پیک خبری 2، کارگروه پژوهش و انتشارات علمی

1396/03/31 تعداد بازدید: 1497
print
پیک خبری 2، کارگروه پژوهش و انتشارات علمی

مهم ترین فعالیت های سه ماهه سوم 93

  • بحث و بررسی در مورد فرم های پژوهشی ارائه شده به همکاران توسط کارگروه
  • بحث و بررسی در مورد امکان انتشار یک مجله علمی توسط مرکز زمین شناسی مشهد
  • بحث و بررسی در مورد فرمت گزارشات مربوط به بخش های مختلف مرکز
  • بحث و بررسی در مورد امکان ارائه گزارشات کوتاه از بازدیدها، ماموریت های صحرایی و اداری و ... توسط اعضای مرکز.
  • بررسی چاپ مجدد گاهنامه خورشید مشرق
  • بررسی امکان برگزاری مراسمی در هفته پژوهش
  • بررسی طرح های پژوهشی ارائه شده از طرف همکاران به کارگروه
مهمترین تصمیمات گرفته شده در گارگروه به شرح زیرمی باشد:
1- مقرر گردید تمامی اعضای کارگروه ضمن مطالعه گزارش ارائه شده توسط دبیر کارگروه در مورد فرم های پژوهشی نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این فرم ها به دبیر کارگروه ارائه نمایند.
2- مقرر شد ضمن جمع بندی نظرات مختلف همکاران، اطلاعیه از طرف کارگروه در مورد فرم های نظر سنجی به مسئولیت یکی از اعضاء کارگروه  در اتوماسیون و تابلو اعلانات به اطلاع همکاران رسانده شود.
3- ایجاد یک فولدر که در آن تمام اطلاعات مربوط به مجله جمع آوری گردد. تا در زمان مناسب اقدام برای مجله از این اطلاعات استفاده گردد.  
4- مقرر گردید که ضمن نامه نگاری به مدیریت محترم، فرمت مربوط به گزارشات هر بخش توسط مسئولین آن بخش پس از تبادل نظر با همکاران آن بخش در یک بازه زمانی تعیین شده تدوین و  به مدیریت تحویل گردد. تا در گزارشات آینده همکاران فرمت های جدید را اعمال نمایند.
5- تصمیم بر آن شد تا ضمن هماهنگی با مدیریت مرکز فرم هایی جهت گزارشات کوتاه مربوط به ماموریت های صحرایی و اداری توسط همکاران تهیه و در جلسه بعدی ارائه گردد، مسئولیت تدوین این فرم ها به سه تن از اعضای کارگروه سپرده شد.
 6- در مورد امکان سنجی جهت چاپ مجدد گاهنامه خورشید مشرق بحث و تبادل نظر گردید و ضمن رای گیری از اعضای کارگروه مقرر گردید تا این گاهنامه هر چند وقت یک بار چاپ گردد.
7- در این جلسات طرح پژوهشی ارائه شده از طرف آقایان دکتر طاهرپور و دکتر طاهری در مورد جمع آوری اطلس فرامینیفرهای کپه داغ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصویب گردید.
پیام ها:

loader
لینک های تصویری