پیک خبری 1، کارگروه زمین شناسی کاربردی و توسعه طرح های دانش بنیان

1396/03/31 تعداد بازدید: 2453
print
پیک خبری 1، کارگروه زمین شناسی کاربردی و توسعه طرح های دانش بنیان

 زمین شناسی کاربردی و توسعه طرح های دانش بنیان/ انگاره ها و مبانی:

علوم زمین به عنوان حوزه ی وسیعی از علوم پایه و یکی از تأثیرگذارترین مبانی علمی در توسعه پایدار هر کشوری محسوب می باشد. به جرأت می توان گفت که آمایش سرزمین که مبنای برنامه ریزی توسعه هر منطقه می باشد، بدون اطلاعات پایه ی علوم زمین راه به جایی نمی برد. در این میان زمین شناسی کاربردی در هر حوزه اعم از زمین شناسی اکتشافی، مخاطرات و  زیست محیطی ظرفیت ها و قابلیت های منطقه مبتنی بر ویژگی های زمین شناسی نقش بسزایی در حل معضلات جامعه داشته و خواهد داشت. مبانی نظری این علم اگرچه از جاذبه بالایی برخوردار است ولی هنگامی می تواند در تصمیم سازی و تصمیم گیری برنامه ریزان توسعه لحاظ گردد که از جنبه کاربردی تعیین شود.
مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق کشور به همین منظور یکی از کارگروه های حساس خود را به این مهم اختصاص داده است تا با تکیه بر ظرفیت های موجود در علوم زمین و به تدریج راهکارهای عملیاتی شدن این ظرفیت و به فعلیت در آوردن این توان بالقوه تشکیل شده است.
بدیهی است توفیق این کارگروه بستگی به توجه همکاران در کاربردی کردن ایده ها و نظرات و اطلاعات دانش بنیان خواهد داشت تا علاوه بر تغذیه کارگروه پژوهش و انتشارات علمی، سهم درصد علوم زمین و به ویژه زمین شناسی را در فرآیند توسعه منطقی کشور بالا ببرند.
هر ایده ای که در حوزه علوم زمین بتواند توجیه اقتصادی پیدا کند به سادگی در چارچوب فعالیت ها و اهداف این کارگروه قرار می گیرد و کارگروه با استفاده از ظرفیت های خود و با احترام به مالکیت معنوی ارائه دهندگان به موفقیت و ثمربخشی آن ها کمک خواهد کرد.

اهداف:
- توجه به توسعه کیفی و ارائه طرح های کاربردی در حوزه علوم زمین به منظور پیشبرد موثرتر اهداف سازمان
-کمک به حفظ مالکیت معنوی و نتایج کار برای هر یک از ارائه دهندگان طرح های کاربردی
- توانمندسازی همکاران در توسعه علمی مرکز از طریق توجه به پژوهش های کاربردی
- تقویت حس خودباوری در بین همکاران و حفظ پیشتازی سازمان در این عرصه
- ایجاد بافت و سازوکار مناسب انجام فعالیت های علمی کاربردی
- ایجاد اعتماد بین همکاران در ارائه نظرات و پیشنهادات کارساز
-کاربردی کردن ایده ها
- تبیین هرچه بهتر کارایی دانش زمین زمین شناسی و راهکارهای آن در برطرف کردن مشکلات موجود و ارتقاء و بالندگی وضعیت علمی و پژوهشی سازمان

وظایف:
- ارائه ایده ها و طرح های تحقیقاتی به صورت بسته های قابل سرمایه گذاری
- تولید بسته های دانشی کاربردی مرتبط با حوزه های بین رشته ای
- ارائه الگوهای فنی مناسب در خصوص کاربرد و استفاده از مواد معدنی
- توجه به مسائل و معضلات موجود در بخش های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و معدن و... و ارائه راهکارهای مرتبط با دانش زمین شناسی کاربردی
-  رعایت امانت داری در ارتباط با طرح های واصله به کارگروه و احترام به مالکیت معنوی
- توجه به ارزش افزوده مواد معدنی با مطالعه و توسعه تکنیک های فرآوری
- تولید و انتشار بسته های دانشی مرتبط با نیاز طرح های کاربردی در حوزه علوم زمین 

مهم ترین فعالیت های سه ماهه دوم 93:
• در حال حاضر مهم ترین محور فعالیت کارگروه با محوریت زمین شناسی کشاورزی و توجه ویژه به اصلاح خاک، ماندگاری آب در خاک، افزودنی های معدنی به خاک و مواردی از این دست می باشد.
• تهیه فرم پیشنهاد طرح شناسایی زون های آرسنیک دار استان 
• تنظیم شیوه نامه کارگروه
• بررسی  وضعیت صادرات و واردات مواد معدنی در کشور
 بررسی وضعیت واحدهای صنعتی معدنی استان
• بررسی کلیه طرح های رسیده به کارگروه و ورود اطلاعات آن ها در بانک ایده های پژوهشی (15 طرح)
تصاویر مرتبط:
پیام ها:

loader
لینک های تصویری