آزمایشگاه سنگ شناسی

1396/01/29 تعداد بازدید: 9076
print

در عملیات صحرایی با توجه به اهدف مطالعات، مراحل مختلف برداشت واحدهای سنگی و نمونه برداری انجام می‌شود. پاره ای از بررسی ها در راستای شناخت بافت، ترکیب کانی شناختی و سنگ شناختی واحدهای سنگی مختلف(رسوبی،آذرین،دگرگونی) است.

بخشی از این شناسایی توسط زمین شناس و با استفاده از شواهد صحرایی تعیین می‌شود ولی بخش کامل تر آن در آزمایشگاه انجام می گیرد. عملیات آزمایشگاهی با تهیه برنامه‌های آزمایشگاهی برای نمونه‌های مختلف آغاز شده و با آماده سازی و مطالعات آزمایشگاهی  ادامه می‌یابد. در این مسیر ابتدا از نمونه های مختلف سنگی مقطع نازک تهیه شده و سپس مقاطع مزبور توسط سنگ شناسان مجرب و با استفاده از میکروسکوپ های مناسب مطالعه و بررسی می شوند. در این بررسی ها بافت، ترکیب کانی‌شناسی و نام سنگ به طور دقیق مشخص می شود. حتی در سنگ های دگرسان شده تا حدودی نوع و شدت دگرسانی نیز مشخص می گردد.
پیام ها:

loader
لینک های تصویری