ضرورت تولید و تکمیل اطلاعات پایه زمین شناسی و جهت دهی این مطالعات به پژوهش های کاربردی در حوزه مخاطرات زمین شناختی در استان خراسان شمالی

1399/12/09 تعداد بازدید: 13339
print

در گفتگو با رئیس دفتر زمین شناسی و اکتشافات معدنی خراسان شمالی؛ ضرورت بررسی های زمین شناسی در این منطقه و همراهی نهادهای اجرایی استان به منظور تسهیل واجرای پروژه ها زمین شناسی-معدنی مورد تأکید قرار گرفت.

 

با عنایت به سفر مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی در مهرماه 1391 و با تأکید ایشان بر توسعه ی بخش معدن به منظور جذب سرمایه و رونق اقتصادی استان و تأکید و استقبال مسئولین اجرایی استان، همچنین در راستای کمک به توسعه بخش معدن مطابق مصوبه ی ستاد اجرایی  توسعه بخش معدن استان خراسان شمالی، نمایندگی مرکز زمین شناسی منطقه شمال شرق (مشهد) در استان با معرفی جناب آقای حسن علی حسین زاده به عنوان سرپرست نمایندگی در نیمه دوم سال 1392 آغاز به کار نمود. در چارچوب سازمانی این دفتر، پنج پست کارشناسی در زمینه های زمین شناسی و اکتشاف پیش بینی شده است.

آقای مهندس حسین زاده، مدیر زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان خراسان شمالی در گفتگو با روابط عمومی اداره کل منطقه شمال شرق به تشریح مسائل زمین شناختی این استان پرداخته و تعریف پروژه های پژوهشی-کاربردی را مبتنی بر ضرورت ها و نیازهای استان اعلام نمودند.
به گفته ایشان، پس از استقرار این دفتر؛ برنامه ریزی جهت شروع مطالعات زمین شناسی و اکتشافی آغاز  شد.  در همین رابطه تا کنون 16 برگ نقشه زمین شناسی و اکتشافی در مقیاس های مختلف تهیه شده است که تعدادی از آن ها چاپ و تعدادی در مرحله ارزیابی و نظارت می باشند. در حوزه مخاطرات، نقشه زمین شناسی مهندسی شهر بجنورد و نقشه یکپارچه گسل های استان در دست تهیه هستند. علاوه بر آن در این مدت  گزارشاتی از زمین لرزه های رخ داده در سطح استان نیز تهیه شد.
 
 
 
با توجه به نگاه مسئولین استانی که بر توسعه اقتصادی متمرکز است، اهمیت مباحث اکتشافی بیشتر از سایر موارد می باشد و در این زمینه با پی گیری های انجام شده توسط دفتر نمایندگی  در بخش جنوبی استان، مطالعات اکتشافی در 7700 کیلومتر مربع و در دو بخش برداشت‌های اکتشاف سطحی و ژئوفیزیک هوائی انجام گردید. ژئوفیزیک هوائی به میزان 36000 کیلومتر خطی توسط بالگرد انجام و نتایج حاصله در قالب گزارش های مدون به ارگان های ذی ربط استانی ارائه گردید. 
 
 
حسین زاده استان خراسان شمالی را جزو 10 استان مخاطره آمیز کشور به لحاظ رویدادهای طبیعی مطرح و بر ساماندهی و اجرای پروژه های مرتبط در این حوزه تأکید کرد. در همین رابطه پیشنهاداتی به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و نیز نهادهای استانی بخصوص در خصوص زمین لرزه، سیل، رانش و لغزش زمین ارائه گردیده  است و انتظار می رود که با همراهی مقامات استانی اجرای این پروژه ها تسهیل شود.
مدیر دفتر زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز بجنورد، تأمین نیروی انسانی کارآمد و تأمین فضای اداری مناسب را از مهمترین دغدغه های این دفتر در خصوص پیشبرد برنامه های پیش بینی شده دانستند و  از همراهی و همکاری نهادهای اجرایی استان به عنوان مؤثرترین عامل در تسریع و توسعه فعالیت های زمین شناسی و اکتشافی در این استان یاد کردند.

 

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری