پیک خبری 16، در قاب خاطره

1397/04/23 تعداد بازدید: 1347
print
پیک خبری 16، در قاب خاطره

در زندگی همه انسان‌ها مشاهده و داشتن ذهنیتی تصویری از پدیده‌ها نقش مهمی در خاطرات ما دارد که بعضی ‌فراموش و برخی‌ چنان اثر ژرفی بر ما نهاده‌اند که‌ سال‌های‌ سال به‌دقت در حافظه‌ می‌ماند.

در این میان ظهور و بروز امکانات تصویربرداری زمینه تکرار مجدد خاطرات را برای ما فراهم آورده است که با مراجعه به آن‌ها ذهن خود را بازسازی می‌نمائیم اما این مهم محدود به کسانی است که در آن تصویر حضور داشته‌اند و عکس شاید برای دیگران چندان گویا نباشد، در این راستا و با هدف ثبت و ضبط خاطرات مترتب بر آن عکس‌ها تصمیم به ایجاد ستونی تحت عنوان: "در قاب خاطره" گرفته‌ایم تا این خاطره‌ها را به سوی ثبت و ضبط جاودانه هدایت کنیم و از آن سندی علمی تولید نمائیم. 
 
عکس از: حسن عزمی
 
 
بازدید از محدوده‌های کیبرکوه خواف جهت همایش توسعه شهرستان خواف - سال 1383
 
از راست: مهندس عزمی، مهدی هاشمی، دکتر طاهری، یاسر حیدری
پیام ها:

loader
لینک های تصویری