پیک خبری 3، کارگروه برنامه ریزی و امور زیربنایی

1396/03/31 تعداد بازدید: 2105
print
پیک خبری 3، کارگروه برنامه ریزی و امور زیربنایی

مهم ترین فعالیت های سه ماهه چهارم 93

 • تشکیل 9 جلسه در طول سه ماهه چهارم سال 93 
 • تصمیم گیری در خصوص انعقاد قرارداد با مشاور حقیقی و تعیین مشاور  و ناظر مورد نظر
 • پیگیری تخصیص اعتبارات پروژه پارک موزه علوم زمین در مبادی 
 • ذی ربط مخصوصاً سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، استانداری خراسان، سازمان مرکزی در تهران
 • تعیین سازوکار اجرای نمای محوطه پارک موزه و پیگیری موارد مرتبط تا مشخص شدن پیمانکار
 • تعیین پیمانکار اجرای سنگ آراکونیت در پارک موزه علوم زمین که اجرا، تکمیل و تحویل شده است.
 • تصمیم گیری در خصوص سالن نمایش فیلم پارک موزه و انتخاب روشهای اجرا
 • تصمیم گیری در خصوص کارکنان خاطی و تعیین تکلیف روش های برخورد با کارکنان خاطی
 • مشخص کردن روش اجرای قفسه های رمپ به پیمانکار واجد صلاحیت
 • نظارت بر امور اجرایی و حسن اجرای موافقت نامه های استانی با پیگیری مداوم
 • هماهنگی برنامه ریزی جلسات فنی با ادارت فنی مرکز و تحقق 80% 
 • آن ها
پیام ها:

loader
لینک های تصویری