نشست تخصصی گروه اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در بیرجند

1400/07/28 تعداد بازدید: 288
print
نشست تخصصی گروه اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در بیرجند

در راستای اجرای پروژه تحول در زمین شناسی و اکتشافات معدنی خراسان جنوبی جلسات هم اندیشی در خصوص مراحل انجام پروژه با حضور معاون و مدیران محترم اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برگزار شد.

نخستین جلسه از مجموعه نشست‌های تخصصی گروه اکتشاف در محل استقرار گروه های کارشناسی اعزامی در بیرجند (کمپ مرکزی) برگزار شد. در این جلسه مهندس محمدباقر دری، معاون اکتشاف سازمان حضور داشتند و به ارائه مطالبی در مورد اهمیت پتانسیل‌های غیرفلزی علاوه بر پتانسیل های فلزی پرداختند. همچنین دستورالعمل تهیه نقشه های اکتشاف سیستماتیک و برداشت های صحرایی توسط مهندس بهزاد محمدی، مدیرکل اکتشافات فلزی، غیرفلزی و کانی‌های صنعتی ارائه و بررسی شد. دکتر علیرضا عامری، مدیرکل اکتشافات ناحیه ای، برنامه زمان‍‌‌بندی اکیپ های ژئوشیمی و نحوه استفاده از اطلاعات ژئوفیزیک هوابرد را ارائه ودر ادامه دکتر حسن عزمی بعنوان مدیر علمی پروژه های اکتشافی سازمان، به بیان توضیحاتی در مورد پیشینه فعالیت های اکتشافی و اهمیت پتاسیل های منطقه و توجه به عناصر استراتژیک استان خراسان جنوبی پرداختند. در این جلسه که تعدادی از مدیران مراکز و دفاتر نمایندگی استان ها نیز حضور داشتند، کارشناسان حاضر در این نشست تخصصی (دکتر علی عسکری، دکتر رضا منظمی، مهندس محمد صفری، مهندس قلی پور، مهندس سعید سدید، مهندس محمود پورخسرو، مهندس منصوری، مهندس مصطفی فیض) به تبادل نظر در خصوص موارد مطرح پرداختند. 

  

 

لازم به ذکر است، در مرحله نخست پروژه، تعداد 10 اکیپ زمین شناسی اقتصادی و سه اکیپ ژئوشیمی از معاونت اکتشاف سازمان و مدیریت اکتشاف دیگر مراکز استانی، در استان خراسان جنوبی مستقر شده اند و عملیات اکتشافی تهیه نقشه های زمین شناسی اقتصادی و ژئوشیمی در مقیاس 1:50000 آغاز گردیده است.

 در ادامه نشست آغازین، بازدید از تعدادی از برگه های اکتشافی و کانسارها و اندیس های واقع در آنها همانند کانسار پورفیری ماهرآباد، کانسار مس گیوشاد (ملا خداد) و محدوده مس خلیلان (زینوک) انجام و دکتر علی عسکری و مهندس صفری توضیحات اکتشافی را ارائه دادند.

 

 

 

 

نشست دوم معاون و مدیران اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای هماهنگی های لازم با سازمان صمت و با حضور مهندس ایمان طلب معاونت معدنی استان خراسان جنوبی و مهندس زهرا خواجه میری کارشناس اداره صمت خراسان جنوبی با حضور معاون اکتشاف سازمان، مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، مدیرکل اکتشافات فلزی، غیرفلزی و کانی‌های صنعتی، مدیرکل اکتشافات ناحیه ای و مدیر علمی پروژه های اکتشافی سازمان برگزار و در مورد تبادل اطلاعات و هماهنگی های صحرایی برنامه ریزی و تصمیم گیری شد. 

 

 

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری