پیک خبری 7، سخن آزاد

1396/03/31 تعداد بازدید: 895
print
پیک خبری 7، سخن آزاد

پساتحریم و رسالت حاکمان در حمایت از سازمان های علمی و تخصصی زیرساخت توسعه پایدار

تهیه کننده: جعفر طاهری
... اکنون قریب به چهار دهه از موفقیت انقلاب اسلامی مردم فداکار ایران می گذرد و کشور در این سالیان فرازهای گوناگونی را پشت سر نهاده است تلاش دشمنان در ایجاد ناامنی و تشتت در اقلیم های مختلف کشور در آغاز پیروزی، جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی و در شدیدترین مخاصمات تحریم همه جانبه و صدور قطع نامه های ظالمانه و... دانه درشت های این فراز و فرودها می باشد.
در هر یک از مراحل و رویکردهای دشمنان بیرونی ملت ایران با فداکاری و بردباری متحمل ناملایمات فراوانی بود اما با بلند نظری و ایثار بی نظیر مشکلات را شرمنده ی خود می ساخت. در این میان "این صبوری، قشر و طبقه خاصی را در بر نمی گرفت همه در فرایند مقاومت مشارکت عالی داشتند پرداختن به یکایک این فرازها نه در حوصله ی این مختصر نمی گنجد و از توان نگارنده نیز خارج می باشد لذا تنها به آخرین حلقه از موفقیت های فرزندان ملت در حل یکی از بزرگ ترین دست اندازهای بین المللی یعنی تحریم و مشخصاً پساتحریم و رسالت حاکمان در حمایت از سازمان های علمی و تخصصی و نقش آفرینی بیشتر کارشناسان کارآشنا و متعهد در فرازهای فرارو می پردازیم.
اکنون بر کسی پوشیده نیست که ضرورت های پیشین اقتضای آن داشت تا با حمایت از پیشتازان عرصه ی مقاومت و دفاع، خاکریز صیانت از منافع ملی را بلندتر سازیم و ملت حتی شده از نان شب خود می زنند تا توش و توان دفاع را تقویت کرده باشند.
همه لحظه ها و دقایق سی و هفت سال گذشته مالامال از گذشت و ایثار طبقات مختلف به ویژه اقشار کارشناس و تحصیل کرده می باشد آن ها بدیهی ترین مطالبات خود را فدای شرایط حاد حاکم بر کشور نمودند و در این شرایط نیز انتظار جبران ندارند بلکه با نگاهی به مسئولیت های خود در دوران پساتحریم منتظر توجه به نظرات کارشناسی، بهبود شرایط کار و اثربخشی حضور آن ها در فرایند اداره ی کشور می باشد. بدون توجه به نظرات کارشناسی و کارشناسان دستیابی به اقتصادی درون زاد و پایدار اگر نگوئیم غیرممکن بلکه بسیار سخت و پرهزینه خواهد بود.
سازمان های علمی باید در کانون توجه قرار گیرند تا با تکیه بر سرمایه انسانی کارآمد و کارآشنا نه تنها آسیب پذیری ها به حداقل ممکن کاهش بلکه عرصه های جدید از موفقیت به ویژه در حوزه کارآفرینی فراهم آید.
ما هرگز به دنبال سهم خواهی نبوده ایم اما اقتضای شرایط جدید و هوشمندی آینده نگر حکم می کند تا با نظرداشت ویژه به این مهم و مشخصاً توجه بایسته به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به عنوان نهادی علمی، اجرایی، فرابخشی و چشم تیزبین در مبحث آمایش سرزمین از رخوت انفعال خارج و به حوزه پرنشاط کار و تلاش علمی دست یابیم. انشاءا...
پیام ها:

loader
لینک های تصویری