استقبال در خور توجه بازدیدکنندگان از پارک موزه علوم زمین مشهد در روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

1402/02/31 تعداد بازدید: 68
print
استقبال در خور توجه بازدیدکنندگان از پارک موزه علوم زمین مشهد در روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

در روز جهانی موزه و میراث فرهنگی، بیش از 250 نفر در قالب چهل و هشت گروه از موزه علوم زمین مشهد بازدید کردند.

لازم به ذکر است میزان بازدید از موزه علوم زمین در دو ماه آغازین سال جدید به طور فزاینده ای افزایش یافته و به بیش از  1600 نفر در ماه رسیده است.

استقبال مردم از این موزه علمی می تواند نویدبخش ارتقاء جایگاه دانش و افزایش آگاهی عمومی در سطح جامعه باشد.

به گفته پرورش، رئیس اداره موزه و مستندات علوم زمین، بازدیدهای موزه به گونه ای برنامه ریزی شده است تا بازدیدکننده ضمن آشنایی با گرایش های مختلف علوم زمین و شناخت اهمیت و توجه به علوم پایه در کشور، الگوی مناسبی از مبانی توسعه پایدار را دریافت کند و از این درگاه، لزوم حفظ و پاسداشت منابع زمین را بطور ملموس درک نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

پیام ها:

loader
لینک های تصویری