گزارش تکمیلی زمین لرزه افغانستان در مهرماه 1402

1402/07/24 تعداد بازدید: 1769
print
گزارش تکمیلی زمین لرزه افغانستان در مهرماه 1402

 روز شنبه مورخ 15 مهر 1402 شمسی (2023/07/10)، در ساعت‌های 10:11:02 (به وقت محلی - تهران) 10:19:31، 10:42:50 و 11:10:27، به ترتیب فوج زمین لرزه با بزرگای محلی 6.3، 5.7 ، 6.5 و 6.3 در 32 کیلومتری قرلبگ (Qarabag) و 34 کیلومتری زندیجان (Zandijan) و 41 کیلومتری قوریان (Gurian) واقع در اطراف شهر هرات افغانستان و نیز در ساعت 4:11:53 روز چهارشنبه مورخ 19 مهر 1402 زمین لرزه ای دیگر با بزرگای محلی 6.4 و همچنین در روز یکشنبه مورخ 23 مهرماه 1402 در ساعت 7:05:58 به وقوع پیوستند.

 

رومرکز این رویدادها بر اساس لرزه نگاشت‌های ثبت شده در شبکه‌ی ملی لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و نیز موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با خطای تعیین محل 9/99  ±کیلومتر در راستای طول جغرافیایی و 1/74 ± کیلومتر در راستای عرض جغرافیایی مطابق جدول 1 و شکل 1 الف – د و 2 است.

 

 

جدول 1: مختصات رومرکز فوج لرزه با بزرگای محلی بالای 6 در افغانستان تا مورخ 23 مهرماه 1402

 

 

 

 

 گزارش تکمیلی در فایل پیوست می باشد.

پیام ها:

loader
لینک های تصویری