پروژه های خاتمه یافته معاونت اکتشاف

1400/07/03 تعداد بازدید: 2323
print

 

       گزارشات چاپ شده طرح اکتشاف خراسان رضوی-شمالی و جنوبی

نام گزارش

سال شروع

سال خاتمه

اکتشافات ژئوفیزیکی با روش­های IP,RS در منطقه نیان بجستان

1387

1388

اکتشافات ژئوفیزیکی با روش­های IP,RS در منطقه زیارو و لاخی و ده­ خطیب خواف

1388

1389

اکتشافات ژئوفیزیکی با روش­های IP,RS در منطقه بردسکن مرحله اول

1388

1388

اکتشافات ژئوفیزیکی با روش­های IP,RS در منطقه بردسکن مرحله دوم

1388

1389

اکتشافات ژئوفیزیکی با روش­های IP,RS در منطقه بردسکن مرحله سوم

1389

1389

اکتشافات ژئوفیزیکی با روش­های IP,RS در منطقه زیارو خواف مرحله دوم

1389

1390

اکتشافات ژئوفیزیکی با روش­های IP,RS در منطقه شاه کوه

1389

1390

پی­جویی مواد معدنی دربرگه 1:25000 کبودان

1387

1388

پی­جویی طلا در پلاسر تکنار

1387

1390

اکتشاف ژئوشیمیایی 1:25000 تجرود کاشمر

1388

1389

پی­جویی درمساحت 500 کیلومتر مربع در خراسان رضوی

1388

1389

تهیه نقشه زمین­ شناسی- معدنی 1:25000 ده خطیب

1387

1388

مقدمه­ ای بر زمین­ شناسی و پتانسیل­های معدنی شهرستان بشرویه

1388

1389

مقدمه­ ای بر زمین­ شناسی و پتانسیل­های معدنی شهرستان فریمان

1388

1389

گزارش مقدمه­ ای بر زمین­ شناسی و پتانسیل­های معدنی شهرستان کاشمر

1388

1389

گزارش مقدمه­ ای بر زمین­ شناسی و پتانسیل­های معدنی شهرستان مشهد

1388

1389

گزارش مقدمه­ ای بر زمین­ شناسی و پتانسیل­های معدنی شهرستان سبزوار

1389

1390

گزارش مقدمه­ ای بر زمین­ شناسی و پتانسیل­های معدنی شهرستان بجستان

1389

1390

گزارش مقدمه­ ای بر زمین­ شناسی و پتانسیل­های معدنی شهرستان گناباد

1389

1390

گزارش مقدمه­ ای بر زمین­ شناسی و پتانسیل­های معدنی شهرستان بردسکن

1389

1391

پی­جویی سنگ­های قیمتی و نیمه قیمتی در برگه موسویه و شارغنج

1388

1390

پی­جویی در مساحت 200 کیلومتر در نقاط مختلف استان خراسان جنوبی با تأکید بر عنصر طلا و نیکل

1388

1391

اکتشاف ژئوشیمیایی 1:100000 کودکان

1388

1391

پی­جویی لیتیم در بخش­هایی از استان خراسان رضوی

1389

1391

گزارش مقدمه­ ای بر زمین­ شناسی و پتانسیل­های معدنی شهرستان تربت حیدریه

1390

1392

اکتشاف ژئوشیمیایی 1:100000 بجستان

1390

1393

اکتشافات ژئوفیزیکی با روش­های IP,RS در منطقه نیان بجستان مرحله دوم

1392

1393

اکتشاف ژئوشیمیایی1:25000 ریزاب نیشابور

1389

1392

تهیه نقشه زمین­ شناسی - معدنی 1:5000 گیوشاد

1391

1393

گزارش مقدمه­ ای بر زمین ­شناسی و پتانسیل­های معدنی شهرستان خلیل ­آباد

1391

1392

گزارش مقدمه­ ای بر زمین­ شناسی و پتانسیل­های معدنی شهرستان نیشابور

1390

1392

اکتشاف تفصیلی طلای دامن­قر بردسکن

1390

1393

گزارش مقدمه­ ای بر زمین­ شناسی و پتانسیل­های معدنی شهرستان تایباد

1392

1394

گزارش مقدمه­ ای بر زمین ­شناسی و پتانسیل­های معدنی شهرستان تربت­جام

1393

1395

اکتشافات ژئوشمیایی سیستماتیک برگه 1:100000 بالا زرد

1390

1395

 

 

