شمال شرق پرداخت.

در ادامه دکتر کریمی باوند پور، به تشریح استانداردهای جدید مصوب در شورای راهبردی جهت ارتقاء استانداردهای تهیه نقشه های زمین شناسی و فرآیند نظارت بر آن سخن گفت.
آقای مهندس سلامتی نیز درباره لزوم طراحی ساختار استاندارد در فرآیند تولید اطلاعات در برداشت های صحرایی بر اساس استانداردهای علمی ارائه نمود و تاکید کرد با بازنگری در استانداردها، بانک اطلاعات ارزشمندی تولید می شود که پایه مطالعات و پردازش های زمین شناسی در آینده خواهد بود. وی در ادامه بر لزوم تسریع در راه اندازی زیرساخت لازم جهت استفاده از فناوری های نوین در جهت استفاده در برداشت های صحرایی اشاره کرد.
در ادامه جلسه، کارشناسان معاونت زمین شناسی اداره کل مشهد از دستاوردهای خود در زمینه تولید بانک اطلاعات پایه زمین شناسی مبتنی بر سامانه های تحت وب و جی ای اس رونمایی کردند و به تشریح نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با بهبود و ارتقاء کمی و کیفی در تهیه نقشه های زمین شناسی و سایر فعالیت زمین شناختی پرداختند.
 
 
پیام ها:

loader
لینک های تصویری