صفحات - همایش ها و سمینارها

سی و هشتمین گردهمایی ملی علوم زمین، اردیبهشت ماه 1398

ادامه مطلب
1398/01/05

دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران، اسفند ماه 97

فراخوان دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران 16-17 اسفند ماه 1397 اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق ـ مشهد مقدّس

ادامه مطلب
1397/11/10

نخستین کنفرانس ملی زمین شناسی و اکتشافات منابع معدنی، اسفند ماه 97

ادامه مطلب
1397/07/22

سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته فضایی ( سنجش از دور و GIS ) در آمایش سرزمین، اسفند ماه 97

ادامه مطلب
1397/07/22

اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین، اسفند ماه 97

ادامه مطلب
1397/07/22

چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران، آبان ماه 97

ادامه مطلب
1397/07/22

اولین همایش ملی انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران، آذر ماه 97

ادامه مطلب
1397/07/22

همایش بین المللی افق های نوین در زمین شناسی و علوم جغرافیا، آبان ماه 97

ادامه مطلب
1397/07/22

همایش ملی قنات ، میراث ماندگار و آب، مهر ماه 1397

ادامه مطلب
1397/01/26

اولین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست، اردیبهشت 1397

ادامه مطلب
1397/01/26
لینک های تصویری