بازدید مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق از پروژه تحول در زمین شناسی و اکتشافات معدنی خراسان جنوبی

1400/07/26 تعداد بازدید: 264
print


مدیر کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق با حضور در بیرجند و همراهی با گروه های زمین شناسی و اکتشاف مستقر در منطقه، از محدوده نقشه زمین شناسی 1:50000 روم 1 بازدید به عمل آوردند.

 

با توجه به آغاز به کار پروژه تحول در زمین شناسی و اکتشافات معدنی خراسان جنوبی، گروه‌های زمین شناسی و اکتشافی بر اساس نقشه های هدف این پروژه در مناطق جغرافیایی مختلف خراسان جنوبی مستقر شده اند و کار تهیه نقشه‌های زمین شناسی، زمین شناسی اقتصادی و  ژئوشیمی آغاز شده است.

با آغاز پروژه،  بازدید از کمپ‌های استقرار کارشناسان سازمان و بازدید میدانی از مناطق هدف پروژه در دستور کار ریاست محترم سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و مدیران مجموعه قرار گرفت و در همین راستا، فرخ قائمی، مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرقی با حضور در محدوده نقشه زمین شناسی روم1، ضمن بررسی شرایط موجود با کارشناسان حاضر در منطقه همراهی کردند. 

 

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری