محمد تقی استشاره

1396/10/25 تعداد بازدید: 2578
print

 نام و نام خانوادگی: محمد تقی استشاره

سمت: رئیس اداره اکتشافات غیرفلزی

سوابق اجرایی:

 • مسئول پیشروی تونل 30 و اوکلون 4 کلاریز، 1369، شرکت زغالسنگ البرز شرقی (معدن زغالسنگ طزره )
 • کارشناس اداره بهره برداری، 1370 - 1371، اداره کل معادن و فلزات استان سمنان
 • رئیس اداره بهره برداری، 1372 - 1373، اداره کل معادن و فلزات استان سمنان
 • معاون اداره کل معادن و فلزات استان سمنان، 1374 - 1379
 • معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنایع و معادن استان سمنان، 1380 - 1388
 • معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان سمنان، 1389 - 1391
 • کارشناس اکتشاف – رئیس اداره غیر فلزی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق، 1392 تا کنون
توضیحات تکمیلی:
 • عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان سمنان (سه دوره )
 • رئیس سازمان نظام مهندسی استان سمنان طی سه دوره 
 • عضو شورای مرکزی بسج مهندسین استان سمنان
 • عضو ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان
 • کارمند نمونه استانی 
 • معاون رئیس سازمان نمونه ملی
 • سرپرست سازمان صنایع و معادن استان سمنان ( دردو مقطع 84 و 85 )
 • عضو ستاد اجرایی نو آوری و شکوفایی سازمان + ستاد اقامه نماز سازمان

 دوره های آموزشی گذرانده شده:

 • روشهای نوین بهره برداری معادن سنگهای ساختمانی و نما
 • روشهای بهره برداری معادن سطحی
 • اصول تهیه طرح های اکتشاف
 • بررسی فنی و اقتصادی معادن
 • آتشباری مقدماتی
 • آتشباری پیشرفته 
 • دوره های مدیریت سازمانی:  مهندسی مجدد ، BM , QFM , DOE , SPC , FMEA
 • مکالمه زبان انگلیسی
 • دوره توجیهی مدیریت میانی ویژه استان سمنان
 • مدیریت میانی سطح یک ویژه استان سمنان
 • آموزش فرایند و فنون تصمیم گیری
 • GIS دوره آموزش     
 • SDR – MAP آشنایی با نرم افزار  
 •  دوره های مدیریت زمان، اتاق های فکر از ضرورت تا شکوفایی سازمان
 • کاهش هزینه تولید در معادن
 • دوره های آموزش عمومی اداری
 • مبانی تهیه نقشه های بزرگ مقیاس
 • کارگاه آموزش جذب اتمی
 • Googl Earth دوره آموزشی
 •  دیرینه مغناطیس و ناهمسانگردی خود پذیری مغناطیسی
پیام ها:

loader
لینک های تصویری