صفحات - خورشید مشرق

آخرین اخبار:

خورشید مشرق 20، در عرصه های توفیق

ادامه مطلب
1398/04/14

خورشید مشرق 20، توسعه زیرساخت های فنی و گردآوری اطلاعات پایه

ادامه مطلب
1398/04/14

خورشید مشرق 20، کارآفرینی

ادامه مطلب
1398/04/14

خورشید مشرق 20، مهندس ملاک پور نمادی از یک مدیر دلسوز، مسلط به امور فنی و اجرائی

ادامه مطلب
1398/04/14

خورشید مشرق 20، برگزاری روز جهانی موزه 27 و 28 اردیبهشت 98

ادامه مطلب
1398/04/14

خورشید مشرق 20، کوتاه با جمعی از پیش کسوتان؛ در حاشیه آیین گشایش پارک موزه علوم زمین

ادامه مطلب
1398/04/14

خورشید مشرق 20، همراه با پیشکسوتان زمین شناسی ایران در افتتاحیه پارک موزه علوم زمین مشهد

ادامه مطلب
1398/04/14

خورشید مشرق 20، منطقه شمال شرق و مزیت های نسبی زمین شناسی– اکتشافی

ادامه مطلب
1398/04/14

خورشید مشرق 20، دستاورد علمی

ادامه مطلب
1398/04/14

خورشید مشرق 20، نگرش کاربردی در پیشبرد اهداف سازمانی و پاسخ به نیازهای برون سازمانی

ادامه مطلب
1398/04/14