گزارش اولیه زمین لرزه های نیشابور 24 مهرماه 1402

1402/07/27 تعداد بازدید: 31983
print
گزارش اولیه زمین لرزه های نیشابور 24 مهرماه 1402

 در ساعت 12:06:15 (به وقت محلی- تهران) تا 16:24:53، روزدوشنبه مورخ 24 مهر1402 شمسی 2023/10/16))، 4 زمین لرزه با بزرگای محلی 2.7  تا  Mn=3.7  در 17 کیلومتری نیشابور و 23 کیلومتری دررود و قدمگاه به وقوع پیوسته اند.
رو مرکز زمین لرزه اصلی این رویداد بر اساس لرزه نگاشت­های ثبت شده در شبکه­ ی ملی لرزه ­نگاری باند پهن پژوهشگاه بین­ المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و نیز موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در مختصات 36/30 درجه عرض جغرافیایی و 58/96 طول جغرافیایی با خطای تعیین محل 2/22 کیلومتر در راستای طول جغرافیایی و 1/74 کیلومتر در راستای عرض جغرافیایی، در اعماق  8 تا 12 کیلومتری ثبت شده است و در حال بروز رسانی آن می­ باشند.

 

  گزارش تکمیلی در فایل پیوست می باشد.


 
پیام ها:

loader
لینک های تصویری