امضای تفاهم نامه همکاری های بین المللی با دانشگاه برست فرانسه

1398/08/09 تعداد بازدید: 476
print
امضای تفاهم نامه همکاری های بین المللی با دانشگاه برست فرانسه

در راستای انجام مطالعات دقیق چینه شناسی و فسیل شنایی، تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق کشور و موسسه تحقیقاتی چینه شناسی و فسیل شناسی Carnet de Geologié دانشگاه Brest فرانسه به امضا رسید.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق، در راستای همکاری های فی مابین سازمان زمین شناسی و دانشگاه های فرانسه، پروفسور Granier از دانشگاه Brest فرانسه دارای تخصص چینه شناسی و میکروپالئونتولوژی که در پانزده روز اخیر در مناطق مختلف شمال شرق کشور بررسی های چینه شناسی را در راستای تعیین مرز دقیق ژوراسیک و کرتاسه انجام می داد و کارگاه آموزشی در موضوع توالی استراتیگرافی را نیز در اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق برگزار کرده بود در نشست مشترکی با دکتر طاهری مدیرکل منطقه شمال شرق به تفاهماتی در خصوص انجام پروژه های مشترک بر روی مرزهای چینه شناسی ایران دست یافته و با موافقت دکتر علیرضا شهیدی، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تفاهم نامه ای مبادله گردید. در این تفاهم نامه که به امضای دکتر جعفر طاهری، مدیر کل منطقه شمال شرق و Prof. Bruno Granier، رئیس موسسه تحقیقاتی چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه Brest فرانسه رسید. مقرر گردید به منظور انجام مطالعات چینه شناسی و فسیل شناسی و انجام پروژه های مشترک بر روی مرزهای مهم چینه شناسی و برگزاری کارگاه های آموزشی، گام های موثری در آینده نیز برداشته شود.

 
 
 
 
پیام ها:

loader