نام گزارش

سال شروع

سال خاتمه

گزارش مقدمه ­ای بر زمین ­شناسی و پتانسیل­های معدنی شهرستان جوین

1393

1395

گزارش مقدمه­ ای بر زمین­ شناسی و پتانسیل­های معدنی شهرستان جغتایی

1393

1395

گزارش اکتشاف عمومی  و تهیه  زمین شناسی معدنی 1:5000کلاته تازی بردسکن

1389

1395

گزارش اکتشاف عمومی  و تهیه  زمین شناسی معدنی 1:5000کلاته شجاع بردسکن

1389

1396

گزارش زمین شناسی و اکتشاف افق های مس رسوبی در نهشته های نئوژن ناحیه چلپو کاشمر

1395

1398

گزارش اکتشافات 1:25000 ژئوشیمیایی در محدوده معدن فیروزه

1393

1397

گزارش اکتشافات ژئوشمیایی سیستماتیک برگه 1:100000 قوچان

1395

1397

تهیه نقشه زمین ­شناسی- معدنی 1:5000 نیان بجستان

1392

1396

گزارش زمین شناسی، ژنز، کاربرد صنعتی و شناسنامه معادن سیلیس خراسان رضوی

1397

1398

تهیه نقشه زمین­ شناسی- معدنی 1:5000 زیارو پی جویی و

1399

1395

اکتشاف عمومی مس و طلای راه چمن

1399

1397

اکتشاف عمومی طلا و نقره کلاته تیمور

1400

1397

پی جویی عناصر استراتژیک فریمان

1400

1397

اکتشاف آهن به روش مغناطیس سنجی در شاهرخ خواف

1399

1398

 

گزارشاتی که جهت دریافت گواهی کشف برای فلزات گرانبها اقدام شده است و فعالیتهای اکتشافی آن از طریق طرح تلفیق انجام گرفته است:

 •  اکتشاف تفصیلی طلا - انتیموان ارغش2
 •  اکتشاف طلای هیرد تارکت شماره 3
 •  اکتشاف عمومی طلای پلاسری زرمهر
 •  اکتشاف طلای هیرد تارگت 1
 •  اکتشاف عمومی  طلا ونقره چشمه نقره کاشمر
 •  اکتشاف طلای خونیک بیرجند
 •  اکتشاف عمومی  آنتیموان کلاته چوبک
 •  اکتشاف طلا و آنتیموان منطقه شوراب فردوس
 • اکتشاف طلا ی دامن قر( شمال بردسکن منطقه کبودان)

 

فعالیتهای در حال انجام  و برنامه ریزی شده طرح اکتشاف مواد معدنی در استان های خراسان

 • تهیه نقشه زمین­ شناسی- معدنی 1:5000 قلع و مس رخنه
 • اکتشاف تفضیلی مس زوسیاه 2 (بردسکن)
 •  اکتشاف تفضیلی پلی متال چهار بخشی (بردسکن)
 •  اکتشاف تفضیلی پلی متال کلاته رستم (بردسکن)
 • گزارش مقدمه ­ای بر زمین­ شناسی و پتانسیل­های معدنی شهرستان خواف
 • اکتشاف عمومی پلی­ متال تجرود کاشمر

 

مهمترین دستاورد ها

  1- 1.   شناسایی مواد معدنی با ارزش طلا ، مس و سرب و روی... در شهرستان های بجستان، خواف، کاشمر، نیشابور، بردسکن، نهبندان

  2. 2. شناسایی و تعریف  هفت پروژه اکتشاف عمومی و تفصیلی طلا ،مس در ناحیه کبودان بردسکن

        3.  تهیه گزارشات شهرستانی از زمین شناسی و پتانسیلهای معدنی آنها جهت تصمیم گیری های استانی و شهرستانی

        4. انجام حدود 8000  مترحفاری های رضایت بخش در مناطق بردسکن ،بجستان،خواف و هیرد تارگت 4

        5. پی جویی عناصر استراتژیک مانند لیتیم

        6. شناسایی آهن در کیبر کوه خواف

 

ساسایر گزارشات به شرح زیر است:

1-اشناسایی و پی جویی مواد معدنی در پهنه اکتشافی گناباد (سال 1396)

2- طرح اکتشاف مواد معدنی در پهنه صفی آباد خراسان شمالی گزارش شماره یک (سال 1394)

3- طرح اکتشاف مواد معدنی در پهنه صفی آباد خراسان شمالی گزارش شماره 2 (سال 1395)

3-اکتشاف مس و نقره کراب در پهنه صفی آباد خراسان شمالی (سال 1397)

4-اکتشاف سیلیس خوراب در پهنه صفی آباد خراسان شمالی (سال 1399)

5- اکتشاف آهن شاهوی - خوراب در پهنه صفی آباد خراسان شمالی 

6-انجام عملیات مغناطیس سنجی  خوراب در پهنه صفی آباد خراسان شمالی (سال1396)

7- انجام عملیات ژئوفیزیک به روش IP-RS  در پهنه صفی آباد خراسان شمالی (سال 1398)

8-پی جویی گلوکونیت در زون کپه داغ خراسان شمالی (سال 1399)

 

مهمترین دستاورد ها در پهنه اکتشافی خراسان شمالی 

ا-شناسایی پتانسیل های سرب و روی در نوشیروان

2-شناسایی باریت در دهنه اجاق

3-شناسایی اهن در خوراب

4-شناسایی نقره و مس در کراب صفی اباد

5-شناسایی سیلیس در زون صفی آباد کراتی

 

 

گزارش "چکیده پروژه های اکتشافی انجام شده در شرق ایران" که شامل پایگاه داده های اکتشافی استان های خراسان (رضوی، شمالی و جنوبی) از 280 گزارش اکتشافی فارسی و 20 گزارش لاتین تهیه گردیده است.

 

جهت دریافت فایل گزارش کلیک کنید.

 

 

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری