آزمایشگاه شیمی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق مشهد جزء 30 آزمایشگاه برتر کشور در سال 1400 شناخته شد

1401/08/23 تعداد بازدید: 58773
print

 در نهمین نشست مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، از آزمایشگاه های برتر و رشد یافته تقدیر به عمل آمد که حدود 400 آزمایشگاه در سراسر کشور عضو این شبکه هستند.

هر ساله بر اساس شاخص هایی نظیر عملکرد، مشتری مداری، همکاری شبکه ای، ارزیابی آزمایشگاه ها انجام می شود.

در این نشست، آزمایشگاه شیمی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق مشهد جزء 30 آزمایشگاه تقدیر شده معرفی گردید. 

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری