آغاز طرح ساماندهی و رقومی سازی داده های ژئوشیمیایی منطقه شمال شرق

1399/03/18 تعداد بازدید: 590
print

با هدف انتشار اطلاعات کاربردی زمین شناسی و اکتشافی در منطقه شمال شرق، طرح ساماندهی و رقومی سازی داده های ژئوشیمیایی منطقه شمال شرق آغاز شد.

آقای مهندس قائمی سرپرست اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق (مشهد) اعلام کر: "این اداره کل در راستای اجرایی کردن برنامه های سازمان در سال جهش تولید،  طرح ساماندهی و رقومی سازی داده های ژئوشیمیایی منطقه شمال شرق را آغاز نموده است. این پروژه با هدف انتشار اطلاعات کاربردی زمین شناسی و اکتشافی در قالب گردآوری، رقومی سازی و انتشار داده ها و نقشه های مطالعات ژئوشیمیایی سیستماتیک انجام شده در محدوده استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی آغاز شده است."

در این طرح که با هماهنگی سازمان مرکزی و پایگاه داده های علوم زمین و بر اساس استانداردهای سازمان توسط معاونت اکتشاف و اداره ژئومتیکس این اداره کل انجام خواهد شد، آرشیو داده ها، اطلاعات و نقشه های ناهنجاری های ژئوشیمیایی و اهداف اکتشافی که نتیجه این گونه مطالعات ژئوشیمیایی می باشد، تهیه و در قالب بانک اطلاعات مکانی سازماندهی می گردد. این اطلاعات با بارگذاری بر روی بستر وب جی ای اس فراهم شده در پایگاه داده های علوم زمین در اختیار کلیه کاربران و محققان نظیر معدنکاران، کارشناسان نظام مهندسی، دانشجویان و مدیران قرار خواهد گرفت.
مهندس قائمی انجام بیش از 100 پروژه اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در مقیاس 1:100000 در منطقه شمال شرق را پشتوانه بسیار ارزشمندی برای برنامه ریزی اکتشافی دانست که ضمن پوشش بخش وسیعی از استان های خراسان، با توجه به تعداد زیاد نمونه برداری و تعدد عناصر هدف، حجم قابل ملاحظه ای از داده ها و نقشه های اکتشافی را شامل می گردد.
پیام ها:

loader
لینک های تصویری